Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  146. Er Nye Pakts Kristne evangeliske?


  Nye Pakts Kristne påberoper seg ikke å komme fra noen bestående kristen tradisjon. Våre medlemmer kommer fra diverse forskjellige bakgrunner slik som den Norske Kirke, Pinsevenner, Ukrainske Ortodokse, den Engelske Kirke, Greske Katolske, Mormoner, Jehovas Vitner, Romersk Katolske, Reorganiserte Siste Dagers Hellige og fra ingen Kristen bakgrunn i det hele tatt.

  Betegnelsen "evangelisk" er en tvetydig betegnelse. I sin videste betydning har den vist seg fra reformasjonen i de protestantiske kirkene på grunn av at de hevder å basere sin undervisning, først og fremst på Evangeliet. Selv om vi ikke hevder å være "protestanter" (siden vi ikke har gått ut fra den tradisjonen å "protestere" mot Romerske Katololisismen), hevder vi selvsagt å basere vår lære, først og fremst på evangeliet. Slik kunne vi hevde å være evangeliske på grunn av det siste, men ikke det første.

  I Tyskland og Sveits er betegnelsen "evangelisk" blitt brukt spesielt av de luteranske gruppene av protestantiske kirker som kontrast til Calvanistene eller de reformerte kirker. I den betydningen er vi ikke evangeliske.

  I den Engelske Kirke er betegnelsen "evangelisk" nært tilknyttet til den skole som legger spesiell vekt på personlig omvendelse og frelse ved tro ved den forsonende Kristi død. Nye Pakts Kristne ville naturligvis identifisere seg med denne definisjonen og hevde å være evangeliske.

  Andre innsnevrer betegnelsen til å inkludere troen på Bibelen som det eneste, ord fra Yahweh til menneskeheten, som har autorietet. Mens Nye Pakts Kristne ikke ville ønske å begrense Yahweh læremessig til en bok, siden vi tror at det finnes andre inspirerte bøker som av en grunn eller annen grunn ikke omfattes av den nåværende kanon, og siden vi tror at Yahweh har rett til å gi mer av Sitt Ord hvis Han ønsker det, aksepterer vi likevel Bibelen som kanonisk skrift. Slik ville vi ganske sikkert passe inn i denne måten å tenke på også, men på nevnte betingelser.

  Laget: 24. november, 2004
  Oppdatert: 24. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling