Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  145. Forskjellen mellom testament og pakt


  Bibelen er delt inn i to hoveddeler: Det Gamle Testamentet, som inneholder de hebraiske skriftene fra gammel tid, og det Nye Testamentet, originalt skrevet på hebraisk og oversatt til gresk, som forklarer den Nye Pakt.

  Selv om begge deler beskriver pakter, blir de kalt "Testamenter". Men er det det samme? Ikke eksakt. En pakt er en avtale mellom to levende partier, som i en ekteskapspakt, mens et testament angår fordeling av eiendom og tjenester etter noens død, som f.eks i "siste vilje og testament".

  Vårt ord testament er basert på det Latinske Testamentum. Det Hebraiske B'rit og det Greske diatheke ble betraktet av oversetterene som likt det latinske Testamentum.

  Det Hebraiske b'rit har en generell betydning av en avtale. Derfor, som den første hoveddelen av Bibelen fokuserer på, historien om pakten inngått ved Sinai, mellom Yahweh og Israels folk, kunne det bli riktig referert til som det Gamle Pakt.

  Diatheke kan bety både "testament" og "pakt", avhengig av sammenhengen. I de fleste tilfelle av det Nye Testamentet, skulle diatheke oversettes med pakt. Imidlertid er det noen tilfelle hvor det kan forståes av sammenhengen som "testament".

  For eksempel: "I tilfellet av "siste vilje", er det nødvendig å bevise at den som skrev det er død, fordi det kun har kraft etter at noen er død; det har aldri effekt mens den som skrev det lever" (Heb.9:16).

  Skribenten forteller oss at Kristus husket oss i sitt testamente. Han etterlot oss en uvurderlig arv: Tilgivelse for våre synder, borttagelse av all synd og løftet om evig liv.

  Dette er alle deler av Den Nye Pakt-avtalen Yah'shua (Jesus) foreslo, men var ikke tilgjenglig før etter Hans død. Det var Hans "pakts blod, utgytt for mange for syndenes forlatelse". Som gjorde frelsesprosessen mulig.

  Slik er det Nye Testamentets skrifter en opptegnelse av både en pakt og et testament.

  Derfor, ville kanskje den mest nøyaktige måte å beskrive de to hoveddelene av Skriftene, være Patriarkenes og Mose Gamle Pakt og Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Nye Pakt og Testament.

  Laget: 24. november, 2004
  Oppdatert: 24. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling