Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  143. bekjenne sin tro


  Sp. Hvorfor er det så viktig for nyomvendte å gjøre en offentlig bekjennelse før de kan bli døpt og være medlemmer av GNPK? Det finnes mennesker som meg selv som synes det er virkelig vanskelig å snakke offentlig. Er det ikke nok å bare leve et kristent liv?

  Sv. Handlingen der man gjør en offentlig bekjennelse er veldig viktig av mange grunner selv om det kanskje kan være vanskelig for en innadvendt person eller en som ikke er vant til å stå framfor mange mennesker og snakke. Å gjøre en offentlig bekjennelse av sin tro er, slik en Kristen skribent sier det, "å nagle sine farger til masten" på skipet som er våre liv. Det er en uavhengighetserklæring fra verden og en erklærling om borgerskap i himmelen. Det er en forsakelse av verdenssystemet og et signal til de som vi kjenner i verden om at vi ikke lenger kan regnes som menn eller kvinner av verden -- vi tilhører en ny familie som adlyder andre regler.

  Det finnes ikke noe slikt som en "skap-kristen" -- kristendom er offentlig. Men det er en annen mye viktigere grunn til å bekjenne sin tro fordi det finnes et løfte som er helt tilknyttet dette. For i det øyeblikk vi bekjenner vår tro mottar vi vårt kall til evig liv! Fordi Paulus sier tei Timoteus:

   "Men du, Elohims (Guds) menneske, fly bort fra alt dette! [trette, sjalusi, krangel, sladder, mistanke, uopphørelig strid, penger, pengekjærhet, osv.] Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du var kalt til -- du som har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!" (1.Tim.6:11-12).

  Mens vi gjør en offentlig bekjennelse griper vi tak i evig liv -- ikke før! Det er på det tidspunkt som vi bekjenner framfor troende og ikke-troende at evig liv kommer inn i oss på en fullstendig måte. Det å motta Yah'shua (Jesus) som Frelser privat er det første skrittet mot å motta evig liv men fullbyrdelsen kommer ikke helt før vi gjør en oppriktig og god bekjennelse framfor mennesker. Paulus fortsetter med å si at vi skal bekjenne slik Yah'shua (Jesus) bekjente framfor Pilatus (v.13).

  Den oppriktige bekjennelses handling styrker oss med guddommelig liv. Den fornyer oss. Bekjennelse av Kristus framfor andre er høyt anerkjent av Yahweh og vinner store velsignelser fra ham. Tør vi å ikke motta fylden av det evige liv ved å ikke bekjenne? Hvem ville ønske å gå glipp av en slik velsignelse, selv om appeleringen kanskje virker selvisk. Mer viktig enn dette er at Yahweh venter det av oss. Og hvis han venter det av oss, hvilken rett har vi da til å nekte når det koster oss så lite i forhold til prisen Kristus måtte betale for å gjøre det mulig for oss å få evig liv i det hele tatt.

  Derfor tilskynder jeg dere til å ikke gå glipp av dette viktige uhyre trinnet i deres åndelige helliggjørelse. Dette kan videre ikke være en mekanisk bekjennelse, men den må komme fra hjertet -- Den må være "god", hvis ikke er den en plastikk-bekjennelse uten noen som helst verdi. Hvis Gud venter av deg at du skal gjøre noe du ikke føler deg i stand til, så husk at han vil styrke deg slik at du kan gjøre det du ikke kan gjøre i din egen styrke. Stol på ham. Og med det samme du har smakt den muntre gleden av å gjøre en god bekjennelse, vil du ønske å gjøre det om og om igjen. Det er på en måte begynnelsen på et liv av bekjennelse -- av å vitne -- om det Yahweh i Kristus har gjort for oss. Jeg kunne til og med gå så langt som å si at en kristen som aldri har gjort noen offentlig bekjennelse ikke har blitt noen fullstendig kristen og har stagnert i sin åndelige vekst.

  Laget: 22. november, 2004
  Oppdatert: 22. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling