Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  141. Ekteskap i Yahweh
  av Jannicke Larsen


  Nå har det gått et tiår siden
  dengang jeg løfter ga som brud.
  Da var jeg støttet i den viten
  om at min pakt og var mitt bud
  ifra vår Herre og vår Gud.

  Men snart den hånd som var min støtte
  vek for en klo som dro i meg,
  og hver gang jeg den siden møtte
  den viste meg en helt ny veg
  bort fra min pakt og hjem til seg.

  Den tilbød glede, trygghet, frihet
  og da jeg så en gang var svak
  den tilbød hvile men i stillhet
  dens grep fikk nytt og bedre tak
  min stolte nakke ble da rak.

  Jeg hevet hodet over solen
  og sto til dom over min mann;
  jeg definerte Gud på tronen
  og så på skriften som i sand
  feilbarlig, av menneskers hand.

  Da så jeg brøt opp fra min make
  bød kloen opp til gledesfest.
  Jeg hadde falt så langt tilbake
  at mannen ei besto min test
  og slik så jeg menn'sker flest.

  Den kloen griper dypt i hjerte
  og hever deg høyt over frykt.
  Den lar deg se alt uten smerte
  gir føl'sen av at alt er trygt
  men under ligger noe stygt.

  "Gjør hva du vil "er hele loven.
  "Frykt ei din Gud" er dennes bud;
  "Frigjør deg helt, og bli du doven,
  alt det du gjør blir kun til skrud
  for intet bør forarge Gud."

  Så derfor tok jeg vår sønn med meg
  og hånte mannens frykt og sorg.
  Jeg var satt fri og gikk på min vei.
  Nå var jeg ute av en borg
  som fengslet meg fra syndens torg.

  Jeg plukket kurven full av frukter
  som før nå hadde vært forbudt.
  Nå var mitt liv mer uten skrupler
  for døden eide ikke krutt
  og paktens ærefrykt var brudt.

  Men kjærlighetens sterke line
  ga ikke slipp så lett, å nei!
  Gud kaller stadig alle sine
  tilbake på den smale vei
  dit Han igjen nå har ført meg.

  Foran meg så jeg kloen visne
  som Jereboams strake hånd.
  Dens illusjoner var blitt glisne
  og skjulte ei mitt fangebånd.
  Bak masken var en skitten ånd.

  I Jah'shuas blod er jeg nå renset
  og går igjen på Yahwehs sti.
  I borgen er jeg ikke fengslet
  fra fi'ndens piler er jeg fri.
  Her vil jeg bli til evig tid.

  Men kloen holder fortsatt mange
  i sitt foræderiske grep.
  Har den deg lokket til sin fange
  ved hjelp av "lysets engels" knep?
  Så riv deg løs, og slangen drep!

  All jordens ekte Gud er evig
  og Han gjør ikke som vi vil.
  Han ga oss øyne til å se de
  lover og bud som fører til
  vårt hjem hos Ham om dit vi vil.

  Laget: 21. november, 2004
  Oppdatert: 21. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling