Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  135. Lyset og
  varmets prinsipp
  av Terje Bonkerud (tidl. Bjørkelangen misjon)


  På det rørleggerkurset jeg går på, lærer jeg mye om oppvarming av hus og varmeteknikk. Dette synes jeg er ganske interessant, og jeg har lyst til å fortelle dere noe av det jeg har lært.

  Hvis vi har det varmt i et rom og vi lukker opp døren, sier folk at kulda kommer inn, men det er ikke tilfellet! Varmen i rommet går ut til det kalde. Det samme skjer også i en kjøleskapmotor. Freanet som sirkulerer i motoren har kaldere eksistens enn både vann og luft. Luften som er varm i kjøleskapet oppsøker derfor det kalde freanet og avgir varmen sin til det. Så blir lufta i kjøleskapet kald.

  Varmen har altså den egenskapen at den sprer seg utover til det som er kaldt. Den forsøker på en måte å lage en jevn temperatur i det rommet eller området den befinner seg i. Hvis man varmer opp et hjørne i et rom, vil det aldri ta lang tid før varmen har spredd seg til hele rommet.

  Det vi kaller kulde er egentlig bare mangel på varme. Den kan ikke påvirke varmen, mene helt passivt ta i mot den varmen som spres utover.

  Da jeg lærte om disse tingene på rørleggerkurset, oppdaget jeg noe spennende. Varmen følger visse regler og prinsipper, og etter det jeg kan se, er det omtrent de samme prinsippene som Yahwehs lys følger.

  Yahwehs lys brer seg utover og danner likevekt i mørket. Mørket kan ikke påvirke lyset, og lyset kan til og med skinne i mørket uten at mørket fatter det...

  Hvis vi har mørke i oss, er det eneste håpet vi har at Yawheh vil spre lyset sitt til oss, så vi kan ta det helt passivt imot. Og når vi er villige til å ta imot lys, vil Yahweh gi oss det. For lyset holder ikke seg selv tilbake, men sprer seg ut i alt rom. Det er lysets prinsipp.

  Nå vil jeg lese en lignelse som Yah'shua (Jesus) fortalte:

   "For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent -- hver av dem etter som de hadde evne til. Så drog han utenlands. Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til! Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talenten i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner" (Matt.25:14-30, 1988 overs)

  Tjenernes talenter kan sammenlignes med det lyset vi blir tildelt. Det er vår oppgave å forvalte lyset vårt riktig. Et klart og tydelig bilde på hvordan lyset bør benyttes har Jesus selv gitt oss. Han sier at vi ikke skal skjule det under en skjeppe, men la det skinner fritt til alle.

  Noe av det samme ser vi i den lignelsen jeg leste. De som tar talentene sine ut og bruker dem, vil tjene flere talenter. Men den som graver ned talentene sine, og prøver å holde dem for seg selv vil miste det.

  Dette kan virke litt merkelig. Men hvis vi sammenligner lyset eller talentene med varme, blir det lett å forstå. Varme kan ikke sperres inne. Lys og varme vil alltid spre seg utover.

  Så en som tar imot lys fra Yahweh og forsøker å holde det for seg selv, lurer seg selv. Lyset vil alltid bre seg videre utover. Yahweh ønsker at vi skal være gode tjenere og ikke sette lysene Hans under skjepper. Han vil at vi skal være konstante lysspredere, akkurat som en glødetråd i en glødelampe som alltid brer varme ut i rommet.

  Yahweh er kilden til lyset, og Hans hensikt er å skape likevekt og harmoni, og bre lyset ut i allt rom. Og hvis vi vil tjene Ham, må vi følge lysets prinsipper.

  Jeg synes det var fint å lære om evige, hellige prinsipper på rørleggerkurset. Men det er vel sant at sannheten finnes over alt, og hvis vi bare ser oss godt om i hverdagen kan vi lære mye.

  Kroppen vår avgir hele tiden varme. Det kan jo være et mål for oss at vi skal spre like mye lys som varme hver dag...

  Tale gitt i Rømskog, Bjørkelangen misjon, på 9. november, 1991

  Laget: 21. november, 2004
  Oppdatert: 21. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling