Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  129. Hva er
  hensikten med livet?


  En brå død, en uforklarlig sykdom, et uvanlig tilfelle av "uflaks", brå finansiell ruinering, utroskap hos din partner eller et ekteskap i oppløsning -- alle disse tingene får oss til å tenke på meningen med livet. Styres vi av skjebnen? Er det en Gud som kontrollerer de menneskelige forhold? Eller er livet rett og slett en tilfeldighet? Kan vi finne en mening med livet?

  Hva du enn tror på, vil du antageligvis anerkjenne at livet er komplisert og at enkle svar noen ganger er uakseptable. Hvordan kan man forklare en voldtekt eller et mord, for eksempel, med en Gud som forventes å ha kontroll? Hvordan kan man forklare genialiteten hos Mozart, Rembrandt eller Einstein, kun ved å basere seg på naturlige fysiske og kjemiske krefter? Det er mitt oppriktige håp, at denne brosjyren vil åpne noen nye ideer for deg og inspirere deg til å på ny tenke over livets hensikt.

  Menneskets opphav og Universet

  Det er tre hovedsynspunkter på menneskets opphav og universet:

   1. Mennesket er et resultat av en spesiell Guds skapelse og lever kun en gang på denne jorden;
   2. Mennesket er et produkt av utvikling som kun involverer naturlige prosesser, ingen Gud;
   3. Mennesket er et produkt av "Guddommelig utvikling" og gjenfødes mange ganger på jorden.

  Den Nye Pakts Kristne, som er medlemmer av Guds Nye Pakts Kirke, tror at mennesket er en spesiell Guds skapelse, at det ikke har utviklet seg dit fra apene, og at de kun fødes en gang i denne verden. Dette synet er vi istand til å forklare såvel fra vitenskapelig hold, som fra Bibelen og nyere åpenbaring. Denne brosjyren er et sammendrag av det Yahweh-Gud har åpenbart for oss:

  1. Foruttilværelsen

  Mennesket eksisterte i en åndelig verden før det ble født på jorden. I denne åndeverdnen var det istand til å gjøre valg, både gode og onde. Delevis, er de forholdene det befinner seg i i den fysiske verden, et resultat av Yahwehs dom (straff for gale handlinger, belønning for rettferdighet) og delvis av sine egne valg. Mange ånder ble forhindret i å ta på seg fysiske legemer på grunn av sin store ondskap. De er de onde åndene (demoner) som konstant plager menneskeheten.

  2. Jordelivet

  Menneske ble født fra denne foruttilværelsens åndeverden og inn i vår fysiske verden for å lære trofasthet mot Yahweh og for å utvikle en rettferdig karakter. Det viktigste valget vi står ovenfor er om vi vil akseptere Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) invitasjon om å følge Ham eller ikke, for dette vil bestemme kvaliteten både på det livet vi lever her og på det som følger etter. For å gjøre oss i stand til å lære sann tro, ble et glemselens slør trukket gjennom sinnet vårt så vi ikke skulle huske vår foruttilværelse. Likevel hender det at noen mennesker i et øyeblikk får dette sløret trukket fra, og ser glimt av sitt tidligere liv. Denne forfatteren har hatt en slik opplevelse.

  3. Døden og Livet Etterpå

  Ved døden går vårt fysiske legeme tilbake til jorden og brytes ned til de grunnleggende kjemiske elementene, og åndelegemet vårt går inn i en annen åndeverden der dommen over dets jordiske aktivitet venter. Denne verden har mange dimensjoner, men kan grovt deles inn i en region av lys (Paradis) og en region av mørke (Fangenskap). Hvis en person ikke har fått muligheten til å akseptere eller forkaste Kristus da han levde på jorden, vil han få den i åndeverdenen og dømmes som om han hadde tatt avgjørelsen på jorden.

  4. Oppstandelsen

  Ved enden av denne verdens historie, som vil strekke seg over en viss tidsperiode, vil åndene i Paradis og Fangenskap gjenoppstå, som betyr at de vil motta nye fysiske legemer som er udødelige og ikke underlagt sykdom og smerte. De vil motta disse oppstandne legemene på denne planeten, bortsett fra de onde som vil oppstå på en annen klode med mindre hærlighet.

  Denne universelle oppstandelsen vil finne sted over en tusenårsperiode som kalles Millennium eller Tusenårsriket, der de rettferdige vil oppstå først, og de onde til slutt. De som enten ble drept eller døde unge på grunn av sykdom, ulykker, uheldige omstendig- heter, krig eller andre grunner, vil vende tilbake til jorden som dødelige og vokse opp som normalt fra den alderen de mistet livet. De vil nå en høy alder, fri fra all smerte og skade, og gjenoppstå. Ved enden av dette tusenårsriket, vil menneskeheten igjen deles opp, idet de mest rettferdig forblir her, mens de mindre rettferdige overflyttes til en annen verden.

  Ved enden av Millennium vil verden bli omformet til en Himmelsk Jord der Kristus for evig vil leve og herske.

  Guds Nye Pakts Kirke

  Siden tidenes begynnelse har Yahweh undervist mennesket i den perfekte måten å leve på. Han opprettet lover og dommere og sendte engler for å tjene menn og kvinner, og besøkte til og med jorden Selv. Dette perfekte samfunnet ble kalt den Hellige Orden, Førstefødtes Samfunn, eller Chavurat Bekorot. Noen av de mest kjente lederene i denne Ordenen var Adam, Enok, Noa, Melkisedek og Abraham og de var ansvarlige for å bringe stor fred og rettferdighet til jorden.

  Men den største av alle disse lederene var Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), den evige Guds Sønn, som ikke bare tok personlig ansvar for resultatene av ondskap, ved å dø som forsoning for menneskeheten, men også tilveiebragte en måte som mennesket kunne overvinne dominansen fra sin lavere eller "kjødelige" natur på, den som stadig trekker ham ned og fører ham til ulykkelighet.

  Yahweh har igjen opprettet den Ny-Testamentlige Guds Kirke på jorden (i dag kjent som Guds Nye Pakts Kirke eller Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling). Han har opprettet en profetisk og apostolisk tjeneste, som har til hensikt å samle dem som er villige til å følge Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) med hele sitt hjerte, lære dem Himmelens Rikes mysterier og å være en levende påvirkning på Kristendommen. Den er ganske annerledes fra andre Kristne retninger i sine mål og visjoner.

  Guds Nye Pakts Kirke er delt opp i to adskilte, men allikevel nært tilknyttede organisasjoner. Hver av dem er tilpasset for å møte Kristnes behov i følge deres nivå av framgang og forpliktelse ovenfor Kristus. Den mest utfordrende, Den Hellige Orden, er en koloni. Den praktiserer den Ny Testamentlige loven om "alle ting felles", lærer opp evangelister til internasjonal utstrekning og underviser de dypere mysteriene i troen. Den er ikke en offentlig organisasjon.

  Den Gude Nye Pakts Kirke (GNPK), det andre nivået i kirken, finnes som regel i byer og tettsteder, og ligner mye på evangeliske kirker. Den lærer en veldig enkel "melke-lære". De er selvstyrte og jobber ofte i nært samarbeid med andre grupper i sosiale prosjekter og vitning.

  Invitasjon til Deg

  Vi vil gjerne invitere deg til å komme og lære om livets virkelige hensikt og ta del i et spennende og unikt embete av tjeneste og åndelig oppdagelse.

  Oversatt fra engelsk av Monika Larsen, Oslo, Norge, 19946

  Laget: 21. november, 2004
  Oppdatert: 21. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling