Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  127. Kirkens råd om GNPK
  medlemmers ekteskap
  i andre kirker:
  Et brev til en GNPK Pastor


  1. I Yahwehs' øyne er ekteskap esensielt åndelig. Et sant ekteskap er en pakt mellom en mann, en kvinne og Kristus om å være sanne mot hverandre hele sitt livs dager (og inn i evigheten på høyere plan av evangeliet).

  2. Som fysiske skapninger må vi også ha et yttre vinesbyrd om det, og det tar to former:

  A. Den fysiske handling av å besegle den åndelige pakten. Når et par har samleie binder de pakten i kjødet og er bundet til hverandre så lenge de er i kjødet.

  B. Det offentlige vitesbyrd av ekteskap. Når et par er besglet/velsignet av en prest i en spesiell kirke eller avgrening gjør de en offentlig stadfestelse av sin tro og reglene/paktene de har til hensikt å følge. Et par som gifter seg i Mormonkirken, f.eks., gjør derfor en offentlig stadfestelse av at de har til hensikt å leve mormonekteskap med dets' åndelige og etiske standarder, og at de anerkjenner autoriteten Mormon ministeren har til å ekte dem. En kan trekke en direkte parallell her med dåp som også er en ordinans av evangelisk pakt.

  Som du vet anerkjenner den Nye Pakt ekteskap etter Lammets lov, forutsatt at dette er ekte forpliktelse. Dette kan være et farlig område dersom ingen autoritet støtter opp om dette ekteskapet. I noens tilfelle var, og er, denne åndelige autoritet mottat i den Nye Pakt, og har mottatt Yahwehs' velsignelser. Noen ønsket å ha et mere offentlig vitne og ble borgelig viet.

  Grunnene til at Guds Nye Pakts Kirke ikke er tilfreds med at et medlem bestemmer seg for å gifte seg i f.eks Statskirken, er mange, la oss ta et eksempel der en mann bestemmer seg for å gjøre dette:

  1. Ved å gifte seg i Den Lutherske Kirke sender han et signal til verden -- enten dette er hans intensjon eller ikke -- om at han oppholder autoriteten i statskirken og har til hensikt å leve ved dens verdier. Siden dette er en apostatkirke som spotter Gud på så mange måter -- godtar abort, homseksuelle prester (snart) "ekteskap", undergraver fundamentale evangeliske sannheter om Kristi Gudommelighet (i den moderne Lutherske kirken), Barnedåp osv. ville han -- direkte og innderekte -- gi støtte til alt det denne kirken står for!

  2. Med det å gifte seg i Statskirken sender han faktisk ut et annet signal som er at han anerkjenner at denne kirken har en større autoritet enn den Nye Pakt. Når alt kommer til alt, hva ville svaret hans være om noen spurte: Hvorfor giftet du deg ikke i din egen kirke?

  3. Ved å gifte seg i Statskirken sender han signaler til hans forlovede (som ikke er et medlem) at disse sakene ikke har noen betydning for ham og at Yahwehs' rike ikke har første plass i hans liv. Hvorfor han ikke kan vente til hans forlovede har forpliktet seg ovenfor Kristus, er blitt døpt og gått inn porten til ektestand på stien Yahweh har ordinert, hvis det ikke er andre krefter som tilskynder ham til å gifte seg på denne måten. Underkaster han seg til sine fremtidige svigerforeldre? Underkaster han seg henne? Men hva han enn gjør så er det veldig klart for meg at han skyver riket til side; og si at han vil søke en ekteskapsvelsignelse i den Nye Pakt senere er bare et kompromiss, og hvis jeg var pastoren hans ville jeg ikke foreta en slik velsignelse.

  Men jeg forstår også at det er noe forvirring når det gjelder hva GNPK stilling vis-á-vis andre ekteskap er. Vi har aldri sagt at undersøkere kunne gå å bli gift i andre kirker og så gå å mottta Nye Pakts ekteskap senere. Hva vi har sagt er at vi vil respektere og ære alle ekteskap gjort ved andre kirker og relgioner hvis gifte par kommer og undersøker pakten på betingelse i kraft av det faktum at visse ekteskap er beseglet ved fysisk ordinans (samleie).

  Hvis jeg var hans pastor ville jeg råde ham på to måter:

   1. Å søke himmelens rike først ved å sette hans forlovede et godt åndelig eksempel, ved å gjøre det fullstendig klart at han har til hensikt å følge Kristus framfor å følge sitt ekte ønske om å bli hennes ekte ektemann, og vente til hun har kommet til ekte omvendelse.

   2. Ikke å gjøre det (som jeg ser som det eneste virkelige valg) å innrømme at han åndelig har kompromisset sanheten og at han ønsker å gå inn i en ekteskapspakt på et lavere (zadoksk) plan med å få en borgelig vielse ved å få staten til å godkjenne ekteskapet. Jeg ville under ingen omstendigheter regne med et ekteskap i en annen kirke hvilket er å be om Yahwehs' velsignelse over noe som er essensielt galt. Denne spesielle retningen frykter jeg vil føre til besværligheter, fordi det vil bli lite motivasjon for hans forlovedes del til å søke omvendelse til Kristus, spesielt hvis hennes kjærlighet til ham er større en hennes kjærlighet til Yahweh. Når det er sånn vil det være en lang periode med hjertesorg mens han søker å ta henne med i dybden av denne pakt. Til sist ville han ikke spotte Yahweh-Elohim ved å søke velsignelsen fra en apostatisk og blasfemisk statskirke, ved å ha et borgelig ekteskap.

  Mer kunne sies, men dette er tilstrekklig. Med liten tvil i mitt sinn om at han søker å kompromisse lyset på grunn av frykten for å miste sin kjære. Slikt er forståelig men veldig farlig fordi han, når alt kommer til alt spiller med sin egen frelse og med hans forlovede sin også.

  Laget: 20. november, 2004
  Oppdatert: 20. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling