Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  122. Spørsmål til
  ettertanke for mormonere
  av Diakonisse Jannicke Larsen


  Da jeg selv var mormoner for litt over ti år siden nå, likte jeg å gå opp på talerstolen og gi mitt "vitnedsbyrd" da det ble annledning til det hver første søndag i måneden. Jeg hadde noen fraser som jeg ramset opp hver gang i forskjellige varianter for å sikre meg at jeg sa det som sømmet seg:

   "Jeg vet at Josef Smith var en sann profet, og at Mormons bok og denne kirken er sann. Jeg vet også at Gud har gitt oss en sann profet som lever i dag, nemlig Esra Taft Benson (navnet på den dalevende profeten)."

  Når jeg nå tenker tilbake, kan jeg ikke skjønne hvordan så mange voksne mennesker kunne høre på meg, uten at jeg ble korrigert. Jeg ble til og med oppmuntret og fikk ros! Dersom du har hørt mange barn tale på denne måten, forstår du kanskje ikke helt hva jeg er så opprørt over. Jeg skal forklare meg nærmere.

  Ingen 8-9 åring har vel grunnlag nok for å uttale seg om f.eks en bok de knapt nok har lest i er sann eller ikke, og langt mindre om en diger organisasjon (som Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er) er bygget på sannheten. Og den "sanne" profeten kunne jeg bare huske navnet til dersom jeg tenkte på "ekstra saft bensin"! Jeg hadde aldri vært i nærheten av en eneste av hans profetier...

  Jeg sto altså uten noe annet holdepunkt enn at jeg så gjerne ville tro på de voksne, (og spesielt mine foreldre) og proklamerte at jeg visste både det ene og det andre. For er det ikke det som setter de siste dagers hellige litt over alle de vanlige kristne rundt omkring, at de må gå i tro, mens de hellige vet alt -- fordi kirken har hele sannheten?

  Men kan du, med hånden på hjertet, gjennta mitt "vitnedsbyrd", og mene hvert eneste ord? Har du for eksempel fulgt Pauli formaning til tessalonikerne: "Ringakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt." (1.Tess.5:20-22)?

  Har du prøvd profetiene til dagens profet opp mot Yahwehs ord i skriften? Stemmer Mormons bok, Lære og Pakter, og den Kostelige Perle med bibelens lære? (Dersom det finnes uoverensstemmelser, veier da Yah'shuas (Jesu) og hans apostlers-, eller Joseph Smiths og de senere profeters ord tyngst?) Har du funnet ut om beskrivelsen av lamanittene stemmer med det man vet om Amerikas historie? Vet du alt hva kirken står for, og kan du stå for dens lære?

  Dersom du ikke kan svare ja på disse spørsmålene, kan heller ikke du uttale deg om at du vet at alt du står for er sant, og du må enten gå i tro og vite at du kanskje blir lurt (som er stikk i strid med det rådet Paulus ga), eller du kan undersøke det du tror på, og holde fast ved det du oppdager at er sant.

  Men uansett hva du velger å gjøre, vil jeg oppfordre deg til å la barna slippe å lyve (for at du ikke skal være den som forfører èn av Yah'shuas (Jesu) minste i Matt.18:6). La dem gradvis finne ut hva de vil tro på og ikke etter hvert som deres kunnskaper om Yahweh-Gud, og verden rundt dem utvides.

  Dersom du skulle finne ut at noe du har trodd på, kanskje hele ditt liv, ikke er riktig, er det ingen grunn til å fortvile, men fryd deg i stedet, for det betyr at Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) får muligheten til å dra deg nærmere seg. For han som er selve veien, sannheten, og livet, kan ikke dvele sammen med løgn.

   "Må han selv, fredens Elohim (Gud), hellige (deg) helt igjennom, og må (din) ånd, sjel og legeme bevares fullkom(ent), ulastelig ved vår Herre Yah'shua haMashiah (Jesu Kristi) komme!". (1.Tess.5:23).

  New Covenant Ministries for Mormons (engelsk)

  Laget: 19. november, 2004
  Oppdatert: 19. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling