Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  ARTIKLER

  115. De ti bud


  1. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

  2. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.

  Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem.

  (For jeg, Yahweh din Elohim, er en nidkjær El, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.)

  3. Du skal ikke misbruke Yahweh din Elohims navn,

  (for Yahweh vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn).

  4. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

  (Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen [lørdag] er sabbat for Yahweh din Elohim. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Yahweh himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Yahweh sabbatsdagen og helliget den).

  5. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Yahweh din Elohim gir deg.

  6. Du skal ikke slå ihjel.

  7. Du skal ikke drive hor.

  8. Du skal ikke stjele.

  9. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

  10. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

  2. Mosebok 20:3-17

  Laget: 17. november, 2004
  Oppdatert: 17. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling