Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  114. Hvorfor er New Age-bevegelsen tiltrekkende?
  av Dan Vander Lugt og Kurt De Haan


  Hvorfor fremtrer New Age-tenking i kunst, musikk, handel, utdannelse, miljøforetagende, helse- og samfunnsspørsmål? Hvorfor finner folk en grunn til å leve, og hvorfor får de realisert seg selv gjennom New Age-bevegelsens system og undervisning?

  Dan Vander Lugt og Kurt De Haan har skrevet denne brosjyren for å svare på noen av de spørsmålene du har angående New Age-bevegelsen. Det er vår bønn at du etterhvert som du leser -- oppdager sannheten som vil gi livet ditt mening, kurs og oppfyllelse.

  Martin R. De Haan II

  SØKEN ETTER IDENTITET

  Sosialarbeidere i en by i Amerika oppdaget -- ifølge nyhetsrapporter -- en kvinne som ikke kunne huske sitt navn, hvor hun kom fra, eller hvor hun skulle. Myndighetspersoner undersøkte politiarkivare rundt omkring i landet for å finne noen rapporter om en savnet person som passet hennes beskrivelse. Aviser publiserte bilder av henne. Til slutt rettet nyhetsstoffet oppmerksomheten mot noen slektninger i en fjern by. De kom og prøvde å hjelpe henne til å huske hennes glemte fortid.

  Et voksende antall mennesker tror vi alle er lik denne kvinnen i den forstand at vi har glemt vår sanne identitet -- at vi er guddommelige; en del av Gud. Når vi først skjønner hvem vi er, sier de, så vil vi oppleve freden og roen av å fornemme at vi er ett med alle mennesker, all natur og alt i universet. Noen vil tilføye at vi også har glemt våre tidligere liv, og at vi er med på prosesser av å oppleve den ene reinkarnasjonen etter den andre til alt kommer i orden.

  Mange mennesker henvender seg til åndelige veiledere slik at disse kan hjelpe dem til å oppdage -- på sin reise -- "det gode innenfor". De åndelige veilederne er villige til å snakke gjennom andre mennesker eller direkte til dem, mens de gjør bruk av spesielle meditasjonsteknikker for å rense sin forstand og åpne seg for budskap som formodentlig "hever deres bevissthet" til nye nivå.

  New Age -- bevegelsen -- Hva er det?

  Vi har akkurat nevnt noen av dens elementer. New Age-bevegelsen er vanskelig å definere fordi den omfatter så mange læresetninger og danner ulike system i forskjellige deler av vår kultur. I boken A Crash Course on the New Age Movement, beskriver Elliot Miller den som et "ekstremt stort og løst strukturert nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner knyttet sammen av felles verdier (som er basert på mystikk og monisme -- verdenssynet at 'alt er ett') og en felles visjon (en kommende 'New Age' av fred og masseopplysning, 'Vannmannens tidsalder')" (s.15).


  "Et voksende antall mennesker tror at vi alle er gudommelige, en del av Gud."


  Walter Martin uttaler, i The New Age Cult, at New Agere "ser på seg selv som avanserte i sin bevissthet. De fornekter jødisk-kristne verdier og bibelen til fordel for orientalske filosofier og religioner". (s.130).

  Er New Age -- doktriner nye? Mye av bevegelsen er bare en gjenopprettelse av gamle, østlige religiøse ideer (slik somgudommeligheten i alle ting og reinkarnasjon) og okkult praksis (dette å komme i kontakt med ånder og astrologi). Ofte har gamle ideer fått nye navn og blitt forklart med andre uttrykk.

  Noen elementer i New Age-læren forsøker å bygge bro mellom naturalistisk vitenskap og overnaturlig religion. For å oppnå dette lar New Agere vitenskap bli mindre objektiv og bred nok til å inkludere mystiske og ikke-beviselige erfaringer, og Gud er igjen begrenset til å være mindre overnaturlig og mer en del av naturen. Med vitenskapsmenn og media-kjendiser som fremmer disse ideene, så har bevegelsen skaffet seg mange tilhengere.

  Hvorfor burde vi være forsiktige? Bibelen advarer oss mot ideer og praksis som uttrykker falsk åndelighet. Moses fortalte f.eks israelittene:

   "Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besværgelser, spørre gjennferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde" (5.Mos 18:10-12).

  Sirka 800 år senere skildret profeten Esaias isralittenes synd på denne måten: "...de tar varsler som folk i Østen, driver med spådom som filisterne" (Es.2:6).

  Det nye testamentet beskriver trolldom, spirritisme og heksekunst som farlige, sataniske perverteringer. Mennesker som Simon, trollmannen (Apg.8:9-11), Elymas, magikeren (Apg.13:6-12), den djevelbesatte spådomskvinnen (Apg.16:16-18) og den omflakkende, jødiske åndemaneren (Apg.19:13-16) ble fordømt. I Efesus brente nye troende sine okkulte bøker (Apg.19:19). Paulus regnet "trolldom" som en av kjødets gjerninger (Gal.5:20), og Yah'shua (Jesus) sa at magikere ikke kommer til å være i himmelen (Joh.åp.22:15).

  New Age er en sterk bevegelse. Det er ingen forbigående motelune. Den involverer åndelige krefter som er fordømt i bibelen. Vi må se på dette som en fiende av sann tro på Kristus og bekjempe det intellektuelt. Derfor burde vi forstå budskapet til New Age-bevegelsen, og hvorfor mennesker er blitt fanget opp av forskjellige elementer.


  Hva er appellen i New Age bevegelsen?


  Har du noensinne bitt i et skinnende, rødt eple og oppdaget råttenskap inni -- eller enda verre, bare en halv mark? Hvis det har hendt deg, så har du litt forståelse av hva Adam og Eva måtte ha følt da de bet i en løgn som så skjønn ut, for så å ende med en dårlig smak i munnen.

  Satan -- slu og glatt-talende -- innvaderte paradiset deres. Han lovte Adam og Eva at deres "øyne skulle bli åpnet", og de ville "bli som Gud og kjenne godt og ondt" (1.Mos.3:5). Øynene deres ble åpnet, det er både sant og visst, men det de ble klar over var det onde og rottenskapen i sitt eget opprør mot en ubetinget god Gud som hadde deres beste interesser, inners inne. Satan hadde lurt dem med sitt overfladiske, falske og selvtjenende varemerke på åndelighet. Han har holdt på med å gjøre det samme mot folk helt siden da.

  Hvorfor biter folk idag på Satans agn? Siden katastrofen i Edens hage har det hendt mye. Menneskeheten har stadig fortsatt med å oppfylle mange av Satans forfalskninger. Idag er forholdene modne for den eldgamle løgnen for å ta nye former.

  Grunnen til økende popularitet overfor New Age-læren er at den tilbyr svar på menneskers dype behov og ønske om mening, oppfyllelse, håp, fred iblant mennesker åndelige opplevelser, ledelse og personlig verdi. På de etterfølgende sider skal vi granske det menneskelige behov som New Age-læren prøver å tilfredsstille og vi vil sette disse ideer i kontrast med det Kristus har å gi.

  NOE FOR ALLE

  Er du fasinert av UFOer? Blant New Agere vil du finne mennesker som kan gi hårreisende beretninger om kontakt med utenomjordiske vesner. Er du oppslukt av ut-av-kroppen opplevelser fra de som var klinisk døde, men som kom tilbake for å fortelle om det? Hva med berømte mennesker som har beveget seg inn i andre dimensjoner av virkeligheten med sine "astral-kropper"? Du vil oppdage at dine interesser blir tatt hånd om i New Age-bevegelsen. Hva med mer seriøse foretak som bevaring av ville dyre- og plantearter eller miljø? New Age er involvert her også. New Ages organinsasjoner og litteratur strekker seg over et vidtfavnende kunnskapsområde av menneskelige interesser.

  Bevegelsen viser seg i et forvirrende mangfold av metoder, fra innviklede ideer i vitenskap, utdanning og styringsorganisasjoner til okkult praksis -- langveis fra.

  Tidsskrift som The New Age Journal inneholder en overraskende mengde av underlige annonser. I disse tilbyr de tjenester fra "trance-kanaler" lik Kevin Ryerson (en av Shirley MacLaines "kanaler" til $250 per avtale), adgang til meditasjonshjelp, helsekost og et hav av okkulte institusjoner. Men de inneholder også høyst betydningsfulle artikler av ledeende forfattere og tenkere.

  Mange innflytelsesrike grupper har sterke New Age-tendenser. For eksempel: The Findhorn Community (Scotland) the Green Party, Greenpeace USA, Esalen Institute (Big Sur, California), The Unity-i-Diversity Counsel, the Association for Humanistic Psychology, The Forum, The Farm, og Planetay Citizens.

  Den store artsrikdom av mennesker og interesser i New Age-bevegelsen viser at den har noe til alle. Velkjente talsmenn for New Age inkluderer f.eks. fremtidsforsker Alvin Toffle, Barbara Marx, Hubbard og Hazel Henderson, den tidligere økonom E. F. Schumacher, historiker William Irwin Thompson, biolog Jonas Salk, psykolog Jean Houston, bevissthetsforsker Ken Wilbe, fysiker Fritjof Capa, den tidligee antropologen Margraet Mead, den tidligere fremtidsforskeren Buckminster Fuller, U. N. Assistant Secretary General Robert Fuller, død-og døende-forsker Elisabeth Kübler-Ross og skuspiller Shirley MacLaine.

  Finnes det en New Age sammensvergelse? Siden nærvær av New Age-ideer er på så mange forskjellige samfunnsnivå, kunne en person undre seg over om det ikke var noen form for organinsert intrige bak alt sammen. Men hvis ordet sammensvergelse og hemmelig plan som er blitt klekket ut av mennesker, for å styrte kristendommen og etablere en verdensomspennende regjering og religion -- så er svaret nei -- det er, i det minste, ingen plan som kan bli bevist. Men svaret er ja, hvis ordet referer til en løslig organisert bevegelse som i økende grad er blitt et nettverk for samarbeid mellom en omfattende artsrikdom av New Age-grupper.

  New Age-bevegelsen er en alvorlig trussel mot Kristi etterfølgere fordi tilstandene er modne for dens utvikling. Og når tilstandene er modne, trenger man neppe en hemmelig sammensvergele. De fleste New Agere har gått over til sitt synspunkt, i vesentilig grad, fordi det for dem synes å være det mest effektive svar på de seriøse problem menneskeheten møter. Og deres motiv er -- i det minste på overflaten -- svært tjenelige.

  Predikanter arrangerer vanlige evangeliske møter og kongresser. I annonsene peker de ikke på at vi sammen -- sverger oss hemmelig for å overta verden. Slik er det også med New Age: Tilhengere av New Age interesserer seg for å fremme sitt synspunkt og vinne tilhengere uten å antyde at deres bevegelse er konspiratorisk. Både evangeliske kristne og New Age-disipler har åpenbart innviet seg til å vinne tilhengere for sitt synspunkt.

  New Age-bevegelsen er sterk og farlig bedragersk. På grunn av de seriøse trusler den legger for dagen så trenger kristne å forstå den og arbeide for å imøtegå dens innvirkninger. Å antyde at New Age-sympatisører bevisst søker å ødelegge kristne og danne plattform for Antikrists regjeringstid -- er å gå for langt.

  Likevel om Satans mål for New Age-bevegelsen utvilsomt vil innebære undertrykking av evangeliet, forfølgelse av kristne og opprettelse av en verdens-regjering under Antikrist, så har de fleste moderne New Agere ingen slike bevisste mål. De er, tvert i mot, sannsynligvis lite klar over den logiske løsningen på deres synspunkt, og vanligvis har de liten forståelse for ekte kristendom.

  Marilyn Ferguson som er i besittelse av førstehåndsopplysninger innen New Age, har skrevet en historiebok om bevegelsens mål og aktiviteter. Tittelen The Aquarian Conspiracy vil for en tilfeldig observatør henlede tanken på at New Agere er organisert -- i høy grad -- i sine tilstrebelser etter å dominere kultur og erstatte både verdslige og tradisjonelle religioner. Men Ferguson med flere vil benekte at hele bevegelsen blir kontrollert av få menneskelige ledere. Noen få New Age-forfatter som Alice Bailey og Benjamin Creme, henviser til et hierarki av åndelige skapninger -- ikke mennesker -- som koordinerer alle aktivitetene på jorden, og som en dag vil vise seg legemelig for verden.


  "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket," -- (Ef.6:12).


  De som leser Bibelen og tror på den er enige om at sann intrige blir styrt av åndelige skikkelser. Men vi ville betegne disse krefter som onde og djevelske. Ifølge Bibelen så står Satan og hans hær bak alle anti-krister og all anti-kristelig virksomhet. Det er der, den reelle kampen finner sted. Ef.6:12 sier: "For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

  Hvordan kan Kristi etterfølgere svare tilbake? Vi må vise verden at vi har det de søker etter. Folk sluker ideene fra New Ages mange varianter fordi de hungrer etter noe å fylle sitt åndelige behov med. Mens de forhører seg om forskjellige religiøse muligheter, hva ser de? Finner de pålitelige troende som bryr seg tilstrekkelige om å leve for Kristus, og å meddele det bibelske budskap til mennesker som trenger det så sårt? I Bibelen har vi mange svar på deres spørsmål. Satan vil narre dem hvis han kan, men vi har sannheten og Kristi ånd inni oss, og Han er mye mektigere enn Satan (1.Joh.4:4). Gud kan bryte gjennom det åndelige mørke med evangeliets lys.

  MENNESKEHETENS ÅNDELIGE VAKUM

  Hva hender når du tar foten din ut av ei balje med vann? Blir et hull som av en fotfasong tilbake? Nei, vannet styrter på for å fylle tomrommet. Noe liknende skjer når en sann tro på Gud ikke lenger opptar en persons tanker og gjøremål. En tomhet krever å bli fylt. Og vakum har tendens til å trekke inn alle de falske meninger og forestillinger som dukker opp.

  Populariteten til New Ages ideer i denne vitenskapelige verden er forbausende. Hva var det som beveget seg ut -- eller ble støtt ut -- slik at disse ideer kunne komme inn? Dette skjedde delvis på grunn av forvrengning av sann bibelsk tro og praksis. Noen mennesker har fått et forkvaklet syn på hva det innebærer å være en Kristi etterfølger. Resultatet er at de har vendt seg vekk fra Ham.

  En annen kraft bak fremgangen til New Age er desillusjonering på grunn av gudløs humanisme som hverken legger fram håp eller menging. Dette, sammen med menneskehetens tilbøyelighet til å forkaste sannheten (Rom.1:18-32) og Satans makt til å lure menneskers sinn (1.Mos.3:1-5; Joh.8:44; 2.Kor.11:14,15), har skapt ideelle vilkår for blomstring av New Ages ideer.

  Hva er galt med Kristi etterfølgere? Det som skjedde i den nytestamentlige kirke -- og som apostelen Paulus så -- har fortsatt med å skje helt fram til i dag. I 2.Kor.11:2-4, fortalte Paulus korinterne:

   "For jeg har en brennende omsorg for dere, Guds egen omsorg. Jeg har forlovet dere med Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Yah'shua (Jesus) enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot."

  Kirken har gjennom mesteparten av sin historie vært alt annet enn den ærbare jomfru til Kristus som Gud aktet henne å være (2.Kor.11:2). Det første-århundres kirke i Efesus forlot "sin første kjærlighet, (Åp.2:1-7). Kirken i Sardes ble åndelig død. (Åp.3:1-6) Laodikea-menigheten ble lunken. (Åp.3:14-22).

  Fra Konstantins tid og fremover, så har i tillegg store grener av kirken ofte opprettholdt uhellig alianse med staten. Denne urene institusjonelle kirke har oppmuntret slike onde handlinger som korstogenes skrekk, krigene under reformasjonstiden, inkvisisjonen og heksejaktens galskap.

  Fordi offentlig kristendom ofte har vært ved siden av urettferdige, ateistiske ideologier slik som kommunisme, og verdslig humanisme, så har den tiltrukket seg misllioner som sannsynligvis ellers ikke ville har gitt den anledning til å få lagt frem sin sak. Til og med i våre dager kan offisiell kristendom tilsynelatende være mer intressert i byggverk og banksaldoer enn å ha omsorg for de åndelige og psykiske behov i verden. Slik fremgangsmåte har skadet ryktet for kristne, og gitt mennesker en unnskyldning til å søke et mer tilfredsstillende alternativ.


  "Jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den." -- Yah'shua (Jesus) (Matt.16:18)


  Er det ikke mange troende som trofast lever ut sin tro? Jo, det er det. Men menneskehetens opprørske, falne natur vil heller fokusere på feilene til dem som hevder å etterfølge Kristus. Dette er beklagelig. Det er lett å overse den funksjon oppriktige kristne har hatt i vitenskap, avskaffelse av slaveriet, kvinnefrigjøringen og oppvurdering av menneskeverd. De vantro vil heller kritisere ufullkomne kristne enn å erkjenne sin personlige skyld og behov for en Frelser.

  Verdslig humanisme -- hva har skjedd med den? Det andre viktige valg for den moderne menneskehet har vært sekulær humanisme. Den kan bli definert som livsfilosofien der man antar at Gud og den åndelige verden er myter -- at det fysiske og materielle universet er alt som finnes, og at menneskeheten og hele universet er et tilfeldig produkt av utviklingen. Ifølge dette syn så er menneskene kun kompliserte maskiner, livet er -- i siste instans -- meningsløst, og talemåter som rett og galt blir relative. Utilstrekkeligheten ved denne og andre ateistiske ideologier har vært en sentral faktor i spiringen av New Age-tenkning.

  Skjønt sekulær humanisme og ateistisk kommunisme har vært sterke krefter i det 20. århundre, så har de også hjulpet til med å skape et åndelig vakum. Ved å lære at mennesket er produkt av en tilfeldig utvikling, så har de overbevist atskillige generasjoner om å tenke på seg selv som håpløse vandrere på en forferdelig sjøreise gjennom et kolossalt og likegyldig univers.

  De ateistiske idealistene har prøvd å skjule resusltatet av sitt verdenssyn: Håpløshet til slutt -- ved å stjele noe av termondogien og fellene i bibelsk tro. De snakker f.eks. om menneskets "rettigheter" og "hensikter" med livet. Men moderne mennesker blir i sterkere grad klar over det overfladiske og innholdsløse i disse filosofier.

  Hvilken rolle kan vi spille? Humanisme kan ikke fylle det åndelige tomrom hvert menneske er født med. Heller ikke kan østens religioner slik de ble praktisert i fortiden, gjøre det New Age-lærere påstår at de sitter inne med svarene, men bare de som kjenner Yah'shua (Jesus) som Herre og Frelser har de sanne svar. Derfor må vi forkynne den bibelske sannhet om Gud, åndelige realiteter og livets mening.

  Apostelen Paulus sa sin mening da han kom ut for ledende filosofer i det første århundre i byen Aten (Apg.17:16-34). Byen var full av avgudsbilder og alter, deriblant alteret "for en ukjent Gud." Han presenterte Bibelens Gud som den ene, sanne Gud; Skaperen. Han fortalte dem at Gud hadde åpenbart seg gjennom Jesus Kristus.

   "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules." -- Yah'shua (Jesus) (Matt.5:14)

  Hvis vi skal hjelpe vår søkende verden idag så må vi også være modige og forkynne Kristus. Vi må ta på alvor Yah'shuas (Jesu) instruksjoner om å være jordens salt og verdens lys (Matt.5:13-16). For å få folk til å høre på vårt budskap, så er vi nødt til å utøve kristendom i praksis, leve sannferdig, vise frem sann glede, spille en rolle i verden ved å forbedre livsvilkårene, bekjempe urettferdighet og forkynne Kristi sanne evangelium.

  BEHOVET FOR ET HÅP

  I en verden opprevet av krig, hungersnød, økonomisk ustabilitet, familiekonflikt, sykdom og ulykker trenger mennesker håp. Når en person har håp, har livet hans en mening, og han kan komme over utrolige besværligheter.

  En dyktig psykiater og observatør av menneske-naturen, Victor Frankl, var en jøde som overlevde de tyske konsentrasjonsleirene. Da han var fange og levde i mange måneder på knivseggen mellom død og liv, så vitnet han stadig vekk om at mennesket har et fundamentalt behov for mening. Han merket seg at overlevelse i leirene ikke var så avhening av fysisk styrke som av å besitte en dypfølt grunn til å leve. Han observerte at fangene vanligvis døde hvis de mistet håpet og ikke fant noen hensikt med å holde det gående.

  Hvilket håp har verden? For størstedelen av moderne mennesker kan ikke håp bli atskilt fra drømmen om en ny tidsalder. Menneskeheten møter så mange kritiske problem at bare en radikal forandring fra fortidens ødeleggende vanetenkning vil klare å tilby løsninger.

  Francis Shaeffer skrev: "Mennesker hungrer etter noe som kan gi dem håp i livet -- De er redde også. Ting ser virkelig håpløse ut; endog på dagliglivets nivå med trusler om lavere levestandard, -- hungersnød, økologiske katastrofer og krigsherjinger. Og de søker etter hvilket som helst slags svar" (Whatever Happened to the Human Race? side 148).

  Mennesker som ikke setter sitt håp til Gud, har ikke noe annet alternativ enn fortvilelse, når de tenker på menneskehetens fremtid på planeten jorda. New Agere, derimot, er vanligvis optimistiske. Likevel om målet for deres tro kan være uklart, så har de en sterk tro. Bibelske kristne er også håpefulle, men på en annen måte og av andre grunner.

  Hva er New Ageres håp? De er overbevist om godheten i "kraften som gradvis utvikler høyerestående liv fra mer primitive former (evolusjon)" og "utvikling av bevissthetsnivå". Tradisjonell østlig panteisme (troen på at Gud og universet er ett og det samme), slik vi møter den i Hinduismen og Budhilmen er fatalistisk med hensyn til fremtiden. Panteistene tror at menneskeheten allerede har gjennomgått sin "gyldne tidsperiode" og er på vei mot ødeleggelse. Men New Age-tenking låner kristendommens optimisme og vestlig vitenskap, mens de fornekter det jødisk-kristne syn på Gud som er fundamentet både for historisk optimisme og moderne vitenskap. Håpet til New Age er innhyllet i en menneskelig betraktning som ser den menneskelige natur utvikle seg fremover mot en høyere åndelig tilstand med tilsvarende fremgang i hele verden.

  Noen mennesker, blant andre den tidligere matematiker Bertrand Russel, synes å kunne akseptere tanken på fullstendig utslettelse ved døden. De fleste mennesker, derimot, forstår at tro på en eller annen slags igangværende eksistens er nødvendig for å gi livet mening -- til slutt. Lærervirksomheten både til New Age-bevegelsen og bibelsk kristendom forsikrer mennesker om at døden ikke bare er en absurd slutt på et meningsløst liv. Ikke desto mindre er det stor forskjell mellom vår undervisning og deres angående udødeligheten.

  New Agere tror at vår grunnleggende tilværelse er udødelig, og at vi fortsetter med å eksistere i en åndsskikkelse. Mange finner bevis for dette i sin kontakt med "åndelige ledere" eller "guider". De konkluderer også med at de vil bli gjenfødt i en endeløs serie av liv. De lærer at gjenfødelsesprosessen renser oss og tillater oss til å nå enda høyere nivå av åndelig opplysning og oppfyllelse. Men denne optimisme tar kun utgangspunkt i personlige erfaringer.


  "Troen er grunnlaget for bibelsk håp på en personlig Gud som -- i siste instans -- har kontroll over universet."


  Hva er årsaken til det bibelske håp? Bibelsk optimisme er bygd over troen på en persolig Gud som har hel og full kontroll over universet, og som gir mening til historien. Likevel om vi hevder at den nåværende jord aldri kan bli helt renset for ondskap, så ser vi fremover mot den tid da jorda vil bli erstattet av en lyteløs, ny himmel og jord. (2.Pet.3:13; Åp.21:22)

  Bibelen lærer også at livet i denne verden er verdt å leve. Selv om apostelen Peter skrev til kristne som opplevde forfølgelse og forutså verre tider senere, oppmuntret han dem til å være gode statsborgere, å være medlidende og ydmyke, og å holde forventninger levende om bedre tider i dette liv (1.Pet. 3:8-4:19).

  Den kristne tro lover evig liv til dem som tror på Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Den persolige Gud vi møter i 1.Mos.1:1 er Skaperen av alle ting, og han skapte oss i sitt bilde (1.Mos.1:26,27). Han elsker oss så høyt at han ble menneske i personen Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), levde et perfekt liv, døde en urettferdig og skammelig død for å muliggjøre tilgivelse for våre synder og brød dødens makt gjennom sin legemelige oppstandelse. Dette har hendt i historien.

  Apostelen Paulus skrev på en tid da mange som hadde sett Jesus fremdeles var i live. Han erklærte at troende kan være sikre på realiteten av deres personlige, legemlige oppstandelse på grunn av det konkrete faktum i Kristi oppstandelse -- en kjensgjerning Hans lesere vet er sant. (1.Kor.15:1-8,12-20).

  ÅNDELIGE OPPLEVELSER

  Ut-av-kroppen opplevelser. Astral-reiser. Kontakt med åndelige vesener. Kanalisering. Meditasjonsteknikker for å redusere stress og høyne personlig bevissthet. Mental tankeoverføring. Psykisk helbredelse. Synskhet. Automatisk skrift. Disse og andre opplevelser er å finne i New Age-bevegelsen -- og de forårsaker folk til igjen å tenke over sitt syn på virkeligheten. Og til slutt blir opplevelsene deres endelige dommer over realitet; deres måte å finne og måle sannhet på.

  Hvorfor er New Age-opplevelser så tiltrekkende? Disse itense opplevelsene vekker falske forhåpninger hos New Age-disipler med tilsynelatende endeløse variasjoner av magiske døråpninger, der hver tilbyr å fordype sin sans enda mer for spenning, personlig modenhet i en verden som er tom både på tro og intens opplevelse, en steril verden av plast og kartong. Dette gjør følelsene av personlig kraft og oppfyllelse lagt frem av New Age-hedenskapet, ekstremt attraktive.

  Hvordan kan ønsket om åndelig erfaring føre folk vill? De som tror på New Age-religionen, forsøker sjelden å vinne en konvertitt ved hjelp av intellektuelle argument. Istedet vinner de konvertitter ved å oppmuntre dem til å delta i en opplevelse, først i slik som å overvære et seminar i transcendental meditasjon, eller å avlegge besøk hos en astrolog, eller et medium (åndelig kanal)

  Elliot Miller gir oss en god beskrivele av hvordan disse erfaringene kan forandre en persons tankemåte. I "A Crash Course on the New Age Movement" skriver han: En forandret tilstand av bevissthet (ASC) er først frembrakt i en potensiell konvertitt ved håpet om at den vil utløse en mystisk eller psykisk opplevelse kraftig nok til å forårsake ham/henne til å tvile på sin tidligere virkelighetsforståelse. Hvis underkastedes trossystem har begynt å vakle, vil han være langt mer tilbøyelig til å godta et nytt verdenssyn enn han ville ha vært før underkastelsen av denne "ikke-religiøse" øvelse. Deretter er han eksponert for New Age-tro som støtter han med en tilsynelatende dyp forklaring på hans opplevelse. Siden det monistiske verdenssyn "alt er ett" stammer fra og er nær tilknyttet mystiske erfaringer, vil den nye måten å se virkeligheten på synes å passe perfekt.

  Åndelige opplevelser innenfor bibelsk tro -- hvilken rolle har de? For Kristi etterfølgere skal ikke religiøse opplevelser være avgjørende for troen, heller ikke er de livets mål. New Age-bekjenneren, som kontrast, forvandler intense opplevelser til en Gud. fordi han verdsetter opplevelsen så høyt, vil New Ageren sannsynligvis bruke farlige og umoralske fremgangsmåter for å oppnå den. Som et resultat blir han ofte avhengig av opplevelsen eller fremgangsmåtene til å vinne den.

  "Hva med veksten av okkultisme, trolldom og astrologi? ...Mennesker ser etter svar -- svar de kan erfare." -- Francis Schaeffer.

  Å overgi seg til Kristus kan kanskje ikke resultere i opplevelser som er så intense i øyeblikket som de "endrede bevissthetstilstander" opplevd gjennom New Ages magiske kunster. Når alt kommer til alt trenger ikke det å underkaste seg Kristus noen narkotika eller teknikk som endrer ens oppfatning. For den Kristnes vedkommende så er sinnet forandret, det er omformet av Guds nåde. Gjennom den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) kraft overtar Kristi sinn gradvis ledelsen av den kristne som opplever fred, livsforsikring, visdom og harmoni med Gud og Hans vilje.

  Bibelsk tro forlanger en aktiv overgivelse som vil føre den troende inn i realiteten av overnaturlig liv med Kristus. (Matt.10:37-39; 16:24-28; Joh.12:24-26) Ulikt New Age-overgivelse, som leder dypere inn til en verden av åndelig villfarelse og avhengighet, er total overgivelse til Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) veien til et dypere åndelig liv og frihet. (Matt.16:24,25; Joh.8:32).

  Jesus sa at vi måtte bli som små barn (Matt.18:3). For å klare det må vi legge våre fordommer vekk og adoptere en åpen holdning, ærlighet, nysgjerrighet og tro på Gud. En slik barnlig tillit leder til overnaturlig forvissning, bønnesvar, klarhet over Guds nærvær og en indre fred som ikke kan bli forklart av mennesker. (Matt.7:7-11; 28:20; Fil.4:6,7).

  Kristi sti til oppfyllelse

  • Tro på den personlige, hellige Gud i Bibelen - Yahweh-Elohim - som er helt forskjellig fra Hans skaperverk.

  • Erkjenn at du er åndelig hjelpesløs og fortapt uten Yahwehs nåde.

  • Opplev Yahwehs tilgivelse og kjærlighet ved å godta Kristi tilbud om frelse.

  • Innrøm din kamp mot synden og stol på Yahwehs ånd som kan sette deg i stand til å gjøre det som rett er.

  • Voks åndelig ved å stole på og adlyde det Yahweh har sagt gjennom Kristus og Bibelen.

  • Opplev gleden i fellesskapet med Yahweh, nå, og vent på fullkommen oppfyllelse i himmelen.

  New Ages sti til selvbedrag

  • Tro på en upersonlig Gud/kraft som er ett med universet (panteisme).

  • Berikt realiteten om synd, ondskap og dom.

  • Tro at frelse skjer når du blir bevisstgjort om din guddommelighet og klar over at du er ett med Gud/kraften.

  • Ta deg av bekymringen og ansvaret i din guddom ved å ty til fantasi og endog mystiske erfaringer.

  • Til slutt: Møt og overgi ledelsen av ditt liv til åndelige ledere og utenomjordiske vesner.

  • Foregrip oppfyllelse av dette liv og i fremtidens liv gjennom reinkarnasjon, men i virkeligheten blir du ikke noe annet enn et offer for satanisk vrangforestilling.

  OVERNATURLIG LEDELSE

  Mange mennesker som søker etter svar på livets store spørsmål om mening, hensikt og mål, konkluderer med at menneskene ikke er de eneste vesnene i universet. Og disse andre vesner kan formodentlig hjelpe oss til å gjøre det beste utav våre liv på planeten jorda.

  Det sies at noen av disse skapningene seiler med flyvende tallerkener. Eller de kan ha en helt annen ytre form og vise seg som åndelige guider til betydningsfulle personer som Elisabeth Kübler-Ross og Shirley MacLaire. De instruerer bestselgende forfatter og antropolog Carlos Castaneda. De påfører indiske magikere fremmedartede krefter. De er trukket inn i astral-reisene sammen med Dr John C Lilly, og andre som intenst beskriver ut-av-kroppen opplevelser.

  Hvem er disse fremmede? På grunn av de underlige naturkreftene i disse rapportene, ville det være lett å skyve dem fra seg. Men for å gjøre det måtte man overse både det faktum at mange av disse vitnene er berømte høyt respekterte mennesker, og at det finnes tusenvis av liknende vitneutsagn av respekterte, moderne mennesker som følger "hovedstrømmen".

  Disse uhyggelige livsformene er blitt identifisert på mange forskjellige måter. Noen mennesker holder fast ved at de er overordnete skapninger fra andre solsystem, mens andre igjen seriøst påstår at deres opprinnelse er ukjente "dimensjoner" av virkeligheten. Et stort antall av dem som sier de kommuniserer med disse på vanlig måte, beskriver dem utifra et spiritistisk perspektiv. De tror disse vesner er vise ånder -- midlertidig uten legeme -- som har gått gjennom mange tidligere inkarnasjoner.

  Noen mennesker, blant andre Elisabeth Kübler-Ross og Shirley MacLaine, bruker terminologien spiritisme, likevel om dagens "kanaler" (medium) tydeligvis ikke lengre stoler på mørklagte rom eller den tradisjonelle seance-omgivelsen.

  Synspunktet til tradisjonelle magikere er representert av den berømte, høyt applauderte antropolog Carlos Castaneda. En bokanmelder i New York Times refererer til ham som "gudfar av New Age-bevegelsen." Narkotika og eldgammel tryllekunst, påstås det, satte Castaneda i kontakt med "allierte" og andre uhyggelige vesner i denne og andre verdener.

  Romtidsalderens magi som anvender høyteknologi er brukt av andre, f eks den berømte delfin-forskeren John Lilly som laget utkast til en beholder der man ble berøvet sine følelser. Den hjelper mennesker med å "drive" inn i andre "rom". Og Robert Monroe, en kabel-fjernsyn-pioner i mangemillionær-klassen, utviklet en teknologi for å frembringe drøm i våken tilstand, ut-av-kroppen opplevelser og astral-reiser. Disse to mennene tar svært alvorlig deres kontakt med vesner fra andre dimensjoner.

  Er disse åndelige vesner demoniske? Muligens. Det er viktig å forstå at ikke alle "fremmede" eller "vesner" kan være direkte manifestasjoner av onde ånder (falne engleaktige skikkelser eller demoner). Noen kan kanskje være hallusinasjoner som et resultat av mental sykdom, narkotika eller overføringer av sinnets underbevissthet. (Vi bør ikke glemme at vi alle har ekstremt levende drømmer fra tid til annen, der alle våre drømmebilder er kastet frem fra underbevisstheten).

  Fremdeles kan vi trygt si at all kontakt med vesner og fremmede av New Age-typen er demoniske i sin virkning, siden de alltid vil gjøre oss avhengige av dem. De som søker slike møter, vil faktisk oppdage med gru at det kan være vanskelig å avslutte okkulte forbindelser når de først er etablert.

  Likevel om disse åndevesnene påstår at de ønsker å hjelpe folk, ville det være naivt å akseptere deres ord. Bibelen forteller oss at "Satan selv skaper seg om til en lysets engel" (2.Kor.11:14). Han er løgnens far (Joh.8:44) og har til hensikt å blande sannhet med feiltakelser for å felle mennesker.

  Det er sant at gode engler har vist seg for mennesker gjennom historien, spesielt i betydningsfulle tidsperioder. Det er derfor Johannes, uten tvil, advarte oss om å "prøve åndene" (1.Joh.4:1). Ikke desto mindre har vi ingen bibelsk garanti for å tro at de frelste som er døde noensinne vil vise seg i åndsskikkelser for å gi et annet budskap eller tilby trøst og råd utifra dette budskaps synsvinkel.

  Hvorfor søker folk overnaturlig førerskap? Det åndelige vakum i vår tid stammer fra menneskets forståelse for ensomhet, isolasjon og ubetydelighet når det står overfor den kalde, upersonlige avstand i tid og rom. De fleste mennesker synes det er vanskelige å godta den ateistiske overbevisning om at vi er alene i verden, og at vi bare har vår egen fantasi og viljestyrke til å gi mening til en anderledes absurd eksistens.


  "Vi er skapt med et behov som kan bli oppfylt når vi er i korrekt forbindelse med vår skaper."


  Bibelen lærer at mennesket ble skapt med et behov som bare kan bli oppfylt, dersom vi befinner oss i et rett forhold til vår skaper. New Agere har, som resten av oss, en dyp lengsel etter å stå i forbindelse med en større Noen; en himmelsk far.

  Selv om New Agere har falt på grunn av menneskelig stolthet, erklærer de sin likhet med Gud. Men dypt innvendig blir det igjen en forståelse om at de ikke er i stand til å tåle byrden av frihet som de så arrogant forfekter. Underbevisst lengter de etter en Frelser-Gud, en Gud slik som Bibelens Gud, Yahweh-Elohim. Akkurat lik små barn som har agert ut sitt raseri og løpt hjemmefra, så finner de ut at verden er mye større og farligere enn de hadde trodd, og de ser seg snart omkring etter en autoritetsfigur som kan erstatte den ene de forkastet. Autoritetsfigurer som tilbyr hjelp til rømlinger er sjelden pålitelige, og det er tragisk.

  EN VERDENSOMSPENNENDE PLAN

  Vår verden møter mange krisesituasjoner. Forurensning og utnytting av miljøet, trusselen om atomkrig, revolusjoner i regjeringer, rasemessige og etniske spenninger, økonomisk ustabilitet, konkurrerende politiske og religiøse ideer, narkotika-og-alkohol-avhengighet, aids, misbruk av barn, hjemløshet og en hærskare av andre områder. De problemtypene vi møter i vår verden, krever samarbeid blandt mennesker av forskjellig bakgrunn. Men menneskehetens konkurrerende og egoistiske natur har skapt enorme hinder for samlet aksjon. Egoistisk levesett, grådighet og hensynsløs konkurranse mellom nasjoner og kummunestyrer er foreldet luksus som ikke kan bli oppmuntret i det uendelige.

  Hva er rett og hva er galt med New Age-strategien? Et problem med den nåværende bevegelse mot toleranse og helhet er at New Agere fører den et trinn -- ja, mange trinn -- for langt. I deres rosverdige ønske om menneskelig enighet har de forlangt harmoni på sine betingelser -- hvilket betyr at de fortolker Gud på en annen måte, definerer om igjen åndelige virkeligheter og kaster vekk absolutte moralnormer.

  Det er allmenn enighet blant New Agere at Gud ikke er et jeg bevisst, moralsk vesen som har åpenbart absolutte moral-standarder for menneskeheten. De er også enige om at livet bør være så behagelig som mulig, så er sannheten subjektiv, og et vidt felt av synspunkt angående moral og verdier burde tolereres.

  Dette tolerante synspunkt tiltrekker mennesker som er trette av politiske og religiøse strider. Uheldigvis, så tiltaler det også mennesker som er i opprør mot de klare moralske retningslinjene Guds Ord setter.

  Mange grupper som holder fast på New Age sine religiøse ideer, har mål som Kristi etterfølgere også burde arbeide imot -- men av forskjellige grunner. Det er også sant at noen sider ved New Age-filosofien fremmer ubibelske løsninger.

  Kristne og New Agere kan bli enige om behovet for å bekjempe forurensningen, bevare omgivelsene, eliminere rasemessige spenninger, kontrollere kriminalitet, eliminere hungeren i verden og å arbeide for økonomisk og sosial rettferdighet.

  Den harde kjerne av New Agere tror også at personlig forvandling fører til global forvandling. Med dette synspunkt reflekterer New Agere en holdning som likner den bibelske i og med at personlige forandring må gå forut for kulturell forandring -- men prosessen og endemålet er svært ulike.

  Personlig forandring er -- for New-Agere-prosessen i mystiske opplevelser som gjør at en føler seg ett med universet. En trekker etterhvert konklusjoner om at ens bevissthet er ett med Gud, og at Gud er summen av alle enkeltdeler i universet. Det panteistiske (alt er en del av Gud) syn på universet gjennomsyrer New-Age-tenking og har stor inflytelse på verdens møteprogram.

  En person som leser bibelen vil få et helt annet syn på Gud og dermed se en annen vei til personlig og global forvandling.

  Hva er den bibelske strategi for verden? Planen Jesus Kristus skisserte og som hans apostler fulgte, var å forkynne de gode nyheter og leve dem ut dag for dag. Kirken fikk ikke noe oppdrag om å bli en politisk maktfaktor. Den ble ikke planlagt forut den skulle engasjere seg i politikk intrige, endog ikke i verdige sammenheng. Oppgaven å fremme sosial rettferdighet og andre gode formål er gitt til individuelle kristne borgere.


  "Mange New-Age-grupper har mål som også Kristi etterfølgere arbeider mot -- men av forskjellige årsaker."


  Like før Yah'shua (Jesus) for opp til himmelen, sa han: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere." (Matt.28:18-20). Boken Apostlenes gjerninger beretter historien om måten Kristi første etterfølgere gjorde evangeliet kjent. De spredde de gode nyhetene om frelsen i Kristus med en slik glød og overbevisning at innen få år ble millioner av mennesker -- jøder og hedninger -- oppriktige kristne.

  Vi -- som kristne -- er borgere av to verdener -- denne verden like mye som den kommende. Profeten i Det gamle testamente og apostelen Jakob (i NT) ropte høyt etter sosial rettferdighet (Amos.5,6;Jakob.5:1-6). Vi tror på Gud som inspirerte skriveprosessen av Salmene 127 og 128, som lovpriser velsignelsene over menneskelig kjærlighet og familieforhold.

  Hvorfor bry seg med en verden som forgår? Misbruk av bibelsk profeti har noen ganger nørt oppmunder den misforståelse at vi utelukkende bør tenke på å tale om at verden blir verre og verre og at vi ikke vil oppleve tiår av forbedrede tilstander. Noen bibelstudenter har sluttet seg til at Herren sikkert vil komme i denne generasjonen. Et slik utviklingsforløp presenterer ingen oppmuntring til å arbeide for rettferdighet, heller ikke til å ta vare på vår vakre planet, som Skaperen har satt oss til å ha tilsyn med.

  Yah'shuas (Jesu) komme er nært forestående: Det kan hende når som helst. Men bibelen gir oss ingen grunn til datosetting, ingen grunn til å merke oss de hypermoderne diskusjoner og sceneoppsett og konkludere med at Yah'shua (Jesus) kommer sikkert meget snart. Jesus gjorde det klart at Hans komme vil overraske folk (Matt.24:36-51).

  Vi bør derfor leve med praktiske engasjement og optimisme, og planlegge velferden til fremtidsgenerasjoner selv om hver dag burde bli levd med den innsikt at det kunne være dagen for Kristi gjenkomst, burde vi også være kloke og ikke-egoistiske i den jordiske tjenestetid Yahweh har fastsatt for oss.

  Vårt håp hviler solid på vår tillit til en persoling Gud som beviste sin største kjærlighet i Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) (Rom.5:8). Så det er skammelig, når New Agere -- som ikke har grunnlag for sin tro -- synes å være mer effektive enn kristne i å tilskynde internasjonal fred og å ta vare på vår planet.


  New Age kontra kristendom


  ELOHIM (GUD)

  New Age: Gud er en upersonlig umoralsk og skapende utviklingskraft innenfor universet.

  Kristendom: Gud er en moralsk og personlig eksistens. Han er den allmektige, allvitende og overalt-tilstedeværende Skaper av universet.

  SKAPELSE

  New Age: Universet har alltid eksistert som materiell manifestasjon av den skapende Guds kraft.

  Kristendom: Gud skapte universet utav ingenting, det er helt forskjellig fra Ham selv.

  MENNESKE

  New Age: Mennesker er toppen av jordisk utvikling. De har ubegrensede muligheter, idet de gir selvbevissthet til den guddommelige kraft. De er i stand til å lede den verdensomfattende utviklingsprosess.

  Kristendom: Mennesket ble skapt av Gud, i Hans bilde, som en personlig, fornuftig og moralsk skapning.

  ÅPENBARING

  New Age: Vi kan på mystisk vis bli klar over guddommeligheten i alle ting, og vi kan oppleve samfunn med den guddommelige livskraften. "Guider" fra andre dimensjoner hjelper oss med dette.

  Kristendom: Gud har åpenbart seg selv gjennom naturlig åpenbaring (naturlovene og samvittighetens) og spesiell åpenbaring ("theophanies", profetene, skriftene og Jesus Kristus)

  YAH'SHUA HAMASHIACH (JESUS KRISTUS)

  New Age: Han var en uforlignelig åndelig lærer som var klar over sin guddom. Han viet sitt liv til å hjelpe enhver av oss til å bli klar over vår egen guddom.

  Kristendom: Han er Guds Sønn, den evige og andre person i Treenigheten. Han er både Gud og menneske, og Frelser for den menneskelige rase og universet.

  SYND

  New Age: Synd er en forglemmelse av å kjenne igjen sin egen guddommelighet. Både "godt" og "ondt" bidrar til utviklingen av bivissthet, livskraften.

  Kristendom: Synd er moralsk ondskap, en egensindig overtredelse av Guds absolutte morallov.

  FRELSE

  New Age: Frelse er utfrielse fra frykt og skyld gjennom kjennskapet til sin egen guddommelighet.

  Kristendom: Frelse er utfrielse fra straffen og syndens makt gjennom tro på Jesus. Da Jesus døde på korset betalte han straffen for syndene.

  DOM

  New Age: Siden ondskap og synd er uvirkelig og ingen personlig dommer eksisterer, vil vi bli renset gjennom en endeløs serie av reinkarnasjoner for stadig å oppnå høyere bevissthetsnivå.

  Kristendom: De troende vil få lønn i himmelen i forhold til deres forhold til deres trofasthet. De vantro vil bli straffet i helvete etter graden av opprør mot Skaperen.

  ENGLER

  New Age: Engler i bibelsk forstand finnes ikke. Men det er mange åndelige skikkelser i universet som er høyere utviklet enn mennesket. De vil mer enn gjerne lede vår åndelige utvikling.

  Kristendom: Engler er åndevesener, skapt av Gud. Noen av dem (Satan og hans demoner) gjorde opprør mot Gud og er fiender til Ham og Hans skapelse. Resten var trofaste og fortsatte med å tjene Ham.


  Forvandlet!


  New Age-lærere har rett på ett sentralt punkt: For å nå vårt høyeste potensial som mennesker, trenger vi å bli personlig forandret: Men New Age-læring fører folk vill på to avgjørende områder: Hvordan forandringer skal skje, og hva vi forsøker å bli.

  Yah'shua (Jesus) sa at vi blir åndelig gjenfødt når vi setter vår lit til Ham (Joh.3:1-21). Vårt behov er ikke å erkjenne vår innbilte guddommelighet, men å bli forsonet med den virkelige Gud. Vårt mål må være å oppleve gleden av en personlig familieforbindelse med den Ene som har skapt himmel og jord (1:12; 17:3).


  "Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud [Yahweh], og ham du har utsendt, Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus)" -- (Joh.17:3)


  Yah'shua (Jesus) er den sanne kilde til personlig forvandling, oppfyllelse, hensikt og mening. Vi må avvise Satans falske former for åndelighet. Vi må godta sannheten om at vi fortjener syndens dom, og at Jesus Kristus, den ene og eneste Yahwehs Sønn, døde for oss.

  Dersom du aldri har gjort dette før: Ha tiltro til Gud og bli kjent med den personlige Gud. Yah'shua (Jesus) ønsker å forvandle deg, oppfylle deg og forberede deg til Hans evige rike -- som kommer.

  Oversatt fra engelsk av Magnhild Storruste for GNPK (© 1994); original tittel, "What's the Appeal of the New Age Movement", © 1990 Radio Bible Class, Grand Rapids, Michigan.

  Laget: 17. november, 2004
  Oppdatert: 17. november, 2004


  Copyright © 1994 RBC
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling