Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  113. ROP ULV!
  Problemet med sekter og kulter


  I begynnelsen av 1993 ble verden sjokkert over de dramatiske hendelsene rundt selvmordet og massemordet av menn, kvinner og små barn i den lille utbrytergruppen fra Syvendedags-Adventistene som kalte seg "Branch Davidians", under ledelse av David Koresh i Waco, Texas. Dette var det verste tilfellet av religiøs fanatisme siden Jonestown massakeren i Sør-Amerika, da en hel koloni tok gift -- menn, kvinner og barn -- etter lederen Jim Jones' befaling.

  Etter at kommunismen kollapset, Har Øst-Europa opplevd en bølge av kultisk invasjon -- fremmede religiøse grupper som tilbyr raske veier til frelse, gjennom absolutt og total lydighet til lederne. I Bulgaria, der den Nye Pakt er aktiv, har mange unge tatt selvmord i desperasjon, etter sine opplevelser med disse gruppene.

  Denne korte brosjyren prøver å forstå hva en "sekt" eller "kult" er for noe, og advare Kristne og andre om å være forsiktige i sin søken etter religiøse sannheter og om å være forsiktig med å dømme andre.

  Hva er en "kult"? Hva er en "sekt"?

  Ordene "kult" og "sekt" er høyt ladede uttrykk som viser seg å ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker. Hva er så en kult eller sekt?

  "Concise Oxford Dictionary" definerer disse ordene på følgende måte:

  KULT: Et religiøst tilbedelsessystem; hengivenhet eller hyllest til en person eller ting (særlig brukt som nedlatende bemerkning om folk som impulsivt kaster seg inn i et kortvarig "tilbedelses-forhold"). Av det latinske cultus som betyr "tilbedelse/dyrking".

  SEKT: Et legeme av mennesker som har enighet om religiøse doktriner, vanligvis forskjellig fra de etablerte eller ortodokse Kirkene, som de har skilt seg ut fra. Læren deres har markerte forskjeller fra den opprinnelige tilbedelsen; nonkonformister eller motstandere av en annen Kirke; parti eller del av et religiøst legeme; tilhengere av en spesiell filosof eller filosofi eller skole med politiske ideer, osv. Av det latinske sequi secut, som betyr "å følge".

  For Jødene, var de første kristne en jødisk kult eller sekt, en utbrytergruppe fra den ortodokse Jødedommen. Etterhvert som Kristendommen ble mer etablert, ble den ortodoks, og de som gikk ut fra den dominerende kirken, ble stigmatisert som kulter eller sekter.

  De første protestantene ble regnet som en sekt av den Romersk Katolske Kirken. Da Metodistene og Baptistene, for eksempel, brøt ut av den Engelske "ortodokse" Kirke, ble de også kjent som kulter og sekter. I dag kaller Metodistene og Baptistene moderne Kristne grupper for sekter og kulter. Om hundre år vil dagens "kulter" og "sekter", hvis de får etablert seg, kalle sine utbrytergrupper for "kulter" og "sekter". (Vi vil bruke ordet kult for å beskrive både "kulter" og "sekter" siden de blir brukt om hverandre i samfunnet).

  I nyere tid, ettersom flere grupper har blitt mer "fundamentalistisk" militante, har en reverserende bruk av ordet "kult" gitt seg til kjenne. For eksempel kaller mange fundamentalistiske Protestanter den Katolske Kirke for en "kult" nå. Noen av fundamentalistene som befinner seg langt ute i høyrefløyen, kaller egentlig alle de som ikke er enige med deres lære for "kulter". Kort sagt, brukes ordet "kult" (eller "sekt") som en fornærmelse.

  FUNDAMENTALIST: En som strengt ivaretar tradisjonell ortodoks tro, slik som uforanderlighet av Skriftene og skrevne doktriner som fundamenter for Protestantisk Kristendom; noen som strengt ivaretar de originale trossetningene i en gruppe eller trosretning under reformasjon eller når utvikling av lære og praksis oppstår. Av det latinske fundamentum som betyr "anus" eller "rumpe".

  På en liknende måte kaller Mormonene (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige) alle andre kirker "apostater" like mye som ortodokse Kristne kaller de som er uenige med dem for "kjettere":

  KJETTER: En som har uortodokse meninger (opprinnelig i religiøse sammenhenger). Av det greske hairetikos, som betyr "i stand til å velge (en motsettende holdning)".

  APOSTAT: En som gjør seg skyldig i å forkaste religiøs tro, eder, prinsipper eller partier. Av det greske apostasia, som betyr "å komme til kort".

  I moderne språk, har ordene "sekt" og "kult" en tendens til å erstatte de mer middelaldrene termene "apostat" og "kjetter" selv om disse fremdeles blir brukt.

  Så hva er en "apostat" eller "kjetter"? Tilhører du en "kult" eller "sekt"? Svaret blir: alle er en APOSTAT og en KJETTER, og alle tilhører en KULT eller SEKT.

  Det hele er relativt.

  Hvordan skulle den Kristne tilnærmingen være?

  Hvordan skulle vår tilnærming være, siden alle Kristne per definisjon er "kjettere" eller "kult"-medlemmer for enkelte andre? Desverre ligger ordvalget i hendene på de som uttrykker seg. Språket utvikler seg, og vi har som regel lite kontroll over denne evolusjonen. Siden uttrykkene "kult", "sekt" og "kjetter", og "apostat" fortsatt kommer til å være i bruk, må vi finne ut hvordan vi vil bruke dem. Eller skulle vi kutte helt ut bruken av dem? Fordi disse termene stort sett brukes som en måte å fornærme hverandre på nå for tiden, er det den Nye Pakts mening at disse ordene burde opphøre. Da dette er umulig i praksis, har Den Nye Pakt valgt å ikke bruke dem, bortsett fra i de unntakstilfellene vi vil nevne etterhvert, fordi den hånende ånden som er nedarvet i dem ikke harmonerer med den Kristne tro. Enhver gruppe definerer seg selv som "ortodoks" (dette må ikke forveksles med den Østlige Kirke -- russisk, romansk, gresk, bulgarsk og serbisk -- som aksepterer Patriarken i Konstantinopel som sitt overhode) og som bruker denne kirketittelen (den Ortodokse Kirke).

  ORTODOKS: Det å ha riktige eller allment aksepterte meninger særlig om religiøse doktriner, ikke kjettersk eller egenrådig eller original; generellt akseptert som riktig eller sannhet spesiellt i teologi, i harmoni med det som er etablert med auroritet, godkjent, konvensjonellt.

  I middelalderen ble som regel alt som ikke var ortodokst forfulgt med vold. Folk som ikke fulgte den offisielle linjen ble drept. Nå til dags, med utviklingen av den mer tolerante holdningen i vesten, blir religionsfriheten nesten tatt for gitt, en tradisjon som startet i Amerikas Forente Stater. Med denne tolleransen av andre religiøse, åpner døren seg automatisk for en hvilken som helst religion under solen. Materiellt baserte vestlige samfunn krever generellt bare at religiøse organinsasjoner holder seg til den materielle loven.

  Minimumskravet

  Det som folk -- med god grunn -- vanligvis er redde for, er de gruppene som har en så unaturlig psykologisk lære at de avler en slags fanatisme som fører til hjernevasking, seksuell utnyttelse, masse-selvmord og drap. Hvis en "kult" eller "sekt" utelukkende skulle defineres etter disse termene, ville Den Nye Pakts Kristne være med på en slik definisjon. Jeg tror nok at den vanlige mann på gata ser på en "kult" som noe innenfor disse termene.

  Men vi må igjen være forsiktige. Hva er en fanatiker? Er du en fanatiker? De fleste ville få bakoversveis hvis de ble kalt fanatikere. Akkurat som ordene "sekt", "kult" og "apostat", har "fanatiker" også blitt et negativt ladet skjellsord.

  FANATIKER: En person fyllt av utøvende og misforstått entusiasme, spesiellt innen religion. Av det latinske fanum, som betyr "tempel".

  Av den samme ordstammen har vi også ordet "fan", som f.eks. "fotball-fan" eller "popstjerne-fan". For de Romersk Katolske, var de første protestantene "fanatikere", og for dagens Protestanter er mange av de nye Kristne gruppene "fanatikere". Alle som er uenige med en entusiastisk gruppe, kaller dem "fanatikere".

  Er du en entusiastisk disippel i din religion? Da er sjansen til stede for at noen oppfatter deg som en "fanatiker".

  Det å være en aktivt deltagende Kristen i en gruppe, vil si at du tilhører en "kult" eller "sekt", eller er en "apostat", "kjetter" eller "fanatiker". Da er det en trøst å vite at Herren Jesus Kristus -- som advarte Kristne om at de ville bli forfulgt (f.eks. Matt.5:44; Luk. 21:12) -- selv var en apostat, kjetter, fanatiker, og grunnleggeren av en religiøs kult eller sekt!

  De ekte "kultistene": En trussel for samfunnet

  Blandt De Nye Pakts Kristne, er det ingen tvil om at det er mange grupper som er farlige for samfunnet. Vi håper denne brosjyren kan være et middel til å stimulere diskusjon, og tilate at det utvikler seg en ny holdning som står i samsvar med det opplyste samfunns høye idealer og standarder.

  John J. May, et tidligere medlem av en slik "kult" i den Irske Republikk, identifiserte tolv karakteristikker eller symptomer på "kultisk" aktivitet, som Den Nye Pakts Kristne sier seg enig i. Vi anbefaler at disse studeres, og brukes som et dømme-grunnlag for å eksaminere nye grupper.

  12 Symptomer på moderne kultisk aktivitet

  1. Total avhengighet av lederen eller lederene i gruppen;

  2. Blind lydighet (og siden det å si seg enig i alle instrukser blir sett på som modenhet, finner mange at de gjør og sier ting de aldri ville ha gjort før de ble med i gruppen);

  3. Konstant repetisjon som etterhvert, uten at det kan forhindres, skaper en kunstig atmosfære av enhet hvor virkeligheten "viker plassen" for det å late som, og der ingen tør å ha en annen mening, av umoden frykt for hva gruppen vil tenke om det;

  4. Ideen om at hele "familien" (gruppen) er "de gode" og at utenforstående er "de onde"; derfor må små krenkelser av reglene ses på som alvorlige, og nødvendigvis straffes;

  5. Frykt, for å ikke tilfredsstille lederskapet og deres meningsfeller i tjenesten, blir brennstoff som brenner i sinnet og sløver hjertet, så konsekvensen blir at urettferdighet får et miljø med fritt spillerom;

  6. Alle ender opp med å spionere på hverandre for å rapportere om observerte avvik eller for å måle sin egen renhet (verdighet) opp mot de mindre ivrige;

  7. Belønning og kritikk blir stadig servert de uheldige for å inspirere dem til mer og mer arbeid;

  8. Intoleranse ovenfor andre menneskers synspunkter, som forsterkes ved feiltolkning og latterliggjørelse på offisiellt nivå (allikevel blir dette alltid fornektet!);

  9. Definitive følelser av overlegenhet ovenfor alle andre mennesker i forskjellige trosretninger, uavhengig av deres oppriktighet. Dette er særlig trist når man innser hvilken bunnløs uvitenhet de fleste av disse mennekene har når det gjelder andre overbevisninger (trosretninger);

  10. Konstant følelse av ikke å være til nytte;

  11. Undertrykkelse av sanne følelser i følge med den konsekvente skyldfølelsen;

  12. Patetiske og hysteriske krav om enhet, ved gjentagende portretteringer av enhver som stiller spørsmål som en apostat/kjetter. (Det er interessant å merke seg at de fleste strenge grupper bruker denne "syndebukken" til å skremme alle til å underkaste seg deres onde ordre).

  Kultisk aktivitet (hvis vi definerer det slik) kan (hvis den tillates å gå fremover) føre til en generell forringelse av Bibelsk moral. Noen av symptomene på ekstrem kultisk aktivitet er som følger:

  1. En rask forringelse av seksualmoral. Kjernefamilien trues, ekteskapspakten blir betraktet som verdiløs og tom, og fri sex (som ofte leder til orgier) er ofte resultatet - det er typisk for kulter å forsøke å dra unge mennesker bort fra hjemmene sine og gjøre opprør mot foreldrenes autoritet og beskyttelse; eller de kan påtvinge sølibasi, få menn til å overgi hustruene sine til kultlederen, oppfordre til homoseksualitet og andre seksuelle abnormaliteter;

  2. En ekstrem form for fanatisme som gjør at kultmedlemmene er villige til å bli drept, myrde, eller ofre sine egne liv for lederen av kulten;

  3. Forsømmelse av, og fysisk og følelsesmessig misbruk av barn, seksuellt og psykologisk;

  4. Total hjernevasking som fører til tap av evnen til å skille mellom rett og galt; mange grupper nedlater seg til å true til seg ting, tyveri, prostitusjon og andre virkemidler for å "fremme saken", og rettferdiggjør de kortvarige svikene med det langsiktige målet sitt;

  5. "Beskytter sine egne" -- Fordi de er redde for å bli avslørt, holder kultene vanligvis sine "mindre erfarne" medlemmer isolert fra resten av samfunnet -- særlig holdes unge borte fra foreldrene fordi de frykter for moralsk innflytelse på den unge.

  ROP ULV?

  Dette er de ekte "okkultistene". Derfor kommer Den Nye Pakts Kristne med denne bønnen om å slutte å rope "ulv" hver gang noen kommer med et synspunkt som skiller seg fra deres egne, særlig hvis det er et moderne et. Alle ideer var en gang "moderne". Kristne har en lang historie med teologisk og praktisk mangfold bak seg: la oss ta vare på vår individuelle tro i en ånd av tolleranse, men forene oss i det fundamentet som er felles for alle sanne Kristne -- etikk -- de moralske prinsippene som menn og kvinner er befalt å leve etter av Herren Jesus Kristus i Bibelen: Et godt utgangspunkt er De Ti Bud og Bergpreknen.

  Derfor inviterer vi alle sanne kristne innen alle trosretninger til å stå sammen i forsvar mot de ekte "okkulte" -- hjernevaskerene, de seksuelle overgriperene og utnytterene, de som ødelegger ekteskap og familier, morderene og selvmords-fantikerene -- disse gruppene som truer selve kjernen i samfunnet, må hindres og ofrene deres trenger hjelp. La oss ikke lenger krangle om teologi, men fokusere på etikk. Teologi er ikke av interesse for samfunnet generellt, men for de Kristne selv. Det er etikk som legger grunnlaget for et moralsk eller korrupt samfunn -- ærlighet, å holde hjemmet i hevd, produktivitet, osv....

  Hvis din kirke kunne tenke seg å diskutere disse tingene med Den Nye Pakt, så vær så snill å ta kontakt med oss. Din synsvinkel vil bli lyttet til og respektert. Vi har mye å lære av hverandre.

  Laget: 17. november, 2004
  Oppdatert: 17. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling