Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  100. Hvordan Blir Jeg en
  Nye Pakts Kristen?


  De første prinsipper

  Hvis du skulle komme til å dø i dag, og til å møte Elohim (Gud), og Han skulle spørre deg hvorfor Han skulle slippe deg inn i Himmelen, hva ville du si?

  Hvis du ikke er sikker, så er det noen viktige fakta du trenger å kjenne:

  FAKTUM 1

  Himmelen (evig liv) er en GRATIS GAVE basert på Yahweh-Guds nåde.

   "For den lønn som synden gir, er døden, men Elohims (Guds) nådegave er evig liv i Messias Yah'shua (Kristus Jesus), vår Herre" (Rom.6:23)

  Himmelen kan ikke opptjenes eller fortjenes.

   "For av nåde er I frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Elohims (Guds) gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg" (Efes.2:8-9).

  Nåde er den ufortjente godhet Elohim (Gud) gir mennesket -- det beskriver det Yahweh ønsker å gi deg, som du ikke fortjener.

  HVORFOR ER DET DA, SÅ MANGE SOM IKKE HAR DENNE GAVEN?

  FAKTUM 2

  Mennesket alene fortjener ikke himmelens gave...

  HVORFOR?

  Mennesket er en synder av natur og av valg:

   "Alle har syndet og fattet Elohims (Guds) ære" (Rom.3:23).

  Mennesket er ikke istand til å gjøre godt av sin egen kraft ifølge Yahwehs standarder:

   "Det finnes ikke nogen gjør godt, det finnes ikke en eneste" (Rom.3:12).

   "For enhver som holder hele loven, men snubler i en ting, han er blitt skyldig i alle" (Jakob 2:10).

  Menesket kan ikke frelse seg selv:

   "(Yahweh) frelste oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn" (Titus 3:5).

  RESULTATET AV DENNE SYNDEN FINNES I FAKTUM 3.

  FAKTUM 3

  Der er et straff for synd.

  Gud er kjærlighet -- Han ønsker ikke å dømme deg.

   "Yawheh ... har langmodighet med dere da Han vil at ikke noen skal fortaptes, men at alle skal komme til omvendelse" (2 Pet.3:9).

  Men

  Yawheh-Elohim er også rettferdig -- Han må dømme synd.

   "Han lar ikke de skyldige ustraffet" (2 Mosebok 34:7)

   "For den lønn som synden gir er døden" (Rom.6:23)

  DØD er fysisk død og også åndelig død (adskillelse fra Yahweh)

  Menneskets grunnleggende behov er:

   -- TILGIVELSE
   -- FRED MED YAHWEH
   -- EVIG LIV

  Mennesket prøver religion, gode gjerninger, materialisme, narkotika, popularitet, underholdning, sex, okkultisme, osv., for å tilfredsstille sine behov, MEN DETTE LØSER IKKE PROBLEMET MED SYND.

  Yahweh-Gud er kjærlighet. Han har løsningen!

  FAKTUM 4 SIER HVORDAN GUD HAR DEN ENESTE LØSNINGEN

  FAKTUM 4

  YAH'SHUA HAMASHIACH (JESUS KRISTUS) ER VÅR ENESTE VEI TIL HIMMELEN

  Hvem Han er -- det evige Gud-mennesket:

   "I begynnelsen var Ordet (Yah'shua haMashiach / Jesus Kristus), or Ordet var hos Elohim (Gud), og Ordet var Elohim (Gud) ... og Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss" (Joh.1:1,14)

  Hva Han gjorde -- Han tok straffen for våre synder, og kjøpte en plass i himmelen for oss:

   "... Elohim (Gud) viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere" (Rom.5:8)

   "For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige for å føre oss fram til Elohim (Gud)" (1 Peter 3:18)

   "Yah'shua (Jesus) sier til ham, Jeg er veien og sannheten of livet. Ingen kommer til Faderen [Yahweh-Gud] uten ved meg" (Joh.14:6)

  HVA MÅ DU GJØRE?

  FAKTUM 5

  Personlig tro på Kristus -- er svaret.

  Tro er IKKE -- utelukkende å tro på et faktum:

   "Du tror at El (Yahweh-Gud) er én. Du gjør vel! Også de onde ånder tror det -- og skjelver" (Jakob 2:19)

  Mange mennesker er enige i at Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) levde og døde, og noen er til og med enige i faktumet om Hans oppstandelse! Men de har ikke vendt seg fra synd, og stolt på Ham.

  TRO er -- omvendelse fra sine synder og tillit til Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) alene for sin evige frelse!

   "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, som vi kan bli frelst ved" (Ap.gj.4:12)

   "Men alle den som tok imot (Yah'shua haMashiach / Jesus Kristus), dem ga Ham rett til å bli Elohims (Guds) barn, de som tror på Hans Navn" (Joh.1:12)

   "Tro på Herren Yah'shua (Jesus), så skal du bli frelst, du og ditt hus!" (Ap.gj.16:31)

   "For hver den som påkaller Herrens (Yah'shuas / Jesu) Navn, skal bli frelst" (Rom.10:13)

  Ordet frelse betyr å bli befridd fra synd -- fra undertrykkelse, depresjon, eller en slags verdiløshet, fra egoisme og selvdestruksjon, fra grådighet og selviskhet, fra hat og grusomhet, fra tomhet og ensomhet, fra nderelag og formålsløshet, og alt som tynger sjelen ned og avskjærer den fra Guds nærvær.

  Nå er spørsmålet:

  KAN DU KOMME PÅ NOEN GRUNN FOR HVORFOR DU IKKE VILLE ØNSKE Å INNBY KRISTUS I DITT LIV AKKURAT NÅ?

  Her er et forslag til en bønn som kan uttrykke ditt hjertes ønske:

   Kjære Himmelse Fader, Yahweh-Elohim, takk for det evige livs gave. Jeg vet at jeg er en synder og at jeg ikke kan frelse meg selv. Jeg tror at Yah'shua (Jesus) er Yahwehs Sønn og at Han døde for mine synder og oppstod fra de døde. Nå stoler jeg fullstending på deg alene, for å få evig liv. Takk for at du befrir meg! I Yah'shuas (Jesu) Navn, Amen.

  Hvis du har vært fanget av okkultisme, narkotika, sexmisbruk, homoseksualitet, eller noen annen ondskap, er følgende en foreslått bønn:

   Kjære Himmelske Fader, jeg ønsker virkelig å bli Ditt barn, og jeg ønsker å bli fullstendig fri. Jeg bekjenner at Yah'shua (Jesus) er Herre, jeg tror Du oppreiste Ham fra de døde og jeg bekjenner mitt behov for en ny fødsel og friheten Han alene kan gi. Jeg ønsker dette. Jeg gir avkall på (okkultisme, narkotika, seksuell besettelse, homoseksualitet, osv) og all dets livsstil og aktivitet. Jeg gir avkall på alt, vender meg vekk fra det og ber Deg om å tilgi meg, befri og frelse meg fra alle dets konsekvenser. Jeg ber deg fylle meg med din Ruach haQodesh (Hellige Ånd) og lede meg på den veien jeg skulle gå. Jeg regner dette som gjort, og takker deg for det, i det mektige Navn til Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) min Herre. Amen.

  Be denne bønnen nå

  Hvordan vet du at du har fått evig liv? Fordi Yahweh sier det! Stol ikke på følelsene på dette stadiet, fordi noen ganger kan en uerfaren og umoden kristens hjerte være svært villedende, spesielt hvis det trekker deg tilbake mot dine gamle synder i livet. Men tro på Guds løfte som ikke kan brytes:

   "Og dette er vitnesbyrdet at Elohim (Gud) har gitt oss evig liv, og dette liv er i Hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Elohims (Guds) Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Elohims (Guds) Sønns Navn" (1 Joh.brev 5:11-13)

  Husk GUD LYVER IKKE. Han sa:

   "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn i ham, og holde nattverd med ham, og han med meg" (Joh.åp.3:20)

  Hvis du har tatt imot disse ordene i ditt hjerte, og alvorlig har ment det du har bedt Yahweh-Elohim om, er du en NY KRISTEN. Du har startet ditt nye liv som en sønn eller datter av Yahweh. I det du fritt har akseptert og mottatt Kristi frelse, må du nå vokse til modenhet i Ham. Yahweh har utført sin del, og vil fortsette å velsigne deg hele ditt liv, men det er noen andre ting du må gjøre straks:

   1. Bekjenne din tro offentlig for andre. (Matt 10:32; Rom 10:9-10);

   2. Bli døpt i lydighet til Kristus og til vitnesbyrd om din tro. (Matt 28:19-21; Ap. gj. 8:35-39; 16:30-34; Rom 6:3-5);

   3. Delta i en Bibeltroende og Tora-adlydene kirke, en kirke hvor du kan ha felleskap med andre kristne og lære Yahwehs ord. (Ap. gj. 2:41-42; Heb. 10:24-25).

  Å GI EN OFFENTLIG BEKJENNELSE

  Å akseptere Kristus som frelser og Herre i vårt liv medfører det Yahweh kaller gjerninger. Disse er beviset på at vi er blitt frelst ved tro:

   "Ønsker du bevis på at tro uten gjerninger er nytteløs ... likesom legemet uten ånden er død, er også tro uten gjerninger død" (Jakob 2:20,26; les også 21-25)

  En person som er blitt frelst, vil ønske av hele sitt hjerte å vitne for andre slik at de også kan bli frelst. Og han vil ønske dette pga kjærlighet. Enhver kristen er et vitne:

   "Derfor, hver den som bekjenner Meg for menneskene, han skal også Jeg kjennes ved for Min Fader i Himmelen" (Matt.10:32).

   "For dersom du med din munn bekjenner at Yah'shua (Jesus) er Herre, og i ditt hjerte tror at Elohim (Gud) oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse" (Rom.10:9-10)

  Dette er ikke en engangsbekjennelse men en aktivitet du vil holde på med hele ditt liv. Det er en av fruktene av din frelse i Kristus.

  Bli døpt

  Mens det å bli døpt ikke vil frelse deg, er det en frukt av frelsen, som er å ønske å være lydig mot Yahweh i alle ting:

   "Gå, derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderen og Sønnens og Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) Navn, og lærer dem, å holde alt jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matt. 28:19-20)

   "Mine herrer hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De sa da: tro på Herren Yah'shua (Jesus), så skal du bli frlest ... Og straks ble han døpt med alle sine" (Ap.gj.16:30-34)

  Dåp skulle bli foretatt så snart som mulig etter at du har akseptert Yah'shua (Jesus) som din personlige Frelser.

  Ordet DØPE betyr å BEGRAVE eller NEDSENKE i vann. Dette er et symbol på vår død i synd og vår oppreisning til nytt liv i Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus).

  Dåp ved nedsenkelse er et bud til alle Kristne (Ap.gj.10:47-48).

   "Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere all døpe på Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Navn til syndenes forlatelse så skal dere få den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Yahweh vår Elohim (Gud) kaller til seg. Og så med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt! De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet ved brøsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene" (Ap.gj.2:37-43).

  Delta i en kirke eller forsamlingen.

  Hvilken kirke skulle jeg tilslutte meg?

  Det er mange tusen forskjellige kirker i verden, mange som ikke lærer "apostlenes lære".

  Yah'shua (Jesus) sa: "Jeg vil bygge Min Kirke" (Matt.16:18).

  Bibelen gir oss nøkler til å identifisere en sann Kristi Kirke:


   1. Den vil undervise læren om frelse som forklart i denne brosjyren.
   2. Den vil i tillegg undervise følgende punkter for å identifisere Kristi Nytestamentlige Kirke:
   3. KRISTUS var "hjørnestenen" (1 Peter 2:4-6)
   4. ÅPENBARING var dens grunnvoll (Matt 16:17,18)
   5. PRINSIPPENE OG FRUKTENE AV FRELSE (Hebr 6:1-2):
    TRO (Hebr 11:6)
    OMVENDELSE (Mark 1:14,15)
    DÅP (Joh 3:5)
    HÅNDSPÅLEGGELSE FOR
     Velsignelse av barn (Mark 10:14-16)
     Helbredelse av syke (Jakob 5:14-16)
     Ordinasjon (Ap. gj. 13:2-3)
     Konfirmasjon (Ap. gj. 8:14-17)
     Andre spesielle velsignelser
   6. FORVALTERSKAP hørte til dagliglivet (1 Peter 4:10; Matt 25:14-20)
   7. LEDERSKAPET besto av:
    Apostler, profeter, evangelister, lærere, pastorer (Efes 4:11), Eldster (Ap.gj.14:23), Biskoper (1 Tim 3:1-4), Diakoner (Fil.1:1), Diakonisser (Rom.16:1-2), Profetinner (Luk.2:36), Forkynnere (1 Tim.1:11) osv.
   8. ÅNDELIG KRAFT ble vist:
    Visdom, kunnskap, tro, mirakler, helbredelse, profeti, skjelning av ånder, tungetale, tydning av tunger (1 Kor.12:1-10), syner og drømmer (Ap.gj.2:16-17), osv.
   9. RESULTATER ble vist i forandret livførsel:
    Kjærlighet, glede, fred, ydmykhet, tro, godhet, langmodighet, saktmodighet, mildhet, måtehold, flid, dyd, medfølelse, nestekjærlighet, tålmodighet, gudsfryk, kunnskap (Gal.5:22-23; 2 Peter 1:5-7), osv.
   10. GUDS ORD var dens konstante veileder (Matt.24:35)
   11. KJÆRLIGHET TIL YAHWEH OG SIN NESTE var dens største bud (Mark 12:29-31)
   12. LYDIGHET TIL TORAEN OG ALLE BUDENE var dens karakteristisk trekk (3. Mos.26:4; 1.Joh.3:22,24; Åp.12:17; 14:12; 22:14)
   13. MYSTERIENE ble undervist de modne (se under)

   "For den som ennå får melk, er ikke kyndig i rettferds ord, han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt" (Hebr.5:13-14).

  Den sanne Yah'shua hamashiachs ForsamlingJ (Jesu Kristi Kirke) vil ikke bare undervise de "elementære sannheter av Elohims (Guds) ord" til unge troende (Hebr.5:12) -- "Melke evangeliet" -- men vil også undervise "Fast føde" eller "Kjøtt evangeliet":

   "La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomme, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Elohim (Gud), med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Elohim (Gud) tillater det" (Hebr.6:1-3).

  Det er mange kirker som underviser det elementære eller "melkeevangeliet" om Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) -- omvendelse, tro på Kristus, vanndåp, og (Ruachsdåp) Åndsdåp (de to dåpstyper), håndspåleggelse, oppstandelse og evig dom, og de er en svært nødvendig del av Yahwehs arbeide. Men det kommer en tid når en kristen har mestret alle disse frelsende prinsipper og ønsker å "gå inn i modenhet," og inn i et dypere forhold til Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Paulus antyder litt av dette modne evangeliet i det femte kappittel av sitt brev til de Hebraiske kristne.

  Yahwehs Hemmelige Visdom

  Når du har akseptert Kristus som din personlige frelser, omvendt deg fra dine synder, blitt døpt i vann og Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd), og lært troens elementære lære, og vist deg trofast i ditt vitnesbyrd om Kristus, kvalifiserer du deg for de dypere mysterier i Yahwehs Rike:

   "Til dere blir Elohims (Guds) rikes hemmelighet gitt. Men til dem som er utenfor (i verden) blir alt sagt i lignelser..." (Mark 4:11).

  De som er gjenfødt i Kristus kommer til forståelse av hemmeligheten eller mysteriet av Hans store kjærlighet som er helt uforståelig for dem som ikke har mottatt Ham som sin store frelser. I tillegg, er det hemmelig visdom som Yahweh har reservert for de modne i Kristus som babyene, som føres opp på Evangeliets melk ikke kan forstå:

   "Likvel, visdom taler vi blandt de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som en hemmilghet taler vi Elohims (Guds) visdom, den skjulte, som Elohim (Gud) fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det some intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Elohim (Gud) beredt for dem som elsker Ham. Men for oss har Elohim (Gud) åpenbart det ved Sin Ruach (Ånd). For Ruachen (Ånden) utforsker alle ting, også dybdene i Elohim (Gud)" (1 Kor.2:6-10).

  Yahwehs hemmelige mysterium er rotfestet i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) forsoning, den viktigste historiske hendelse gjennom tidene. Det er Yahwehs ønske å ta sine disipler til sitt Hjerte, for å se og forstå Hans gjerninger så vi, gjennom tro på Ham, kan bli fullkommengjort (Joh 17:23).

  Guds Nye Pakts Kirke - Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling

  Yahweh har begynt å gjenopprette Hans apostoliske kirke (Guds Nye Pakts Kirke) på jorden med apostler, profeter, åpenbaringer, osv. GNPK søker alle de som ønsker å kjenne alle Yahwehs veier og å gå inn i er dypere fellesskap med Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) og med hverandre. Hvis du er en slik person og kalt av Yahweh, vennligst kontakt oss.

  Laget: 29. desember, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling