Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  94. ET HÅP
  FOR FRAMTIDEN
  av Trond Standnes (tidl. Pastor, Bergen menighet)


  Dette er et budskap til deg og verdens nasjoner:

  Vi lever nå i det Bibelen kaller "de siste dager", før Yahwehs store og strålende dag. Verden vil snart stå overfor en trengselstid som det aldri før har vært maken til. Det lyder ubehagelig, men det er allikevel et faktum. Det hjelper ikke om du river denne brosjyren i stykker. Det hjelper ikke om du er enig eller uenig i dette budskapet. For Yahweh har talt, og Hans ord vender aldri tomt tilbake.

  Men Han har også gitt deg og meg en utvei, fordi Han elsker oss. Men Han kan ikke tvinge noen inn på denne vei, for da måtte Han være en diktator og ta fra oss vår handlefrihet. Og hvilken vei er dette? Jo, denne vei er Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) er det eneste navn hvorved noe menneske kan bli frelst, ikke bare fra den trengsel som snart skal komme, men også fra det åk vi bærer som ulykkelige syndere, fanget som vi i er vår onde natur.

  Du ble født inn i denne verden med Kristi lys i din sjel. Og du har fått frihet til å gjøre hva du vil med det. Du kan prøve å undertrykke det ved å velge mørkets gjerninger og holde fast på urett og det som ikke tør se dagens lys, eller du kan bruke ditt indre lys til å lete tilbake til Gud i helliggjørelse og kanskje en dag bli ett med Ham igjen.

  Hvis du fortrenger ditt indre lys i dette liv, ved å holde fast på mørket, og ikke vender om, da har du forkastet Yahwehs nåde.

  Kun dette liv er gitt deg til omvendelse. Utsett ikke din omvendelses dag. I morgen kan det være for sent.

  Om ikke lenge vil de europeiske land danne en union (De Forente Europeiske Nasjoner). Og i denne union vil det framstå en leder eller "frelser" som mange mennesker i forskjellige religioner allerede i dag venter på, og de vil tilbe ham og gi ham stor makt og ære. Og denne mannen vil i begynnelsen gjøre mange mektige gjerninger og løse en mengde kriser som er i anmarsj. Men etter tre og et halvt års styre, vil denne Antikrist bli en grusom diktator og begynne å forfølge alle kristne som venter på den virkelige frelser, vår Herre Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), Han som nå sitter ved Faderens høyre hånd. Og Han skal komme tilbake med stor makt og herlighet -- ikke fra jordens støv, men fra himmelen, og alle skal se ham, og alle skal bøye kne for ham og hver tunge skal bekjenne, til Yahweh-Faders ære, at Jesus Kristus er Herre.

  Har du fått oppleve noe av Kristi herlighet, da vil du i sannhet aldri glemme den, men lengte etter den av all din sjel, av all din kraft og all din forstand. For vi tilber ikke et bilde, en statue eller et sett med læresetninger. Vi tilber Yahweh-Fader og hans sønn Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Og Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) vitner om dem. Derfor er et vitnesbyrd om Kristus så sterkt. For når Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) bærer vitne om Kristi herlighet, da gjennomtrenger den hver partikkel i din sjel. Å fornekte dette etterpå, ville være som å fornekte solen når den skinner på høylys dag. Og det er denne Kristus vi vitner om, og Han er gitt all makt i himmel og på jord.

  Om ikke lenge vil nasjonene bli ristet, fordi jordens mennesker av seg selv ikke vil omvende seg. Og i sin uvitenhet vil de forbanne Gud for de lidelser som kommer over dem, uten å vite at de selv er skyld i det. For de må høste fruktene av det de selv har sådd, for de har plyndret jorden og utøst uskyldig blod.

  Søk derfor Hans nåde i dag. For Han vil utfri alle dem som søker Ham av all sin sjel, all sin kraft og all sin forstand. Ja, Han vil tilgi deg, om du bare vil komme til Ham med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, for et slikt offer er til Hans behag, og Han vil erklære deg rettferdig ved sin uendelige nåde. Ja, de rettferdige skal skinne som solen og aldri mer tørste, for Han vil gi dem livets vann. Yah'shua (Jesus) er den Gode Hyrde. Lytt derfor til Hyrdens røst før nattens mørke kommer og dekker hele jorden. For det er alt sent på kveld, og Hyrden kaller på sine får -- de som ennå vil høre hans røst og ønsker å følge ham.

  Vi er et kristent fellesskap og har vår glede i Yahweh, og vi vil dele vår glede og vårt håp med deg.

  Om du ennå ikke har funnet Kristus i ditt liv, men oppriktig ønsker å finne Ham, da vil vi gjerne hjelpe deg og fortelle deg mer om Yahwehs frelsesplan for menneskene og om hvilket personlig forhold du kan få til Ham.

  Laget: 28. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling