Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  88. Er ditt ekteskap velsignet av Yahweh?
  av Diakonisse Jannicke Larsen


  Til kvinner som har giftet seg i en kirke, og senere skilt seg, uten at mannen var utro, og siden har funnet seg en ny mann må jeg skrive noen advarende- og forhåpentligvis hjelpsomme ord, fordi jeg mener det ville være dårlig gjort av meg å ikke gjøre det.

  Siden du har valgt å gifte deg kristelig, står du også til ansvar for å følge bibelens retningslinjer, særlig når det gjelder ekteskapet og de løftene du har gitt. Fra bibelen vet du at Yahweh alltid tar pakter svært høytidelig. Og du og din (første) mann gjorde pakt om ikke å skilles før døden gjorde det, da dere sto foran alteret, men la oss også se hva Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) evige lov sier om skilsmisse i bibelen:

   "Noen fariseere kom da til ham, og for å friste ham, spurte de: 'Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?' Han svarte og sa til dem: 'Hva har Moses foreskrevet dere?' De sa: 'Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne'. Men Jesus sa til dem:

   'Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Elohim (Gud) dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Elohim (Gud) har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.'

   Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: 'Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor." (Mark. 10:2-12).

  Denne loven gjelder spesielt for deg som kristen, for om du ikke hadde inngått et kristent ekteskap kunne du skilt deg uten å være dømt av loven, selv om loven er der like fullt både for kristne og ikke-kristne -- og velsignelser utøses over de som følger den (som glede, kjærlighet, fremgang i det de foretar seg osv.) Se f eks begynnelsen av salme 119.

  Som kristen er det fullstendig feil å ta ut skilsmisse uansett, og i hvert fall i ekteskap der den andre parten ikke har vært utro, som var den eneste skilsmissegrunnen som er gitt i moseloven. Paulus sier:

   "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Yahweh: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru." (1.Kor.7:10-12).

  Grunnen til at jeg sa i begynnelsen at dette også er en advarsel er fordi at dersom man ikke godtar Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) som Herre og Mester i sitt liv og derfor følger hans bud, er man i alvorlig fare for å ende på feil sted når dette livet er over, samtidig som man har lett for å gjøre livet selv unødvendig trist og vondt for seg selv og andre.

   "Dere har hørt det er sagt: 'Du skal ikke drive hor!' Men jeg (Yah'shua/Jesus) sier dere: 'Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Om ditt øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste et av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete.'

   Det er sagt: 'Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.' Men jeg sier dere: 'Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor." (Matt.5:27-32).

  Derfor er det viktig for deg at du enten finner tilbake til din første mann eller forblir enslig så du ikke får andre til å drive hor (som din nye kjæreste/"mann").

  Heldigvis er Yahweh nådig så det finnes tilgivelse og gjenopprettelse for alle synder. Men det er viktig at du får renset deg i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) blod ved å gi avkall på all uren sex i ditt liv, helt ned til det mest "uskyldige" kyss, som ikke er til behag for Yahweh og som leder deg til fall, og be Ham om tilgivelse, og deretter la det ligge hos Ham for aldri mere å dvele ved det!

  Om du ber om å få vandre på Hans veg og nyte at du behager Ham - så vil Han høre din bønn og åpne framtidens dører for deg, din første mann og eventuelle barn.

   "Og jeg (Yah'shua haMashiach/Jesus Kristus) sier dere: 'Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp...

   ...Hvis dere som er onde vet å gi, deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske Far gi Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) til dem som ber ham." (Luk.11:9-10,13)

  Nå er det slik at dersom ekteskapet også var basert på hva deres foreldre mente og om de i ettertid har hatt i mot det, sier skriften klart at:

   "Når en ung kvinne som ennå er hos sin far, gjør Yahweh et løfte (som ditt løfte om å være tro mot din første) eller binder seg til avhold i noen ting. Og hennes far får høre om hennes løfte eller den forpliktelsen hun har pålagt seg, og tier til det, (slik din far da gjorde) da skal hennes løfter og enhver forpliktelse hun har pålagt seg, stå ved makt...

   ...Men gjør han dem først ugyldige en tid etter at han har fått høre om dem, da skal han bære ansvaret for hennes misgjerning." (4.Mos.30:4-5,16).

  Dersom det er riktig at den andre ekteskapsparten ikke lenger er ønsket av en eller fler foreldre (f eks din far) heller, kan det være viktig at han (eller den som nå har imot den andre ektefellen) får vite dette så han kan omvende seg og ha samvær med sin frelser i større grad.

  Jeg håper at dere alle vil nyte av Yahwehs enorme kjærlighet og vende dere til Ham for hjelp når det trengs. Han kan ordne opp i enhver livssituasjon, og gi de riktige følelsene når man vender seg til ham -- og jeg tviler ikke på at du og din første mann igjen kan finne deres første kjærlighet, pluss ekstra dybde og varighet i forholdet hvis dere lar Han som skapte dere vise dere vei! (Han som er veien, sannheten og livet V ).

  Dersom du ønsker å følge Yah'shuas (Jesu) ord kan du enten be denne bønnen (der du selv velger alternativ A) eller B) ) eller en du selv synes er bedre:

  Kjære himmelske Far,
  Jeg innser at jeg er en synder framfor deg,
  og ber om at du vil rense bort synden i mitt liv
  slik at jeg igjen kan få være din datter.
  Jeg ber om din hjelp til å rette opp det som jeg
  har gjort feil, og at du gir meg:
  A) muligheten til å gjenopprette mitt
  forhold til min ektemann,
  B) styrke til å leve enslig etter din lov.

  Takk Yahweh for at du hører min bønn og at jeg
  har motatt din tilgivelse og kjærlighet,
  La meg nå få styrke til å be om min første og andre
  mann om tilgivelse for min synd (hor)* og alle som
  jeg ellers har skadet (f eks barn).

  Alt dette ber jeg om i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Navn. Amen.

  * Selv om dere ikke nødvendigvis har vært sammen fysisk har dere likevel syndet fordi dere anser dere som kjærester, når du er en annens kone.

  Må Yahweh vise deg den veg du skal vandre, slik at ditt liv kan fylles med glede, kjærlighet og fred er min bønn i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) navn. Amen.

  Laget: 14. november, 1998
  Oppdatert: 8. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling