Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  85. ER DU FØDT PÅ NY?


   "Sannelig, sannelig sier jeg deg: uten at en blir født på ny, kan han ikke se Elohims (Guds) rike" (Joh.3:3).

   "Nå som dere har renset deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet! For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Elohims (Guds) Ord som lever og blir!" (1.Peter 1:22-23).

  Brødre og søstre, i dag ønsker jeg å stille dere dette spørsmålet: Er du født på ny? Dette er, som vi hørte i de to skriftstedene som ble opplest, et veldig viktig spørsmål. Ja, en hel bevegelse innenfor den Protestantiske Kristendommen har grodd fram fra dette ene spørsmålet; de som klassifiserer seg som "Født-på-ny Kristne". Ut fra dette utgangspunktet ønsker jeg å gjøre det klart at vi ikke tilhører denne Kristne bevegelsen. Allikevel er vi kalt Nye Pakts Kristne.

  Hvis en Kristen forteller deg at han er "født på ny", sier han som regel egentlig at han har blitt omvendt til Kristus og har gjennomgått en indre forandring. På hebraisk er ordet for "omvendt" shub, som egentlig betyr "å bringe tilbake", "å vende tilbake", eller å "fornye". Det greske ordet epistrephó har en lignende betydning. En person som er omvendt til Kristus, opplever derfor to ting; for det første, forandrer livet hans retning; og for det andre, blir han åndelig fornyet. Dette er de to essensielle kjennetegnene ved en som har blitt omvendt eller født på ny.

  Som Yah'shua (Jesus) forklarte i sin mesterlige tale til Nikodemus om gjenfødelse, blir noe nytt skapt inni ham, når Elohims (Guds) Ruach haQodesh (Hellige Ånd) rører ved et menneske. I det tredje kapittelet i Johannes evangelium sier han:

  "Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ruachen (Ånden), er ruach (ånd). Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: 'Dere må bli født på ny!' Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ruachen (Ånden)" (Joh.3:6-8).

  Jeg er sikker på at det kun er få av dere her i dag som ikke kjenner til de dramatiske forandringene som finner sted når en baby blir født. Fordi det er et så stort under, fordi det er så mirakuløst, fordi det er en så vital del av livet og det å leve, bruker Yah'shua (Jesus) barnefødselen som en uforbeholden lignelse til å beskrive den forandringen som finner sted når et dødelig menneske blir omformet av Elohims (Guds) Ruach haQodesh (Hellige Ånd).

  Hvis vi skal forstå hva det egentlig vil si å bli født på ny av Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) så vi ikke skal bli forvirret av alle de motsigende omvendelsene folk gjør krav på å ha opplevd, må vi forstå hvorfor Jesus har brukt den fysiske fødselen som en analogi. Vi kan være helt sikre på at Yah'shua (Jesus) ikke tok lett på valget av analogi. Han valgte lignelsen med stort overlegg. Yah'shua (Jesus) var ikke en som brukte ord eller illustrasjoner tilfeldig. Hvis noe står fullstendig klart, gjennom all Hans undervisning, er det at han aldri brukte for mange eller for få ord. Som man kan vente seg fra en mann som er så hellig og vis som Elohims (Guds) Sønn, var alt Han sa svangert med åpenbaring. Og som Han Selv vitnet om, sa Han helt enkelt bare det som Hans Far i Himmelen hadde instruert Ham om å si.

  Er dere født på ny? Er dere omvendt? La oss nå tenke gjennom hva dette egentlig betyr. Omvendelse er en forandringens prosess. I det øyeblikket en sædcelle smelter sammen med en eggcelle, settes en dramatisk og energisk prosess i gang. Den enkle fruktbare cellen formerer seg uhyre raskt. I det øyeblikk den Ruach Elohim (Guds Ånd) kommer inn i en mann, settes en indre dramatisk og energisk prosess i gang i sjelen.

  Omvendelse er en indre omforming. Slik eggcellen formerer seg i morens mage, formerer Yahwehs lys seg i den menneskelige ånd. Så fort lyset slipper inn, formerer det seg enormt hurtig så lenge forholdene er optimale - akkurat som gjær i en deig. Yah'shua (Jesus) sa: "Himmelens Rike er lik en surdeig som en kvinne skjulte i tre sjepper mel, til alt var blitt gjennomsyret" (Matt.13:33).

  Jeg er sikker på at dere har sett mødrene dere bake, eller til og med har bakt selv. Om du har det, vet du at en seig, klistret, våt og nokså ekkel deigklump mirakuløst blir omformet til en deilig brødskive. Men det trengs en tredje faktor for at dette skal klaffe. Og det er varme. Ingen ovn, ikke noe brød.

  Jeg sa at den menneskelige eggcellen delte seg forrykende hurtig, helt til den menneskelige babyen er ferdig formet, og at brødet mirakuløst blir til i ovnen der den jevne varmen opprettholdes. Men formeringsprosessen kan lett stanse opp. Babyer spontanabborteres ofte på grunn av gifter i morens blodomløp, og et brød kan ofte falle sammen i ovnen fordi noen skrur av varmen eller smeller ovnsdøra. Våre ånder som er befruktet av Kristi Lys, kan også bli forstyrret i den åndelige vekst- og formeringsprosessen, på grunn av åndelige gifter eller mangel på åndelig varme.

  Et foster i utvikling går igjennom en modningsperiode på ni måneder. Et brød dannes ikke i et øyeblikk, men må bakes over tid. Hvis du tar for deg alle lignelsene eller analogiene som Jesus setter fram om Yahwehs Rike, gjør Han det veldig klart at tids-elementet er høyst kritisk. Like før lignelsen om surdeigen, sammenlignet Yah'shua (Jesus) Yahwehs Rike med et lite sennepsfrø. Han sa: "Himmelens Rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene kommer og bygger rede i grenene" (Matt.13:31-32).

  Omvendelse eller åndelig gjenfødelse begynner med et lite, lite lysets frø, som etterhvert, hvis det overlever alle de farene som spirer og trær møter i sine naturlige omgivelser, vokser opp til å bli det største og viktigste av alt et menneske noensinne kan håpe på -- at Yahwehs Rike tar bolig i dem.

  Yah'shua (Jesus) nevner en ingrediens til angående åndelig gjenfødsel når han uttaler seg om å bli født på ny, bli omvendt eller å tre inn i Yahwehs rike -- alle disse tre er ensbetydende -- og det er god jord. I det samme kapittelet som lignelsen om sennepskornet og surdeigen, forteller Yah'shua (Jesus) også lignelsen om såmannen. Han sier at den gode jorden er like avgjørende som frøet selv hvis det skal vokse seg til modenhet og fylden av sin skapelse. Han beskriver forskjellige slags mennesker, som han sammenligner med god jord, dårlig jord, steiner osv.

  Så nå ser vi at omvendelse til Kristus, og det å vokse opp til åndelig modenhet involverer veldig mange kritiske elementer som Yah'shua (Jesus) har satt søkelyset på i lignelsene sine. Først er det frøet selv -- det må være det riktige frøet -- det må være det riktige Evangeliet, det rette Ordet. For det andre er tid nødvendig fordi omvendelsen er en prosess. For det tredje, er det farer som må overvinnes. For det fjerde, må det være hellige omgivelser som frøet kan vokse i. Og til slutt trengs det varme eller kjærlighet.

  Når jeg sammenligner disse kriteriene for omvendelse eller åndelig gjenfødelse med de læresetningene en del av Kristendommen kommer med i dag, begynner jeg å lure på om de noen gang har lest Mesterens ord. En enormt suksessfull Kristen bevegelse sier at en person som er født på ny i den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) -- en omvendt person -- vil tale i fremmede tunger og oppleve følelsesmessige utbrudd. Men hvor i Yah'shuas (Jesu) lignelser blir prosessen med åndelig gjenfødelse noensinne sammenlignet med slike ting?

  Tenk på barnet i mors liv. Der hvor det vokser er det ingenting annet enn stillhet og morens hjerteslag. Livmoren er et varmt, vennlig og trygt sted. Det er et fredens "himmelrike". I ni måneder er det en ideell situasjon, babyen vokser til den når fødselsøyeblikket. Det er da de store forandringene skjer, når barnet trer inn i en ny verden. Vi må være klar over at omvendelse er en gradvis, fredelig, varm og mild prosess. Først senere opplever den nye Kristne store oppløftende opplevelser. Og det må vi se på nå.

  La oss se på det vi lærer av Yahwehs Ord. Omvendelse er en prosess der forandring og indre omforming finner sted. Det lyset som Gud plasserte i oss blir plutselig levendegjort, sier Johannes i åpningsversene i Evangeliet hans, akkurat som gjærets reaksjon når det kommer sammen med sukker og væske. Kristi Lys, "Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, som kommer til verden" (Joh.1:9, NIV), blir plutselig vekket opp i åndene våre og starter en enorm vekst. Så dette er den første store åndelige nøkkelen som alle må forstå -- Kristus er allerede i alle. Gud har satt et lys i hver mann og kvinne, som venter på å bli vekket av de rette omstendighetene, akkurat som gjæret sitter i pakken sin og venter på å bli plassert i deigen.

  Hvilket Lys er det Johannes snakker om? Det er Kristi lys. Det består av Kristi egen natur, bokstavelig talt, akkurat som et himmelsk atom som er tilsatt en suppe av menneskelig natur. Det sitter der og bare venter på å bli vekket. Det Lyset er liv, mens vi ifølge skriften er død. Vi er i mørke og venter på at Lyset skal bli skrudd på og våre sjeler fylles med klarhet.

  Hvis det Lyset er Kristi natur følger det at ettersom det formeres i oss tar vi gradvis på oss Kristi natur. Vi skulle beskjeftige oss med å gå igjennom hele vår sjel til vi finner det lyset vi savner, akkurat som en som en husholderske som har mistet en mynt, går grundig gjennom hele huset sitt til hun finner den. Vi skulle sette lyset i høysetet og glede oss sammen med alle vennene våre! Men vi må lete etter det først. Som du vet, begynner ikke menneskebarn bare plutselig å eksistere. En mann og en kvinne må først finne hverandre, gifte seg, og elske med hverandre (som verden kaller det). Bare da kan prosessen komme i gang.

  For at en person skal bli omvendt -- født-på-ny -- må det finne sted en søken etter lys og sannhet, et ønske om å bli ett med det, en pakt om å leve Yahwehs Torah (Guds Lov) og et ekteskap med Yah'shua (Jesus). Så kommer den innvendige befruktningen. Men det starter først uten. Et valg blir tatt. Mannen velger kvinnen, dvs Yah'shua (Jesus) velger oss. Det er det skriften forteller. Så reagerer mennesket med å velge Yah'shua (Jesus). Vi velger å tro. Etter dette kommer en ingrediens som nesten er universellt fraværende i moderne Kristendom -- Yahweh går inn i pakt med mennesket, og mennesket med Yahweh. Dette er den identiske grunnen til at vi blir kalt Nye Pakts Kristne. Så i tro går mennesket inn i Yahwehs verden, som hustruen kommer inn i mannens verden, og deretter følger en befruktning.

  Det er dette Yah'shua (Jesus) underviste. Alle hans lignelser og illustrasjoner underviser disse sannhetene på en veldig enkel måte. Allikevel får du alle slags interessante forklaringer, som ikke stemmer med skriften, når du spør folk om "omvendelsen" deres. For eksempel blir mange folk "omvendt" fordi "det ser ut til å være den rette avgjørelsen". De kan bestemme seg for at en kirke eller gruppe er "den rette å melde seg inn i". Noen forandrer seg på grunn av familietradisjoner eller overtalelser fra en religiøs gruppe. Andre går inn i en omvendelse av kameratskap eller ekteskapsforhold. Andre igjen går igjennom en omvendelse på grunn av dødsfrykt, frykt for helvete, isolasjon eller en rekke andre grunner. Ingen av disse er akseptable for Kristus. Ingen har blitt omvendt til Kristus, på den essensielle åndelige måten, ved noen av disse grunnene, for de er alle MOTIVERT AV UTVENDIG OPPFØRSEL ELLER UTVENDIGE FORHOLD. Ingen som går inn i en Kirke eller gruppe etter disse "metodene" går inn i Yahwehs Rike.

  Omvendelse må være innvendig. Utvendig, plastisk omvendelse er ikke omvendelse i det hele tatt. La oss nå høre vitnesbyrdene til de Ruach (Ånds)-fylte profetene og apostlene, og Yah'shuas (Jesu) eget vitnesbyrd, så vi kan forstå hva som er involvert i indre omvendelse. Først Moses:

  "Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som Jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blandt alle de folk som Yahweh din Elohim (Gud) har drevet deg bort til, og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Yahweh din Elohim (Gud) og hører på Hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn, da skal Yahweh din Elohim (Gud) gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Yahweh din Elohim (Gud) hadde spredt deg iblant. Selv om dere er drevet bort til de fjerneste land under himmelen, så skal Herren din Gud samle deg og hente deg der. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. Og Yahweh din Elohim (Gud) skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Yahweh din Elohim (Gud) av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da skal du få leve" (5.Mos.30:1-6, NIV).

  La de som har øyne å se med og ører å høre med forstå den indre, åndelige betydningen av disse ordene til profeten Moses. Det har ingenting å si hvordan livssituasjonen din er eller hvor ond du eventuelt har vært, forstår du; hvis du kommer til Gud, går inn i pakt med Ham om å adlyde Ham, og elsker Ham med hele ditt hjerte og hele din sjel, da lover Han deg at du skal få leve! Ja, du vil bli levende selv om du før har vært død. Du vil få forfriskning, selv om du før sultet og tørstet etter lys. Han vil samle deg -- omvende deg -- få deg inn på en ny veg -- og ta deg med hjem, så du kan se det innvendige lyset og omfavne det.

  Nå til den neste nøkkelen fra apostelen Paulus:

  "Eller forakter du Hans rikdom på godhet, overbærenhet og langmodighet? Vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?" (Rom.2:4).

  For å bli født på ny, må du omvende deg -- skifte retning i livet ditt. Du kan ikke overse ting som er galt i livet ditt -- du må stå ansikt til ansikt med hele deg. Du må se mørket i deg, bekjenne det, og rope etter Lyset. Du må forsake all ondskap. For å si det enkelt, må du forberede jorda i sjelen din, så sennepsfrøet kan slå rot. Ellers vil hele livet ditt gå med til å plante Ord, men allikevel vil du ikke se vekst. Slutt å komme med unnskyldninger for å ikke omvende deg -- fatter du ikke Guds godhet og tålmodighet med deg? Skift retning, forkast et syndefullt liv ved å avskjære det utvendig. Hold deg borte fra steder der du blir fristet, forlat Egypts kjøttlagere, forandre hobbyene og interessene dine. Hvis du vil bli født på ny, må alt forandres. Ellers vil ikke noen indre befruktning finne sted.

  Apostelen har en annen nøkkel til dere. Han sa:

  "Yahweh er ikke sen med løftet, slik som noen holder det for senhet, men Han har tålmodighet med dere, for Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2.Peter 3:9).

  Yahweh er tålmodig. Han vil vente. Han er villig til å investere tid. Hvis du ønsker å bli født på ny, og å bli omformet innvendig, så slutt med å ønske øyeblikkelig helliggjørelse. Det vil ikke skje. Hvis det hadde skjedd, ville babyer bli født i befruktnings-øyeblikket, og sennepsfrø ville bli trær akkurat når de ble plantet. Utrolig nok er det allikevel mange Kristne som fremmer en slik lære! De sier: aksepter Yah'shua (Jesus) som din Frelser, og PLING, så har du klart det! De har tydeligvis aldri sett en baby eller et sennepsfrø vokse, eller fulgt med når mødrene deres bakte brød. Gud serverer ikke Himmelens Rike på et fat. Det må kultiveres og den sjelen som lengter etter det må gjennomgå prosessen.

  Yahweh er ikke sen -- frelsesprosessen kan virke treg -- men egentlig vokser sjelen utrolig fort hvis Lyset har blitt plantet i hjertet. Hvis du ikke benytter fotografering med bestemte tids-mellomrom kan du ikke se at et tre vokser, men det vokser allikevel. Allikevel er folk utålmodige -- de søker mirakler, øyeblikkelige resultater. Hele Pinsebevegelsen ble grunnlagt på den måten. Men det er ikke slik Gud arbeider. Det fortalte Yah'shua (Jesus) i sine lignelser.

  Til slutt sa Yah'shua (Jesus) selv: "Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag" (Joh. 6:44).

  Dette ordet "dra", er veldig interessant. Det kommer av det greske ordet helukó og betyr å "trekke mot", slik som når Peter trakk inn fiskegarnet sitt (Joh.21:11). Litt lenger ut i Johannes Evangelium, gjentar Yah'shua (Jesus) denne ideen når Han sier: "Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg" (Joh. 12:32).

  Det er Yahweh-Faderen som drar oss til Ham -- ikke bare de som er Kristne, men alle mennesker. Det foregår en indre trekking, så det båndet som binder oss til Yahweh -- det indre Kristi Lys -- holdes nært. Vi kan trekke hardere i den motsatte retningen, som er det flesteparten av oss holder på med, så vil han ikke trekke oss den andre veien, men vente tålmodig på vår omvendelse. Repet holdes stramt, så vi kan føle at Han kaller på oss. I det øyeblikket vi omvender oss, vil den milde kraften som har virket på oss så lenge, føre oss til Ham, og han vil dra oss over dypene slik som Peter med fiskegarnet.

  Så hva må vi gjøre for å bli født på ny? Kan vi bare skifte religion? Må vi danse rundt og tale i tunger? Nei, vi skal ikke gjøre noen av delene. Vi skal ikke la oss motivere av ytre atferdsmønstre eller forhold, eller hoppe ut i et hav av følelser og bare "slippe taket". Nei, vitnesbyrdet til profetene, apostlene og ,enda viktigere, Yah'shua (Jesus) selv, er at vi skal tillate oss å bli innvendig oppvekket og dratt mot Guds røst og forståelsen av Hans godhet mot ALLE mennesker.

  For å si det med andre ord, i omvendelsesprosessen -- det å fødes på ny -- beveger oss mot en union med det Lys som formet oss. Vi forandrer oss ved å bli dratt av det åndelige, indre Kristi Lys, heller enn å bli drevet av en verden av ytre elementer, eller "kjødet", som det kalles i Skriften.

  For å minne om hva Yah'shua (Jesus) sa: "Det som er født av kjød, er kjød, og det som er født av Ruachen (Ånden) er ruach (ånd) ... Dere må bli født på ny!" (Joh.3:6-7). Våre to naturer -- den fysiske og den psykiske -- gjennomgår en fødselsprosess i begge dimensjoner. Den fysiske fødsel er nedenfra, eller jordisk; den åndelige fødsel er ovenfra eller himmelsk. De grunnleggende fødselstadiene er analogiske i begge dimensjonene, fordi verden er en gjenspeiling eller skygge av det åndelige. Disse tre stadiene -- befruktning, fullstendig dekking og besegling skal jeg snakke om neste gang.

  Måtte Yah'shuas (Jesu) levende Ord slå rot i hjertene deres i dag, så dere, i åndene deres, kan bli født på ny til et perfekt bilde av Kristus, slik dere en gang ble i kjødet. Amen.

  Laget: 11. oktober, 1998
  Oppdatert: 7. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling