Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  82. De Fem Oppdrag for
  Guds Nye Pakts Kirke


  Guds Nye Pakts Kirke (Yahwehs B'rit Chadashah Forsalming) er en kirke etablert av Yahweh i disse siste dager for å utføre en spesielt oppdrag i verden. Det er en selvstendig kirke som ikke har noen historisk forbindelse med katolisismen, ortodoksismen, protestantismen, mormonismen, eller noen annen kristne eller ikke-kristne grupperinger eller kirkesamfunn. Denne traktaten legger fram denne kirkens formål.

  1. Å omvende alle til Kristus

  Det første og fremste kallet til Guds Nye Paks Kirke er å forkynne om Yah'shua HaMashiahs (Jesu Kristi) gode nyheter i hele verden, og gjøre disipler av alle nasjoner (Matteus 28:18-20).

  Nye Pakts kristne tror at Yahweh arbeider gjennom mange forskjellige kristne grupper på forskjellig nivå av lys. Vi ser det som vår plikt å rettlede mennesker, som ikke har blitt kalt av Yahweh til å være sammen med oss, til andre kristne kirker som kan imøtekomme deres behov, og deres ny-oppdagede tro kan bli næret i henhold til deres villighet til å adlyde Kristi bud.

  2. Å samle inn de utvalgte

  Til forskjell for mange kristne kirker tror vi ikke at det er nok å bare "anerkjenne Kristus" for å kunne oppnå fullstendig frelse. De Nye Pakts kristne peker på de tallrike skriftstedene hvor Yah'shua (Jesus) lærte at vi må elske Ham, og at det å elske Ham er å holde alle Hans bud. Ikke alle kristne er villige til å gjøre dette; noen forkaster noen bud, enten fordi de ikke liker dem eller ikke fullt ut forstår dem.

  Guds Nye Pakts Kirke er en apostolisk kirke og gleder seg over de samme overnaturlige åndelige gaver som den opprinnelige kirke hadde og som ble grunnlagt av Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Ved Yahwehs nåde har vi mottatt tallrike åpenbarings-nøkler som kan hjelp oss til å kjenne både Yahweh og oss selv bedre, og således være i stand til å omvende oss og oppnå helliggjørelse og fullkommenhet.

  De mer tapre medlemmene av Guds Nye Pakts Kirke blir kalt til dypere pakter med Kristus, og blir utfordret til å være lydige i alle ting. Dette krever mye troskap og offer.

  Skriftene kaller denne spesielle menighet (eller legeme) med kristne for den Førstefødtes Kirke og som består av 144 000 sjeler som er villige til å forlate alle ting for å følge Mesteren (Heb.12:23, Joh.Åp.7:1-8; 14:1-5). De fleste av disse "førstefødte sjeler" har allerede levd og er nå i himmelen, og det er denne kirkes tro at det er omkring 3000 av disse menn og kvinner som nå lever og som må bli samlet sammen før endetiden. En del av Guds Nye Pakts Kirkes oppdrag er å lete opp disse utvalgte disiplene og føre dem inn i troens dypere mysterier.

  3. Å så i alle kirker

  Som omtalt under det første oppdrag, er ikke vårt formål å kun omvende mennesker til vår kirke, men til Kristus. I tillegg har Guds Nye Pakts Kirke blitt kalt til å dele ut det som Gud har åpenbart for dem til alle kirker og enkeltmennesker som vil motta det, enten i deler eller i sin helhet. Vi forventer ikke at den brede masse av kristne skal akseptere alt vi tror på, men vi tror at de vil ta imot mye av det. Videre, så tror vi at andre kristne har mye å lære oss, og betrakter utveksling av åndelige erfaringer som en av de måter Yahweh handler på i verden.

  Vi erkjenner vår takknemlighetsgjeld til mange mennesker i mange kirker og håper at vi, på vår måte, har vært -- og fortsatt vil å være -- til velsignelse for andre.

  Guds Nye Pakts Kirke samarbeider også i evangelisering og forskjellige sosiale prosjekter som blir drevet av andre kirker. På dette tidspunkt (1994) samarbeider vi med Kristi Kirke (Campbellite) i India vedrørende omsorg for foreldreløse barn, sentre og sykehus for spedalske, og evangeliserer med Baptist kirkene i Øst Europe. I Norge har våre medlemmer deltatt i forskjellige prosjekter som er drevet av den lutheranske, pinsevenner og andre kirker, for å nå fram til alkoholikere og narkomane. Vi har også vitnet om Kristus på fjernsyn for en evangelisk kirke i Oslo.

  4. Å heve en advarende røst

  Guds Nye Pakts Kirke er en profetisk kirke og anerkjenner profeters og profetinners oppgaver. Vi betrakter det som en hellig plikt å advare alle mot all urettferdighet, både ved ord og ved handling -- mot alle former for vold, umoralitet og falsk religion.

  Vi tror på de bokstavelige, profetiske advarslene som er åpenbart gjennom skriftene, og at antikrist allerede er på jorden og vil vise seg som "New Age Kristus", eller Maitreya. Guds Nye Pakts Kirke tror at den største faren som kristendommen vil stå overfor, og i særdeleshet verden som et hele (som vil bli utsatt for et verdensdiktatur) er å finne i det som i dag blir omtalt som "New Age"-bevegelsen, som i hovedsak er hinduistisk, og kjent for å utgi seg som kristne ved å bruke kristhendommens språk. Vi tror at denne kristendommen er en forløper til en verdensomfattende religion som vil bli satt opp av antikrist som vil forfølge kristne før Jesu Kristi fysiske gjenkomst.

  5. Å samle de ti stammene.

  Guds Nye Pakts Kirke tror at Israels ti tapte stammer for det meste er spredt rundt omkring i Europas nordlige land, og at de ved profeter skal samles inn i de siste dager og vende tilbake til Sions land.

  Vi har i etterkrigstiden vært vitne til innsamlingen av den spredte Juda stamme som kommer tilbake til sitt hjemland i samsvar med profetiene fra Bibelen og opprettelsen av staten Israel. Dette har blitt utrettet ved deres egne profeter og ledere.

  Guds Nye Pakts Kirke tror at den i de siste dager har et spesielt ansvar overfor de ti stammene, for å vekke dem opp til sin identitet gjennom forkynnelse av evangeliet, og hjelpe dem i den fysiske innsamlingen til deres hjemland.

  Dette er, i store trekk, Guds Nye Pakts Kirkes fem oppdrag. Guds Nye Pakts Kirke har nå sitt hovedkontor i Sverige.

  Laget: 11. oktober, 1998
  Oppdatert: 7. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling