Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  79. ET SYN OM
  GUDS NYE PAKTS KIRKE
  av Trond Standnes (tidl. Pastor, Bergen menighet)


  Det var en tid da jeg både fastet og bad jeg til min himmelske Far, og fikk en natt denne drømmen (jeg har tidligere ikke hatt for vane å huske drømmer, men denne drømmen kom som lyn fra klar himmel):

  Jeg drømte at jeg oppholdt meg i et venterom sammen med en håndfull andre menn og kvinner. Det var kveld og ganske mørkt både innenfor og utenfor værelset. To av veggene var dekket med flere store vindusruter. Vi hadde ytterklær på og satt på noen enkle benker og ventet på noe som skulle hende utenfor vinduene, og selv om ingen av oss på det tidspunkt kikket ut, visste vi at det var en stor sjø der. Jeg kjente alle menneskene i rommet, selv om jeg ikke la merke til deres ansikter. Plutselig reiste en mann seg opp, kikket ut av vinduet og sa: "Nå kan dere se!", hvorpå vi alle reiste oss opp og kikket ut.

  Jeg ble grepet av ærefrykt da jeg så et gigantisk fjell som raget opp av sjøen, og jeg visste at det var kommet ned fra himmelen. Det var nå bare litt vann igjen foran dette svarte, skremmende fjellet, som var dekket med snø på den øverste halvdel. Jeg var meget redd og våknet straks av drømmen, og lå og tenkte på dette fjellet med ærefrykt, enda jeg ikke klart forstod hvorfor. Men jeg visste at fjellet var plassert der av Den Allmektige Gud.

  Kvelden etter denne opplevelsen fikk jeg besøk av to menn (Christopher C. Warren & Tommy Vågen). De kom fra den Nye Pakts Kirke, og jeg kom til å nevne denne drømmen for dem, fordi jeg hadde en følelse av at det var en sammenheng mellom disse to mennene og min drøm.

  Den ene av dem (Christopher C. Warren) gav meg da denne tydning av drømmen: "Fjellet du så, er Guds Rike. At det var kveld betyr at det er kort tid igjen før Gud oppretter sitt rike på jorden (tusenårs-riket). Vannet betyr at du har vært sterkt følelsesmessig engasjert i din søken etter Kristi sanne kirke. Vindusruten som du så gjennom betyr at det har vært et forståelsens slør mellom deg og Guds rike. Menneskene du var sammen med i venterommet må du selv finne ut hvem er."

  Jeg visste hvem menneskene i dette rommet var, og møtte noen av dem igjen et par dager senere, og ble da overgitt denne åpenbaring fra Yahweh via profeten Lev-Tsiyon:

   1. Se, Min tjener Trond, som Jeg elsker fordi han er uten svik, du søker etter å få vite hvilken kirke som er Min, og hvordan du skal kjenne den, og Jeg taler til deg nå, og sier: De som er Mine disipler vil lære Min lære, og vil ikke inngå kompromiss med mennesker eller verden. Og de vil være trofast mot Mitt ord, og aldri betvile det, heller ikke finne opp lærdommer etter sin egen fantasi for å tilfredsstille sine falne tilbøyeligheter.

   2. Du skal ikke friste Yahweh din Gud men du skal være lydig mot sannheten. Adlyd Min stemme, som er skarpere enn et tve-egget sverd, og ikke kan forandre seg, for den er evig. Adlyd raskt mens der ennå finnes lys, for i mørkets time kommer motstanderen [Satan] for å ødelegge; du kjenner ham, fly derfor fra ham og enhver mørkets gjerning.

   3. Jeg er Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), den evige Guds sønn, og Jeg unnskylder Meg ikke. Du skal bli gjort mektig i vitnesbyrd hvis du er Meg trofast, og bli et middel til å bringe mange sjeler til Meg, som er ditt kall inntil jeg tar deg til Meg. Derfor, kom til Meg og Min lære og du skal aldri tvile lenger, men bli fullstendig frigjort, ja, selv du og din hustru, og deres barn med dere. Slik er det. Amen.

  Når Yahweh taler virker Hans ord sterkt i mitt indre og jeg blir grepet av ærefrykt, og ut ifra andre åpenbaringer som denne kirken har mottatt, kunne jeg nå få svar på spørsmålene mine. Ja, jeg er nå sikker på hvem som er den sanne Guds kirke på jorden i dag, og stor fred og lykke har tatt bolig i min sjel, og så lenge tørsten etter livets vann er i meg, vil jeg fortsette å strekke meg mot et større lys, i håp om at jeg aldri må falle, men at ydmykhet må gå foran meg. Og jeg ber Min himmelske Far om at denne kirke heller ikke må falle, men vokse i kraft for å utføre Hans vilje i de siste dager.

  Jeg vet at et menneske uopphørlig må ofre sitt ego dersom det ønsker å vandre mot lysets kilde, det som avslører og renser. Og for å finne Gud, må kjærligheten til Ham være større enn frykten for djevler eller mennesker, idet en er villig til å prøve alle ånder. Jeg vet at mange mennesker har mistet sin handlefrihet, idet andre mennesker eller makter står mellom dem og Kristus og nekter dem retten til å finne en større fylde av åndelig lys. Jeg klarte å bryte disse mørkets lenker. Og Gud har leget mine sår og trøstet mitt sønderknuste hjerte og fylt meg med Ruach (Ånd), og jeg har funnet fred. Dette er mitt vitnesbyrd i Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) navn. Amen.

  Laget: 7. august, 1998
  Oppdatert: 4. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling