Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  68. Et Syn av Kristus
  av Herman Rustad (3. patriark)


  Denne Gudstjenesten begynte ikke bra. Ånden var ikke blant oss blant annet fordi vi ikke hadde forberedt oss åndelig på forhånd.

  Senere i Gudstjenesten mens jeg sto og preket, ser jeg Kristus stå bak Jannicke Larsen og Mikael Larsen. Søster og bror satt ved siden av hverandre, med god plass mellom seg. En eller to stoler sto tomme mellom dem. De satt på bakerste stolrekke med god plass bak seg. Da plutselig ser jeg Kristus stå bak ungdommene. Han er ca.2.5m høy, står med armene utstrakt til begge sider, mens han forsiktig legger hendene på deres skuldre. Den venstre hånda på Mikaels venstre skulder, og den høyre hånd på Jannickes høyre skulder. Han står litt med bøyd hode og ser ned på den annen, mens Han alså smiler så vakkert. Etterhvert som Han står og ser på dem, bøyer Han seg mer og mer ned mot dem. Det synes som Han sier til dem noe sånt som:

   "Mine barn, jeg elsker dere mye mer enn dere er i stand til å fatte, jeg velsigner dere rikelig, ja, med overflod av både kjærlighet, fred og Min og Mine englers beskyttelse. Fred være med dere, Mine elskede barn, fred være med dere."

  Lovet være Yahweh vår Gud. Amen.

  Mens jeg hadde denne visjonen hvilte det en ånd av fred og kjærlighet over synet i sin helhet, Gudstjeneste -- rommet og særlig sterk var denne ånden nettop rundt disse to unge representanter for denn Kirken, en ånd av verdnende, beskyttende kjærlighet.

  Rosenborg, Oslo, den 3. november, 1991

  Laget: 6. august, 1998
  Oppdatert: 3. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling