Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  61. Å Forstå
  Profetisk Åpenbaring


  All profetisk åpenbaring skulle forstås på tre forskjellige plan:

  • (a) Det personlige;
  • (b) Det generelle; og
  • (c) Det indre.

  Dette prinsippet er illustrert i et syn sett av den Andre Patriarken, Gunnar Mjølsvik, i Bergen, kort etter han var kommet tilbake fra kirkens Generalkonferanser, den 2. og 9. juli 1995, i Oslo og Rømskog. Om synet skriver han:

   "På vei gjennom udyrket mark og trær, på min venstre side steg marken oppover og på høyre side gikk den nedover i en svak helning. Jeg fortsatte rett framover og kom til der hvor skogen sluttet, og rett framfor meg lå det et fint område med en utsikt som ga meg fred og ro i sinnet, for i nærheten var det beiteland med mange kuer som gikk med hodet ned mot gresset og forsynte seg. Dette var noe som virket veldig godt på meg, å se på.

   "Da med ett skjedde det et skremmende brøl fra en okse som rettet seg opp midt i flokken sprang rundt den ut på høyre side gjennom skogen på kanten til en avgrunn og forsvant ned i den med en øredøvende lyd.

   "Skrevet ned den 30. januar 1996. Alle som jeg har fortalt dette til, i løpet av sommeren/høsten 1995, vil kunne kjenne igjen dette som jeg har skrevet her. (Gunnar Mjølsvik)."

  (a) Det Personlige

  Denne profetiske åpenbaringen, som er en av fire mottatt i februar 1994 og juli 1995 av den Første- og Andre Patriarken (uavhengig av hverandre), angår spesielt en person (oksen) som opphisset kirken (kuene som fredelig gresset) ved å starte et opprør og ledet mange av medelemmene vill. Hans åndelige fall er vist ved at han sprang utfor kanten til en avgrunn.

  Denne profetien, og de tre før den, ble fullbyrdet i desember 1995 da opprøret ble offentlig og lederen av opprøret (oksen) ledet sin familie ut av kirken. Hans egen kone, uvitende om profetien, bar uten å være klar over det vitnesbyrd til datteren sin (som forble trofast til evangeliet som følge av dette og mange andre vitnesbyrd) om betydningen av synet. I en samtale bemerket hun at hvis hennes mann noen gang skulle bli representert som et dyr i et syn eller drøm som en potensial opprører, ville det være som en stut og ikke (som det da ble diskutert) en edderkopp.

  I et brev, i juli 1995, til mannen som startet opprøret (den daværende Tredje Patriarken), og som ikke ble offisielt åpnet før i januar 1996, forutsa den Første Patriarken at et opprør høyst sannsynlig ville finne sted i 1995 og at det ville anngå et medlem i Patriarkatet.

  To andre profetiske drømmer mottatt av den Første Patriarken anngående dette opprøret, mottatt i Februar 1994 og 95% oppfyllt, vil bli offentliggjort når de er fullstendig oppfylt slik at Herrens hånd tydelig kan bli sett av alle.

  (b) Det Generelle

  Dette profetiske synet kan også bli forstått generelt som referanse til enhver som prøver å angripe Guds Rike og dets fred. Selv om de vil forårsake bemerkelsesverdig uro vil skjebnen deres alltid være den samme. Og selv om de kanskje kan forårsake en stor forvirring og virke som om de sette flokken (de hellige) i fare ved sine voldelige angrep, vil de aldri lykkes. Faktis fullbyrder de Yah'shuas (Jesu) egne profeti:

   "Fra døperen Johannes' dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de voldelige som stormer det, prøver å rive det til seg" (Matt.11:12 + dir ov. fra eng.).

  En av tegnene på Himmelens Rikes nærvær er når det er voldelig angrepet på denne måten. Mange har prøvd å gjøre det -- og fortsetter å gjøre det -- til denne dag, prøver å spre flokken. En av hovedfiendene til kirken, en tidligere Andre Eldste (likestilt med Andre Patriark i den tidligere kirken) som har oppviglet til mye forfølgelse av Yahwehs folk, har sin endelige skjebne fastsatt dersom han, og andre som angriper dette verket, ikke omvender seg. Derfor er synet også et tegn på at Himmelens Rike er i Guds Nye Pakts Kirke.

  (c) Det Indre

  Alle profetiske åpenbaringer har en idre, så vel som en ytre, betydning. I synet til den Andre Patriarkens tilfelle, var oksen symbolet på menneskets tøylesløse og uforløste kjødelige natur som blindt farer rundt, støyer fælt og skaper oppstyr.

  Kuene, som gresser fredelig, representerer menneskets sanne, kristi-like natur. De er fruktbare (idet de frambringer melk) og lever i harmoni med hverandre.

  Den tøylesløse kjødelige natur (oksen), farer alltid mot katastrofens avgrunn, slik som så mange menn og kvinner gjør som er kontrollert av sine lidenskaper.

  Konklusjon

  Den som skrev Hebreerbrevet sa: "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" (Heb.10:31). Når Yahweh har talt profetisk gjennom to eller flere vitner, så vil det som er sagt skje. Og når det gjelder dom, slik tilfellet er i dette synet, er det i sannhet "forferdelig å falle i den levende Guds hender!"

  La ingen ta lett på Yahwehs orakler.

  Oversatt av Diakonisse Jannicke Larsen, Oslo menighet

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling