Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner



  60. NOEN ORD TIL KVINNENE I SION
  av Aslaug Hagen Mjølsvik (1. matriark)


  Helt fra skapelsen av da Yahweh-Elohim skapte verden, det vil si at Yahweh befalte sin sønn Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) at han skulle gå ned og samle sammen den materie og molekyler som fantes der nede i verdensrommet selv om de var usynlige, så skulle han danne jorden. Deretter blev alle dyrene skapt, og til slutt mennesket som han skapte i sitt billede. Først skapte han mannen, og deretter tok han ett ribben av mannen og skapte kvinnen.

  I Yahweh er ikke kvinnen uavhengig av mannen, for på samme måte som kvinnen blev skapt av mannen, så er mannen født av kvinnen (1 Kor.11:11-12). Mannen er kvinnens hode. Apostelen Paulus sa: "La kvinnene lære i stillhet med full underkastelse".

  Dette blir på samme måte som da vi var små i 7-års alderen skulle begynne på skolen. Vi måtte være fullstendig stille og lydige til det mor forklarte og underviste oss om både bokstavene og tallene. For på den tid da jeg begynte på skolen måtte vi kunne både tallene og bokstavene på fårhånd, ellers ville vi ligge dårligere an enn de vi begynte samtidig med, og det var ikke morsomt.

  På den tid hadde vi også mye mer kristendoms-undervisning i folkeskolen enn de får i dag. Vi måtte reise oss opp og stå med foldede hender og lese uten notat den leksen vi hadde fra Bibel-soge eller Katekisme, så den måtte vi kunne ellers måtte vi lære den opp igjen til neste dag. På den måten kunne vi og husket vi mye mer fra Bibelen enn ungdommen gjør i dag. Derfor er det så viktig at barna får opplæring i hjemmet, om Gud og Kristus og Bibelen i hele tatt.

  Tenk om vi kunne få de folkevalgte til å forstå at barna trenger å få mer kristendoms-undervisning innigjen i folkeskolen, for det er så mange barn som aldri får høre et eneste ord om Yahweh-Gud og Yah'shua (Jesus) i hjemmet, fordi foreldrene selv ikke tror på Yahweh eller bibelen. Alle barn som får lære i hjemmene hos mor og far om disse ting kan prise seg lykkelige og takke vår himmelske Far og Yah'shua (Jesus) fordi de har en mor og far som er villige og glade for å få lære dem om evangeliet, og det som hører evigheten til.

  La oss forstå Guds autoritets orden...

  GUD FADEREN er YAH'SHUA's (JESU) HODE,
  og HAN, YAH'SHUA er MANNENS HODE,
  og MANNEN er KVINNENS HODE.

  Dette er nydelig. Kvinnen er ikke mindre verd en mannen. Kvinnens avstand til mannen er den samme som mannens avstand er til Kristus, og som Kristus er til Gud Faderen. Hvis avstanden millom mannen og Kristus er stor, så blir avstanden mellom mannen og kvinnen også stor.

  Yahweh vilje og mening er at mann og kone skal ha et nært forhold. Yah'shua (Jesus) sa en gang: "Fader, gjør dem til ett, liksom Du og Jeg er ett."

  I ekteskap skal mann og kvinne leve sammen, godkjent av verden og samfunnet, likeledes alle barna og husholdet.

  En kvinne som kjenner og forstår Guds orden, føler seg ikke "nedtråkket", men heller oppløftet til å bli en del av Yahwehs plan.

  Kvinnen skal ikke undervise mannen om Yahweh, selv om det er anledning for henne å be offentlig, og å profetere.

   "Jeg vil utgyte min Ruach (Ånd) over alt kjøtt. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner" (Joel 3:1).

   "Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene klæ seg sømmelig og pynte seg i ærbar-het og måtehold, ikke med hårflettinger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underor-dne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet" (1 Tim. 2:8-12).

  Dagens unge kvinner forstår ikke friheten sin, frihet til å lære og til å ha mulighet til å utvikle fylden av sine talenter, og til å bruke dem til Guds families beste, av den grunn argumenterer og svarer de uten å forstå.

  Paulus forbyr altså ikke oss kvinner til å tjene. Han ber oss om å lære i stillhet, og godta at det er mannen som er Hodet i familien også.

  Jeg kan godt huske fra min barndom at min to år eldre søster og jeg kranglet om ett eller annet, så ga hun meg alltid klar beskjed om at hun var eldst så hun hadde førsteretten. Som regel måtte jeg gi meg, men det hendte noen ganger at mor ba oss slutte å krangle, for dette skal vi snakke med far om når han kommer hjem. Det var altså far som måtte ta bestemmelsen, og det måtte vi godta.

  Både far og mor hadde en fast tro på Gud og Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), men det var alltid far som leste fra Bibelen til oss og ba kvelds bønnen. Min mor og far kranglet aldri, men de snakket rolig og saklig med hverandre når det var ting de skulle bestemme. Så hjemmet vårt var et fredens sted på jord.

  Hva har vi lært våre barn? Et barn trenger mye kontakt og kjærlighet helt fra de er bitte små. Snakk og syng med barna fra de er små, for de kan oppdage og huske så mange ting fra barndom-men som dukker frem igjen i større alder. De må lære å be morgen-bønn, bordbønn og kveldsbønn. De må få vite at Gud hører oss. Vi må huske å bruke fine men bestemte ord når vi veileder barna, bruk aldri ukvems eller stygge ord, for slik vi snakker med barna vil de snakke med andre.

  Vi må også lære barna å holde orden på sine rom og sine ting og leker.

  De må også forstå å være hjelpsom mot andre når det er noe som går galt. Vi kan fortelle dem hva Jesus lærte folket i fortellingen om Den hjelpsomme samaritan. Vi har alle uendelig mye å lære fra Bibelen (skriften), og vi må takke vår Herre og Frelser Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) for alt det han har gjort for oss mennesker.

  Jeg er takknemlig for å ha fått vokst opp i et land der evangeliet har fått lov å bli forkyndt fritt til alle mennesker som er villige til å lytte.

  Nå har Yahweh opprettet Den Nye Pakt igjen på jorden, og jeg er glad for å få være med å tjene min frelser til gjenopprettelsen av Hans rike her på jord. Amen.

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling