Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  54. LYTT TIL HAM
  av Jannicke Larsen (17 år)


   "Seks dager etter tok Yah'shua (Jesus) med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: Herre det er godt at vi er her! Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut av skyen som sa: 'Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag. Hør ham!' (Matt.17:1-5).

  Her får de tre disiplene klar beskjed fra Yahweh selv om at de skal lytte til hans Sønn, Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Dette budet gjelder for oss også -- at vi skal lytte til og gjøre det han har sagt.

  Da Yah'shua (Jesus) forklarte disiplene hvordan det ville gå med de som var som ugress, eller den ondes barn, og hvordan det ville gå med de som var det gode kornet, eller rikets barn, sa han ettertrykkelig "den som har ører, han høre!" (Matt.13:41b).

  Av dette ser vi at det er viktig for vår Far og hans Sønn, Yah'shua (Jesus), at vi hører det han har å si, slik at vi gjør etter det og ikke går oss bort i djevelens snare...bare tenk hvor inderlig foreldre ønsker at deres barn skal lytte til gode råd, slik at de slipper å måtte gå gjennom de harde konsekvensene av sin uvitenhet senere!

  En av de tingene som vi stadig blir minnet om, både av Yah'shua (Jesus) selv og de som fulgte ham, er at vi skal elske hverandre. I sitt brev til korinterne sier Paulus etter å ha ramset opp mange store ting som ikke er av noen betydning dersom man ikke har kjærlighet: "Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blandt dem er kjærligheten" (Kor.13:13).

  Dette er ikke bare kjærligheten mellom en mann og en kvinne, men også mellom mennesker som aldri har møtt hverandre, men som elsker hverandre fordi de vet at også den andre er et Yahwehs barn. Denne kjærligheten skal heller ikke bare involvere andre mennesker, men også Yahweh som skapte oss -- faktisk skulle vi elske ham høyere enn noe annet for som han selv sier: "For jeg, Yahweh din Elohim (Gud), er en nidkjær Elohim (Gud), som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd på de som elsker meg og holder mine bud" (2.Mos.20:5-6).

  Det kan kanskje høres fælt ut at han vil hevne seg på de uskyldige barna bare fordi deres fedre hatet ham, men jeg tror ikke dette kommer av hevnlyst, men det foreldre gjør tar barna ofte etter, og dermed fortsetter de med de samme syndene, helt til det blir "vannet ut" etter sirka tre eller fire slektledd! Han sier derimot at han vil vise miskunn i tusen ledd mot de som elsker ham, fordi han er en barmhjertig Gud!

  Det står også at elsker man Yahweh, så holder man de budene han har gitt oss. Dette understreket også Yah'shua (Jesus), da den unge, rike mannen spurte ham hvordan han kunne få evig liv og han svarte: "...vil du gå inn til livet, så hold budene!" (Matt.19:17).

  Dette viser at det å lytte til ham, holde hans bud og å elske ham er sterkt sammenknyttet, så hvis vi ønsker å arve evig liv, så må vi lytte nøye, og gjøre det han ønsker av oss. I vårt tilfelle betyr det å samles til Kadesj, og om vi har ører, så ber jeg at vi nå må høre, og få vite hvor stedet er. Jeg vil nå lese fra Johannes brev, i ønske om at vi skal lytte til det og ta det til oss:

   "Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Elohim (Gud) større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Elohim (Gud). Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør etter hans gode vilje. Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans sønn Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) navn og elske hverandre, slik som han bød oss. Den som holder hans bud, blir i Elohim (Gud) og Elohim (Gud) i ham. Og at han er i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin Ruach (Ånd)" (1.Joh.3:18-24, NIV).

   Laget: 4. august, 1998
   Oppdatert: 2. november, 2004


   Copyright © 1987-2008
   Guds Nye Pakts Kirke
   Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling