Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  52. LAMPEN OG OLJEN
  av Aslaug H. Mjølsvik, 1. matriark


  Dere er lampene; og den Ruach Elohim (Guds Ånd), eller Kristi lys, er oljen. Hvis dere ikke har denne oljen, da svekkes deres livsenergier, og dere blir, i forhold til himmelen, levende døde.

  Se på blomstene på marken, gi dem vann og de er sterke og oppreist, men hvis de ikke får vann vil de fort bøye seg og begynne å dø.

  Vi er Yahwehs planter her på jorden, og hvis vi ikke gir dem næring, som er Guds ord, da vil vi tørke bort og bli til ingenting.

  Yah'shua (Jesus) sa: "Jeg er vegen, sanningen og livet, ingen kjem til Faderen uten gjennom Meg".

  Han har gitt oss klar linje å gå etter. Det står opp til oss kva vi velger, vi har vår egen rett til å velge. Bestemmelsesretten kan ingen ta fra oss, ikke engang Faderen, ellers har Han gitt oss den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) som kan hviske til oss, hvis vi er villige til å lytte. Hvis vi gjør som han sier, vil vi alltid ha kraft å ta av til enhver tid, slik at vi kan utredde det som er himmelens vilje. Ja, våre lamper, som er våre legemer vil forsyne oss med alt vi trenger mens vi venter på brudgommen, Han kommer hver dag med lys, visdom or kjærlighet.

  Etterhvert som vi mennesker gjør våre nådegaver og evner finere, blir vi sterkere til å motstå fristelsen.

  Det er sagt om den rettferdige: "Fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann" (Joh.7:38).

  Men vi må passe oss for å arbeide til egen vinning, for da står vi for fall. Derfor må vi granske våre motiver ellers kan vi bli brent av den Nye Pakts Lys istedet for å bli helliget av den. Vi må gjøre det Yahweh ber oss om og englene vil komme til oss med utstrakte armer. Engler vil betjene det Prestedømmet. Vi vet at Yahweh ikke legge større byrder på oss enn vi kan bære.

  Og vi vil daglig fryde oss i Yah'shua (Jesus) og prise vår Himmelske Far, Yahweh-Elohim. Amen.

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling