Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  49. KJÆRLIGHET-HAT SYNDROMET
  En Dødelig Sykdom


  For mange år siden, da jeg jobbet som laboratoriums ekspert før jeg begynte på universitetet, kjente jeg en ung kvinne som hadde et kjærlighet-hat forhold til sin ektemann. Noen ganger ville hun øse ut ros, kjærlighet og fromhet på ham; men andre ganger ville hun sprute syre og vitrol på ham. Hun hadde det som populært er kalt, et "kjærlighet-hat syndrom".

  Som de fleste tilstander av menneskehjertet, er denne spesielle ikke alltid lett og forstå, for symptomene kan variere. Noen, som denne kvinnen, kan fosse ut kjærlighet og hat i vekslende anfall, med stor heftighet så alle kan se det. Andre gjemmer det simpelthen inni seg og viser en likegyldig, behersket holdning mot den de "elsker-hater". Andre igjen avslører bare en side, enten forsøker de å elske (men klarer allikevel alltid å la hatet komme frem) eller de gjør alt de kan for å hate (men kjærligheten kommer tilfeldigvis frem).

  Hvordan er det mulig at en person et øyeblikk kan være kjærlig mot noen og i neste være bittert hatefull? Hva er forklaringen på disse symptomene? Hvordan skal vi gi dem en diagnose? Hvordan kan disse to diametralt motsatte hjerte-tilstandene være til på samme tid?

  Jeg har siden jeg ble kjent med den tidligere nevnte damen, møtt mange mennesker som har lidd under denne åndelige og psykologiske sykdomenen. Og til tider har jeg selv vært målet for denne kjærlighet-hat.

  En av de best kjente tilfeller av kjærlighet-hat forhold i Bibelen er Kong Sauls forhold til David. David var en person som var lett og elske. Han var først av alt en Guds mann, og det i seg selv skjenket ham mange fine nådegaver. Han var fryktløs, en menneske-leder, og elsket av sine koner. Men alle disse egenskaper provoserte fram vanvittig sjalusi hos Kong Saul, en sjalusi fyllt av hovmod og usikkerhet. Gang på gang prøvde han å drepe David og gang på gang omvendte han seg på grunn av den kjærlighet og godhet David viste ham. Hans sjebne, som vi alle vet, var tragisk.

  Det er ingen tvil om at Saul både elsket og hatet David. Det var aldri fullstendig hat (det sjeldent er). Hans frelse ville ha vært sikker, og hans tragiske død på Gilboa avverget, hvis han hadde etterlevd sin religion. For Saul var religion ganske enkelt noe en brukte for å støtte opp under sin politiske posisjon.

  Saul var en beundret og utrettelig arbeider for sitt folk og de elsket ham for det. Han hadde betydelige naturlige evner og karisma, men han var en mann av verden. Hvis han hadde kommet til Gud med et smadret og sønderknust hjerte, ville hat aldri fått rotfeste i hans sjel og han ville ha regjert som en vis Konge. Og David ville ha forblitt hans sanne og lojale tjener gjennom hele hans liv, som han virkelig forsøkte å være, til og med når Saul i sitt hjerte hadde satt seg fore å drepe ham.

  Synet

  Foran meg så jeg klart, skarlagenrødt rød, og ingentig annet. Det var så intenst at det ikke er noe det kan sammenlignes med i denne sfære av eksistens. Jeg var klar over en bevegelse fra toppen av synet til bunnen. Om litt så jeg noe som så ut som to blokker eller kuber, også røde, selv om de var av en mørkere nyanse, og imellom dem var det to kraner som pekte i den motsatte retning enn den jeg beveget meg i.

  Ikke så langt bak disse kranene var en skarp, klar, grense i form av en rett linje, mellom dette skarpe røde området, og et enda klarere blått område. Det var ikke noe uklart område imellom. Litt inne i det blå området tror jeg det var en hvit linje, lik en sti som går langs kanten på en gårdsplass. Ettersom jeg fortsatte å bevege meg nedover så jeg fluorescerende grønt lys som beveget seg fra venstre til høyre, ettersom det etterlot et kraftig grønt slep bak seg, som en blyant etterlater seg streker på et papir. Det beveget seg ganske fort fra venstre, vente skarpt om, og forsvant tilbake på venstre side av meg fra hvor den hadde kommet. Øyeblikket etter dukket den opp igjen, men denne gangen hadde den vendt om, og den slo seg sammen med halen sin for å forme en pulserende grønn sirkel i sentrum av det blå feltet. Synet sluttet da brått.

  Straks forsto jeg meningen med synet. Det var en fremstilling av kjærlighet-hat forhold, kjærligheten ble representert av det blå, og hatet av det røde. Det var to kraner i det røde feltet som representerte vrede og sjalusi, men det var ingen i det blå. Så lenge som de to kranene er der, kan ikke de motsatte kjærlighets og offer kranene være der. Istedet blir det en endeløs sirkel av nøytralitet, og tomhet.

  Denne fluorescerende grønne fargen er en av karaktertrekkende til New Age Bevegelsen som har rot i en ikke-personlig gud hvor kjærlighet og hat, godt og ondt, er i en slags forvrengt balanse, hvor Satan og Yahweh-Gud har like viktige roller i universets liv og for menn og kvinner i universet. Den er "hjertet" til all okkult og orientalsk mystikk. "Kjærlighet-hat" er i virkeligheten en perfekt representasjon av New Age Bevegelsens ånd som på tross av det varme og vennlige ytre, er det en kjerne av intenst hat, som er inspirert av djevelen.

  I sannhet, er det ikke noen slik ting som et kjærlighet-hat forhold. Fordi, hvis du hater kan du aldri elske på en Kristuslignende måte. "Kjærligheten" i et kjærlighet-hat forhold er en personlig, selvisk kjærlighet som oppløses, så fort hatet er fjernet, fordi det forsynes av hatets og sjalusiens kraner! Du forstår, energien av kjærlighet-hat forholdet kommer fra hat siden -- husk, kranen var på den røde siden, og ikke på den blå.

  Yah'shua (Jesus) lærte veldig tydelig at du enten må elske eller hate, du kan ikke gjøre begge deler, og han brukte tallrike lignelser og illustrasjoner for vise dette. "En kilde kan ikke bringe fram både bittert og søtt vann," lærte Han. Og, "du kan ikke tjene to herrer -- du vil elske den ene og hate den andre." På samme måte, du kan ikke tjene både hat og kjærlighet på samme tid -- du må velge mellom dem, ellers, som vi så i Kong Sauls tilfelle, vil det oppløses i rent hat. Og dette, venner, er hvordan Lucifer startet sitt fall. Som en elskende, omtenksom Lysets Erkeengel, lot han sjalusi og hat få adgang i sitt hjerte, som førte til hans fall som mørkets erkeengel. Hvis det er noe hat i ditt hjerte, ikke la det bære en maske av kjærlighet, men kvitt deg med det fort. Jesus sa at hvis din høyre hånd frister deg, da er det bedre å kappe den av og komme kvestet til himmelen enn å beholde dem begge i helvete.

  Det er ingen tvil om at kjærlighet-hat syndromet er en tilstand av helvete, og at de som lever i en slik tilstand er følsesmessig og mentalt forkrøplet av det. Det første skritt er å innse at det i det hele tatt eksisterer, og gjøre en fullstendig og frivillig tilståelse, og spørre Kristus om fullstendig befrielse. Det mest som skremmer de som er i denne tilstanden er at falsk kjærlighet også må forsvinne. Men denne falske kjærligheten er på ingen måte uvanlig; alle de som lever uten Kristus i sitt liv lever i denne falske kjærligheten, og når de omvender sine liv til Ham, må de gi tapt på den og tillate Ham å plante det sanne offer, Kristus-lignende agapè kjærlighet.

  Hvis du er rammet av kjærlighet-hat syndromet, inviterer jeg deg til å be denne bønn med meg:

   Kjære Himmelske Fader, Jeg tilstår foran deg at jeg er i et indre helvete på grunn av kjærlighet-hat syndromet. Jeg ønsker befrielse fra det med hele mitt hjerte og spør Deg, i Yah'shuas (Jesu) Navn, om å fullstendig fjerne hatet og den falske kjærlighet, og istedet plante din rene, uselviske kjærlighet. Jeg takker deg for at Din Sønn døde for meg på Korset, og at vi gjennom Hans slag er helbredet fra sykdom. Jeg takker Deg og priser Deg for forløsningen og regner dette som gjort. I Yah'shuas (Jesu) Navn. Amen.

  Hvis du mener dette vil Yahweh, gjennom Kristus, fjerne kjærligheten-hatet fra deg og gjøre deg til en ny mann eller kvinne. Men du må være oppriktig og villig til å ofre hele ditt liv til Ham på offerets alter.

  Kjærlighet-hat sykdommen ble spikret til Korset på Golgata. Nå er din mulighet, hvis du er hardt rammet av det, til å for alltid få det naglet til døden. Et nytt liv venter på deg!

  Oversatt fra engelsk av Mikael Larsen, Oslo menighet.
  Første gang utgitt i The New Covenant Christian Witness, Nr.2, oktober 1992, s.48-51.

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 2. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling