Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  46. Yah'shua haMashiachs
  (Jesu Kristi) Oppstandelse
  av Kari Annette Enger


  Dette diktet er skrevet av Ingrid Vibe-Müller:

  LANGFREDAG

  På Golgata-høyden
  i Palestina
  raget tre blodige
  kors mot himlen
  mens solen stekte.
  Så var Han opphøyet,
  Menneskesønnen,
  lik slangen i ørkenen.
  Og folkehopen
  vemmedes ved Ham
  og flenget Hans pinte
  sjel med sin hån.

  Og helvets mørke
  falt over landet
  til ropet skar mot
  en lukket himmel:
  "Min Gud, min Gud,
  hvorfor
  har Du forlatt meg?"
  En Skapers flammende
  vrede rammet
  den Sønn Han selv hadde
  gjort til synd.

  Og vi kan aldri
  forstå Hans smerte,
  men vi har del i
  det verk Han gjorde,
  for vi kan gjøre
  Hans ord til våre,
  de maktens Ord som
  steg opp fra korset
  før døden bøyet
  en blodig panne:

  "DET ER FULLBRAGT!"

  Det er fullbragt. Faderen har gjennom Sønnen vist oss den kjærlighet Han har til oss. Mange ganger tenker jeg på hvordan det må ha vært å be sin egen Sønn om å gjennomgå all denne lidelse, for det er ofte en større hjelpeløshet og lidelse å se på fra sidelinjen, og spesielt når det gjelder ens egne barn. Faderen med sin perfekte sensitivitet/ forståelse/ grunnløse dybde av kjærlighet måtte i tillegg trekke seg vekk fra sin enbårne Sønn når Han led som verst. Og det måtte Han gjøre i kraft av sin egen perfekte rettferdighet.

  Det er over min evne å forstå hvem Yahweh er, og jeg elsker det. Yahweh er en som ikke slukker en rykende veke, som tok vare på oss og elsket oss enda vi ikke var rykende veker, men fordi det var en mulighet i kraft av Han Selv, Gud Fader selv. For Kjærligheten (Gud Fader) utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt (Kor.13). Vår verdi, den eneste verdi vi har, er at vi er elsket av Gud Fader, vår verdi er stor. Så ga Han sin Sønn for oss, så led de, så dukket de i synden, så vant de, men de var jo allerede Den Høyeste, med de dukket for oss. Det er fullbragt. Vi er elsket.

  Så gjelder det å si ja til invitasjonen og løpe til brylluppet. Måtte vi haste til brylluppet med hele vårt liv ettersom vi i Guds nåde blir samlet inn (Matt. 22). Vi er dyrebare, vi er elsket, vi kan stå stumme, Gud Fader er overveldende/fortærende god. Amen i Jesu Kristi Navn som har seiret og dekket oss med sitt blod.

  Tale gitt 3. april 1994

  Laget: 4. august, 1998
  Oppdatert: 1. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling