Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  39. Til himmelens land
  av Aslaug Hagen Mjølsvik (1. matriark)


  Min båt er så liten og Havet så stort,
  men Yah'shua (Jesus) har grepet min hånd,
  Når Han styrer båten da går det så bra
  på veien til himmelens land.

  Dette er en vanlig fin sang som barna elsker å synge, og så beveger de hendene og armene etter som de synger. Det er herlig å være med å synge til Yahwehs pris. Vi er jo også barn av vår himmelske Far. Vi kom ned her til jorden for å bli prøvet, vi fikk vår egen selvbestemmelse-rett, om vi ville gjøre det som var galt eller det som var rett i Yahwehs øyne.

  Den gang Yah'shua (Jesus) ble født i Betlehem i Davids by, var der ute på marken en flokk gjetere som passet på sauene sine. Da sto der plutselig en Herrens engel fremfor dem, og Yahwehs herlighet lyste omkring dem. De ble nokk veldig redde, men engelen sa at de ikke skulle være redde, for han hadde et glædelig budskap til dem og til alle folk i hele verden og til alle tider.

   "I dag er det født dere en frelser som er Messias Herren. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. plutselig var der en hel herskare med engler rundt dem, og de sang og lovpriste Gud: "Ære være Gud i det høyeste, fred på jorden i menneskers velbehag".

  Aldri har det hverken før eller siden blitt født et barn som var så til de grader velkommet som Yah'shua (Jesus) blev.

  Altid blir vi glad når vi bærer vårt vidnesbyd om Yah'shua (Jesus) til andre mennesker, for at også de kan ta imot Ham som sin frelser.

  Jesus vokste opp i Nasarett, og han var altid lydig til sine foreldre.

  Jeg var en tur til Israel 1984 da besøkte vi også Nasarett, og vi ble vist hvor Yah'shua (Jesus) sitt barndomshjem var. Det var bygget av stein, og vi gikk flere trappetrin ned under gateplan før vi kom til rommet der de bodde. Men med den solen som er der, så er det lunt i hus av stein.

  Vi kjørte med motorferge over genesaretsjøen til Kapernaum Og vi besøkte også Betlehem og fødselskirken der Yah'shua (Jesus) ble født. Den gang var det en stall. Vi var i Jeriko og såg restene av gulvene der Herodes bodde når han besøkte stedet, de var av mosaik i flere farger, helt nydelige. Masada var også et sted han hadde et slått. Og vi badet i dødehavet som var så salt at det var vanskelig å komme under vannet med kroppen. Vi besøkte også Klagemuren og templet og Yah'shua (Jesus) gravsted.

  Yah'shua (Jesus) var 30 år før han begynte sitt spesielle virke her på jorden, som læremester hadde han sin Far i himmelen.

  Han gjorde mange gode gjerninger. Engang vekket han opp en gjente som var død. Han tok henne i håden og sa: "Pike, Jeg sier deg: stå opp". Og hun stod opp og var frisk. Og han lækte mange syke og de ble friske. Noen var blinde og de fikk synet igjen, og han vekket opp Lasarus som hadde ligget fire dager i graven. Vi kunne rekne opp mange, mange flere ting han gjorde

  Men det vi kan gjøre er å ha tro på Yah'shua (Jesus) som vår eneste frelser og forløser. Han ble sendt til jorden for å lide døden på korset, for å sone for våre synder så vi kan få forlatelse dersom vi tror på Ham og vår Himmelske Far.

  Og Han stod oppigjen den tridje dagen og gjorde det mulig for oss også å kunne stå opp igjen engang. Men vi må ha tro på Kristus, det han har gjort, og på vår Himmelske Far.

  Troen betyr så uendelig meget. Har du tro kan du flytte fjell.

  Jeg priser min Frelser og Himmelske Far for Hans store kunnskap og miskunhet, og Kjærlighet. I Yah'shua (Jesus) Navn, Amen.

  Laget: 3. august, 1998
  Oppdatert: 1. november, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling