Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  17. Et Budskap fra
  den Hellige Orden


  Sannelig, så sier Yahweh til sin sønn [patriarken], velsignet være du, og de som er dine sønner og døtre etter pakten som du har grunnlagt blandt dem, ja, ifølge mitt ord. For du er en sønn av Rechab, og de som er dine sønner og døtre; og fordi folket adlyder dine prinsipper, i likhet med Jonadabs sønner og døtre, skal det løfte bli oppfylt i deg og i ditt åndelige avkom, at det, som med Jonadab, Rechabs sønn, ikke skal mangle en mann til å stå framfor Herren for evig.

  Derfor sier jeg til dette folk, ja, dere som har gått inn i mitt hus ved pakt og ved offer: Velsignet er dere, for jeg har godtatt pakten dere har inngått, og skal forøke dere, ja, enhver mann og kvinne som er sann og trofast.

  Derfor så sier Yahweh, hærskarenes Elohim (Gud), Israels Elohim (Gud) og den nye pakts Fader: Se, min gren skal være skjønn og herlig, og dens frukter skal være fortreffelige og behagelige for de unslupne av Israel. Og se, det skal skje at de som er samlet til Sion i de nordlige land skal bli hellige, ja, enhver som er oppskrevet blandt de levende i Kadesj by.

  Det skal være slik for dere, O Israel, og alle dine etterkommere, fra denne dag av og for evig, hvis dere for forblir sanne mot paktene dere har gjort gjennom min tjener. Derfor, fryd dere og gled dere, for jeg har akseptert dere, og vil lede dere litt etter litt inn til Rikets hvile. Og se, enhver som vender seg mot dere skal bli gjort til skamme, og skal ikke forbli ustraffett, hvis dere er sanne mot deres pakter og blir ydmyke og kjærlige. Jeg skal avdekke deres fienders hemmelige steder, og de skal ikke være i stand til å skjule seg. Derfor vil deres avkom være uberørt, for jeg har overgitt dem i min engels varetekt, frykt derfor ingen jordiske makter, for de skal ikke seire over dere. Dere skal kjenne prøvelse og fristelse, kjære, for de er til deres vekst, men dere skal aldri bli overvunnet.

  Ve, ve, til de som sammensverger seg mot dere -- gå ikke inn i deres forening, for de er som slanger i veikanten. Jeg vil bringe frykt og gru over dem; og jammer skal være deres lønn. Likevel skal jeg motta dem hvis de omvender seg. Gå ikke inn i Nachashs og Luzs forening, for de er urene, og vil ikke omvende seg, heller ikke de som har lånt øre til deres ord. Se, så sier Herren: Jeg vil gjøre fullstendig ende på deres ord, litt etter litt, og deres skam skal bli avslørt; ja, og de skal bli irettesatt i samme forhold.

  Si til dem som ikke adlyder Yahwehs røst, som gikk bort fra dere på den mørke og tåkefulle dag: Dere har talt falskt; for Yahweh deres Elohim (Gud) har ikke sendt dere for å si: Gå ikke inn i den Nye Pakt. Men jeg har sagt til dere: Omvend dere for riket har kommet nær dere! For hvis dere ikke knuser bildene av falskhet som dere har grunnlagt i hjertene deres, så skal dere bli bragt bort som fanger av djevelen, som begjærer dere, så han kan legge deres sjeler øde. For dere har provosert Israels Hellige til sinne, ved at dere tjener guder dere ikke kjenner, ja gudene i deres egene verdiløse forestillinger. Derfor er de urene.

  Så sier Yahweh: Jeg skal gi deg Min Ånd, O Israels Hus i de nordlige land, og skal sette deg i Kadesj; da skal dere kjenne at jeg, Yahweh, har talt disse ord, og utført alt som jeg har lovet gjennom min tjener. Og se, dere skal bli forenet med hverandre, så dere blir ett framfor Meg, synge én sang og ofre ett offer av kjærlighet og prisning. Og når dine barn taler til deg, O Israels Hus i de nordlige land, skal det være som en velkjent stemme, av en som er langt borte, likevel nær, utenfor, likevel med. Slik skal Lammet reise seg fra boka og stå på sitt sted, og si: Hellig, hellig, hellig, Yahweh-Elohim Allmektig, som var, er, og skal komme. For bokens segl er åpnet og er oppfylt. Og se, dere skal lese hva som er skrevet inne i, og på baksiden. Og dere skal kjenne alle ting. Amen

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling