Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  15. Åndelig Vekst
  av Øyvind Larsen


   "Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss,for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som Skriftene gir" (Rom.15:4).

  Kjære venner. I dette lille verset er det en stor nøkkel til alle de som søker etter mer rettferdighet, kjærlighet, sannhet, kunnskap eller viten om Gud. Skriftene er gitt oss som føde til vårt åndelige, himmelske legeme, og er å sammenligne med morsmelk.

  I første korinterbrev står det: "Det blir sådd et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Så sant som det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme" (1.Kor.15:44).

  Og i vers 46-48: "Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket av himmelen. Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som Den himmelske er, slik skal også de himmelske være" (1.Kor.15:46-48).

  Nå ser vi at mennesket er av to deler. Jordisk og himmelsk. Den jordiske delen tror jeg alle er kjent med. Den kan kjenne forskjell på kulde og varme, kan ta og føle på ting, lukte, se, høre osv....

  Det jordiske legeme har andre egenskaper også. Det legger seg til vaner, begjærer og er stolt. Hos mange er disse egenskapene blitt til en besettelse, og styrer mere og mere de personens liv. Når vårt jordiske legeme er nyfødt, kan det sammenlignes med vårt himmelske legeme, når vi er i syv-, åtte års alderen. Det er da avhengig av sin mor for å få det stellet og den føden, morsmelken som er nødvendig. På samme måte kan vi si at vi er mødre for våre himmelske legemer fra syv åtte års alderen.

  Barn som vokser opp i hjem uten at de får kjennskap til skriftene eller blir undervist i dem, vet heller ikke at de har et lite korn i seg av et himmelsk legeme. Lignelsen om såmannen forteller oss om dette kornet, og det er sådd i hvert menneske, og alle mennesker er forskjellig sågrunn.

  Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) er av det himmelske, og er såmannen for det himmelske legemet. Vårt jordiske legeme har vi arvet fra Adam, det første jordiske menneske og vi vet at over dette legeme, seirer døden til sist.

  I denne -- vår jordiske -- verden har vi vært dårlige til å lete etter Guds ord og vilje, så våre jordiske lyster har tatt all plass i oss. Paulus sa til hebreerne: "For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde" (Hebr.5:12).

  Nå kan vi se at det er en måte og bli født på ny. Og det nye er å fostre opp vårt himelske legeme. Begynne og gi det næring. Som jeg sa i begynnelsen, at alle tidligere skrifter er gitt oss til lære, så er de ment å være vår melk. Ved å studere skriftene vil vi etterhvert bli overbevist om det som står der, og dette vil igjen gi oss lyst til å prøve ut løftene for de mange velsignelser som Gud har til alle som vil ta imot.

  For noen dager siden opplevde jeg noe som gjorde så stort inntrykk på meg at det fikk min ånd til å glede seg. Denne gleden var så ren og ekte at den fikk meg til å glemme alt ondt, og jeg fikk bare lyst til å gjøre godt. I denne gleden ble jeg minnet om at Gud lever og att det var fra Ham gleden kom. Jeg fikk lyst til å falle ned på mine knær for å takke og juble til min Gud.

  Denne opplevelsen varte en kort stund, og den fikk meg til å undres over hva som skjedde. Jeg forstod da hvor lite mitt åndelige legeme var. Det vil si hvor lite jeg hadde utviklet det. For, det eneste jeg kunne gjøre var å motta det som ble gitt meg, på samme måte som ett nyfødt barn mottar av sin mor. Jeg skjønte at det manglet alt på å være i likevekt med mitt jordiske legeme.

  Med det samme ble jeg litt trist over min tilstand, til jeg forsto betydningen av hendelsen. Den viste jo at jeg kunne motta fra Gud en glede samtidig med en bevisstgjørelse av at Ham lever.

  Paulus skriver i romerbrevet: "Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gangn og oppbyggelse for ham."

  Og videre sier han: "Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære."

  I skriftene står det mange eksempler på at mennesker har blitt helbredet fra sine sykdommer, at blinde fikk åpnet sine øyne, halte kunne gå, sengeliggende reiste seg og gikk, spedalske ble rene osv...Alle disse menneskene søkte etter å bli helbredet, for de trodde på denne kraften, og ble meget glade over disse undergjerninger, at de kunne bli friske og slippe og lide lenger.

  Etter å ha lest og hørt om dette så forstår vi at mennesket er satt sammen av to deler, et jordisk og et himmelsk. Alle disse helbredelsene ble ikke utført av det jordiske, for det hjelper ikke, samme hvor godt vi steller eller trener vår kropp så kan den ikke utføre noen himmelsk tjeneste, det er kun i vårt åndelige legeme vi kan motta det himmelske, for er de ikke døde alle de som fikk helbredet sine legemer? Skal ikke vi også nedlegge våre legemer?

  Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) sier: "Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler" (Matt.6:19).

  Nå er det tydelig at vi burde anstrenge oss for å utvikle oss i vår ånd, for det er spiren til livet. Vi burde nære den med riktig kost, for den er følsom og fin i sin struktur. Om vi bruker den riktig, vil vi motta velsignelser fra Herren, fra han som har løst oss fra dødens tilværelse, han som er vår åndelige helbreder, han som sådde livets korn i oss så vi kunne vokse opp i kjærlighet og evig lykke, alle som vil.

  I skriftene og alle åpenbaringene kan vi finne alle de nøkler vi behøver for å sette i gang veksten av oss. Vi har fått budene og læresetningene og om vi er flittige og bruker all vår tid på å være andre til gangn og glede. om vi oppbygger hverandre i tro på vår Herre Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), om vi elsker vår neste som oss selv, om vi har hele vår frykt for vår Gud, og elsker Ham av hele vårt hjerte og holder Hans bud, da skal alle de løfter og velsignelser som er lovet i alle skrifter og åpenbaringer innfris på oss. Og Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) vil komme og være vår konge, og kalle oss for sine venner.

  Yah'shua (Jesus) sa: "Men til dere, mine venner sier jeg: 'Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte; Frykt for Ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte'."

  "'Selges ikke fem spurver for en skilling? Og ikke en av dem er glemt av Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke! Dere er mer ene mange spurver'. Jeg sier dere: 'Hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler'" (Lukas 12:4-9).

  La oss bekjenne våre synder ovenfor vår Herre Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) så Hans Ruach (Ånd) kan ta bolig i oss ved å la vår ånd vokse ved de ord som utgår fra Yahweh. La oss tåle tukt fra Herren så vi omvender oss fra våre jordiske lyster, våre stolte miner, vårt sanslige begjær og våre dårlige vaner, så vi kan begynne å oppbygge hverandre, og være til gangn for hverandre, så vi som Paulus sier: "Samstemmig og med en munn kan prise Gud, vår Herre Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) Far".

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling