Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  11. Vanndåpen
  i følge det sanne ord
  "Forente Pinsevenn Kirken"


  Følgende artikkel er en respons til traktat (nr.105), "vanndåp i følge bibelens historie" av David C. Nevins (Pinsevennenes Forlags hus, 8855 Dunn Road, Hazelwood, MO 63042, USA). Nevins er et medlem av den "Forente Pinsevenn Kirken" som fornekter at guddomen består av tre forskjellige personer og insisterer på at Jesus er navnet på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

  "Den tredobbelt metode av dåpen er bare basert på ett skriftsted -- Matt 28:19. Men dette verset er et Bud, og ikke et eksempel på faktisk dåp." Resonerer David C. Nevins av Forent Pinsevenn Kirke (herefter forkortet til FPK). Han fortsetter: " Dåpen i Jesu navn er i fullstendig lydighet til Matt 28:19, for vi ser at i følge skriften: er Jesus Navnet på Faderen (Joh. 5:43); er Jesus navnet på Sønnen (Matt 1:21); og Jesus navnet til den Hellig Ånd (Joh 14:26)."

  Faderens Navn er YAHWEH (JAVE)

  En kort gjennomgåelse av avsnittene omtalt vill vise at forfatteren alvorlig har feiltolket evangelistenes skrifter ved å vri en mening ut av dem som ikke er der. Vi skal la disse skriftstedene tale for seg selv:

   "Jeg har kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot!" (Joh.5:43).

  Hva var Faderens navn? Hele bibelen kunngjør, fra perm til perm, at Guds navn er JAVE (Eng. YAHWEH) (iblant feil fremstilt som "Jehova") Han åpenbarte det slik til Moses:

   "Jeg Åpenbarte meg for Abraham, Isak, og Jakob som Gud (Elohim) Den Almektig, men ved mitt navn JAVE (KJV - Jehovah, 1988 oversettelsen - Herren) var jeg ikke kjent av dem" (2Mos.6:3)

   "La dem kjenne at du alene, du som har navnet JAVE (Yahweh), er Den Høyeste over all jorden." (Salme 83:19; se Jes.12:2; 26:4, KJV, osv.).

  Jeg siterer kun to bibelvers, men Gud Faderens navn er åpenbart som JAVE (Yahweh) tusenvis av ganger i Bibelen, faktisk så mange tusen ganger at ingen overhode har omstridt det. Bortsett fra FPK da, som vil ha oss til å tro at Guds Navn er forandret fra Jave til Jesus. Det har det ikke. Skjønt Yah'shua's (Jesu) navn er tilknyttet til Jave, i kraft av Hans medlemskap i den høyeste Guddom, er det ikke Jave, som er Faderen.

  Kong David erklærer om Jave: "...Du er min far, min Gud (Elohim), og min frelses klippe" (Salme 89:27). Jave-Elohim, (KJV - "Herren Gud") er Faderen. Guds Ord har sagt det og det er ingenting mer å diskutere om.

  Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) som "Evig Far"?

  FPK ville uten tvil være raskt ute til å peke på den Jesajas store Messianske Profeti der profeten kunngjør:

   "...hans (Messias') navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, FredsFyrste" (Jes.9:6).

  Ved første blikk kan det virke som om dette skriftstedet støtter FPKs posisjon inntil man innser at Messias alltid handler i Gud Faders Navn i en helt og holdent representativ kapasitet.

  Dette bringer oss tilbake til Joh. 5:43: "Jeg har kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot!". Her har Yah'shua (Jesus) kommet som represenstant, eller ambassadør, for Faderen som det Andre Medlem av Guddomen, inkarnert i kjødet til et menneske.

  En utenlands Ambassadør representerer sin regjering som om regjeringen er tilstede. Han er, på en måte, en "inkarnasjon" av sin regjering, berettiget til å handle i denne regjeringens navn. Han kan også bli kalt en ambassadør fullmektig, som betyr at han har rett til å skrive under på avtaler for sin regjering.

  Herren Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus) var en fullmektig, som innførte en Nye Pakt i Faderens navn, som Faderens representant på jorden. Da Yah'shua (Jesus) fysisk forlot denne verden, påtok apostlene hans seg denne rollen som Hans ambasadører.

  Dersom vi anvender FPK logikk, følger det at enten ble alle apostlene kalt "Jesus" eller så ble Yah'shua (Jesus) plutselig "Peter" eller "Paulus".

  Ingen er uenig i at Yah'shua (Jesus) er Sønnen, eller at Sønnens Navn er Yah'shua (Jesus) (selv om jeg skal definere Hans Navn mer presist om en liten stund). Vi vet, fra den Høyprestelige Bønn i Johannes Evangelium, at Yah'shua (Jesus) snakket med til Faderen (Joh.17) -- snakket Yah'shua (Jesus) til Yah'shua (Jesus)? Var det to Yah'shua'er (Jesuser)?? Nei, det var ikke det. Han selv sa klart:

   "...for at de (disiplene) skal være ett, likesom vi er ett" (Joh. 17:22).

  Disiplene var egne personer med egne navn. På samme måte er Faderen en egen Person med et eget Navn. Og Yah'shua (Jesus) underviste at disiplene også kunne nyte den enheten som er mellom Faderen og Sønnen. Peter kunne være ett med Johannes som kunne være ett med Paulus. De hadde enhet i hensikt, kjærlighet og glede, akkurat som Faderen og Sønnen hadde oppnådd. Men ikke på noe tidspunkt mener Yah'shua (Jesus) at Peter skulle bli Johannes eller skulle bli Paulus. Ikke på noe tidspunkt hadde disse tre disiplene det samme fornavnet selv om de alle hadde det samme etternavnet, nemlig, Kristne. De tilhørte Sønnen, slik Sønnen tilhører Faderen.

  Dersom du går tilbake et vers i vårt studie av Joh. 17 vil du finne at denne enhet også innebar at disiplene var i hverandre (v.21). Speilbildet av den guddommelige personligheten ville bli sett i disiplene, akkurat som Faderens kunne bli sett i Sønnens -- som Javes (Yahwehs) ble sett i Yah'shuas (Jesus'). Slik kunne Yah'shua (Jesus) svare på Philips anmodning om å bli vist Faderen, ved å peke på seg selv -- det guddomelige gitt av Jave var i Jesus (Joh.14:8-9).

  Yah'shua (Jesus) Kom i Jave (Yahweh), Faderens Navn

  Yah'shua (Jesus) sa at Han var kommet i Sin Fars Navn, som Hans representant eller ambassadør. Jeg har navnet, Warren, som etternavn, og sånn sett bærer jeg min fars navn. Men, jeg er en dødlig, som han var.

  Avsnittet i Joh.5:43 har en annen dimensjon det er stort sett erskjult for Vestlige Kristne, fordi de faktisk har forandret Sønnens Navn. "Jesus" var ikke Sønnens Navn i bibelsk tid og dersom du har bedt om det første apostlene hvem "Jesus" var, ville de ikke vite hvem du snakket om.

  Faktum er at Jesus er den Anglo-greske oversettelsen av Yah'shua (Jasjua) (iblant oversatt til Yeshua (Jesjua)). Jesu virkelig navn er YAH'SHUA. Du vil straks legge merke til at Hans Navn inneholder Faderens Navn, Yahweh (Jave). Faktisk, ble Yahweh av og til forkortet til YAH. Navnet på dommeren Josva er, i virkelighet, en oversettelse av YAHOSHUA (Jahosjua = Josva) som er en variasjon av Navnet Yah'shua. Josva var en modell på Yah'shua (Jesus) og det er passende at han bar navnet Yah(weh) såvel som Sønnens, Yah'shua.

  Derfor bar Jesus (Yah'shua) bokstavelig talt Navnet til sin Himmelske Far, og vår Himmelske Far (Joh.20:17), i sitt Navn, akkurat som mange av Hans profeter og andre fremragende disipler gjorde i bibelsk tid.

  Jeg er Warren, liksom min far før meg, men Warren er ikke Christopher. Yah'shua (Jesus) er sønnens navn, men sønnen er ikke navnet til Yah'shua (Jesus). Jave (Yahweh) er Faderens navn, men faderen er ikke navnet til Jave (Yahweh). Yah'shua (Jesus) er Gud (Elohim), og Jave (Yahweh) er Gud (Elohim), men Gud (Elohim) er ikke Yah'shua (Jesus) eller Jave (Yahweh). Det er hårfine forskjeller.

  Er Yah'shua (Jesus) Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd)?

  I sitt forsøk på å ødelegge Javes (Yahwehs) Navn, Navnet den Høyeste Gud-Fader, sier David C. Nevins at "Jesus er navnet til Den Hellig Ånd" og han henviser til Joh.14:26. Men hva sier egentlig dette skriftstedet? La oss se:

   "Men den rådgiveren, Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd), som Faderen vil sende i Mitt (Yah'shuas/Jesu) Navn, vil lære dere alle ting og vil minne dere om alt Jeg har sagt til dere" (Joh.14:16, diekte oversatt fra NIV).

  Så, i følge FPK, vil "Jesus (den Hellige Ånd), som Jesus (Faderen) vil sende i Jesu Navn, undervise dere alle ting....".

  Kan noen bestride at dette er kokeli ko? Det er ren og skjær sprøyt! Totalt meningsløst.

  Har den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) et Navn? I følge bibelen er den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) både personlig og upersonifisert. Den var ofte kjent som Shekinah'en blant jødene og er noen ganger beskrevet med feminine egenskaper. Det er Jave (Yahweh) som sender Den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) i Yah'shuas (Jesu) Navn -- ikke med Yah'shuas (Jesu) Navn men som en som anerkjenner den autoritet som Faderen, Jave (Yahweh), har gitt til Yah'shua (Jesus) som det andre medlem av guddomen (Matt.28:17; Rev.2:27). All autoriteten Yah'shua (Jesus) utøvet på jorden kom fra Faderen, Jave (Yahweh) (Joh.17:7). Hvordan kan slik autoritet komme fra Ham selv? Hvordan kunne Yah'shua (Jesus) autorisere Yah'shua (Jesus)? Det er meningsløst.

  FPK glemmer også at mens Yah'shua (Jesus) Sønnen er lik Jave (Yahweh), Faderen, i kraft og autoritet, kommer det bare av at den Større Autoritet, Jave (Yahweh), har gitt det til Ham i starten. En ambassadør er gitt samme autoritet som sin regjering, til å handle i navnet til regjeringen, men alle vet at ambassadøren fremdeles er underlagt regjeringen som til en hver tid kan kalle ham tilbake.

  Slik kunne Yah'shua (Jesus) med rette si at Jave (Yahweh) var større enn Han var: "..Faderen er større enn jeg" (Joh.14:28; se 10:29). Hvem som er "jeg"? Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus), Guds Sønn. Siden når var en sønn noen gang større enn en far?! Selv om vi dødelige, som sønner av våre fedre, kan vokse opp til å bli fedre selv, må vi akte og adlyde vår far i Herren så lenge han fremdeles er i live på jorden. Det er på denne måten at Jesus også er en Far for oss. Men Jave er Hans Far, og det vil han alltid være. Gjør det at Yah'shua (Jesus) er "Evig Fader" Ham til den samme som Gud den Evig Fader, Jave (Yahweh)? Hvordan kan det være slik i lys av andre Bibelsteder? Vi må bruke alle skriftstedene og ikke plukke og velge ut de som støtter forutfattede læresetninger.

  Yah'shua (Jesus) er ikke den Ruach haQodesh (Hellig Ånd) og indikerer aldri at Han er det. At Faderen, Sønnen og den Ruach haQodesh (Hellig Ånd) er nært sammenbundet til hverandre er en annen sak, akkurat som sanne kristne har en nært fellesskap i Ruach (Ånden), men vi slutter ikke plutselig å være oss selv eller plutselig blir den Ruach haQodesh (Hellige Ånd). Det er bare guruene i den Hindu-inspirerte New Age Bevegelsen som underviser slike blasfemier, og påstår at Gud er i oss, og er overalt, at vi også er ispo facto Gud.

  Bli døpt i Yah'shuas (Jesu) Navnet

  Nevins anstrenger seg for å peke ut at de kristne over alt i evangeliene blir pålagt å døpe seg i Yah'shuas (Jesu) Navn. Selvfølgelig. Vi blir døpt inn i Hans frelse som Han vant for oss. Og han siteres bort imot 20 referanser for å bevise dette. Dette er fint, med mindre man ikke prøver å ignorere andre skrftsteder som ser ut til å formidle at vi faktisk blir døpt inn i tre Personer.

  Å si, slik han gjør, at å bli døpt i Faderens-, Sønnens- og den Ruach haQodesh's (Hellig Ånds) navn bare er et "bud" men " ikke en virkelig dåp" er til å virkelig forvrenge ordene! Dersom Yah'shua (Jesus) påla oss å døpes i den treenige Guds Navn, da er det selvsagt DET VI MÅ GJØRE, og å nekte å gjøre det, er å IKKE ADLYDE HANS BUD. Og å ikke adlyde Hans bud er å slutte å elske Ham (Joh.14:21). Dette var Yah'shua (Jesus) Store Oppgave.

  Nevins prøver ikke å forklare Matt.28:19 fordi det totalt undergraver hans teologi. Alt han kan si er dette:

   "Noen som tror at disharmoni eksisterer imellom Matt.28:19 og Apostelgjerningene 2:38, sier de heller stoler på Jesu ord enn Peters. Ikke desto mindre ser vi i Apg.1:2 at Jesus, igjennom den Hellig Ånd, "hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt". Og i Matt.16:19 finner vi at Jesus ga Peter "nøklene til himmelens rike." Ved to forskjellige anledninger (Apg.2:38 og Apg 10:48) påla Peter de troende å bli døpt i Herren Jesu navn."

  Det er noen svært alarmerende utsagn her. For det første, er det ikke noen disharmoni imellom Matt.28:19 og Apgj. 2:38 -- det er bare avledningsmanøver som han har gjort for å få oppmerksomheten bort fra sine egne selvmotsigende uttalelser.

  Han fortsetter så og sier egentlig at Yah'shua (Jesus) motsier seg selv ved å forandre på instruksjonene sine; slik at, Kristne ikke lenger skal døpe seg i Faderens-, Sønnens- og Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) Navn, men bare i Jesu Navn.

  Nevins kommer så med et veldig romersk-katolsk utsagn og påstår egentlig at Peter, var en pave med autoritet til å forandre skrift, og at han alene skulle binde og løse. Men ikke noe sted sier Yah'shua (Jesus) at denne autoritet bare ble gitt til Peter. Hvis det var tilfellet, ville Paulus aldri ha hatt autoritet til å irettesette ham for å lære falske læresetninger og Jakob ville aldri ha presidert som den ledende apostelen i Jerusalems Råd. Men det er en avsporing.

  Viktigere dog er at vi får vite at det Apg.2:38 har erstattet Matt. 28:19, og dette fordi Peter var gitt spesiell fullmakt av Yah'shua (Jesus), formodentlig for å gjøre nettop dette. Dette er en meget alvorlig beskyldning og setter en kile imellom Yah'shua (Jesus) og apostlene, som gjør apostlene større. Men hvorfor skulle vi bli overbevist til å tro Nevins som påstår at Apg.2:28 har erstattet Matt. 28:19? Han har ikke noe annet valg enn å si dette fordi Matt.28:19, står fram, som et irriterende sår, og fordømmer ham og FPK. Slik Jehovas Vitner forvrenger skriftene når de motsier læresetningene deres, eller de liberale som simpelthen fjerner dem fullstendig, og rettferdiggjør denne kirurgien ved å bruke mindre manuskripter som det nå er kjent at har blitt kastet fordi de inneholdt feil, prøver de Forent Pinsevenner å forvrenge bibelsteder for å tilpasse dem til forutfattede læresetninger.

  Men for å være rettferdig mot dem, la oss ta et blikk på Apg.2:38: "Omvend dere, og la dere døpe på Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) gave".

  Hva er problemet? Det finnes ikke. Peter befaler de nyomvendte å la seg døpe til Yah'shua (Jesus) til syndenes forlatelse. I Matt. 28:19-20, befaler Yah'shua (Jesus) sine disipler: "gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og Den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."! Se på det igjen: Peter sier: la dere døpe på Yah'shua haMashiachs (Jesu Kristi) navn TIL SYNDENES FORLATELSE, og Yah'shua (Jesus) sier, døp nytroende i Faderens-, Sønnens- og den Ruach haQodesh's (Hellige Ånds) navn, for å gjøre dem til disipler og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Yah'shua (Jesus) ettergir synder, og det er hva det å døpes i Sønnen symboliserer. Men å bli døpt i Faderen innebærer å adlyde budene og disiplinere nytroende. Dåpen er ikke bare for tilgivelse av synd -- det er også for disippelskap -- for Kirkeliv.

  Nå, her har vi har forklaringen på den tilsynelatende "uoverens- stemmelsen", som ikke er en motsigelse i det hele tatt. Peter snakker om en side ved dåpen og Yah'shua (Jesus) snakker om alle.

  Disiplers stilling er savnet

  Å "budholding" er ikke særlig populært, innenfor store deler av evangelisk kristendom. Likevel grunnla Faderen, Jave, budholdingen og Yah'shua (Jesus) og apostlene befestet den stadig. Likevel er budholding en frukt av frelse, og vi trenger alltid å minnes om standardene som Faderen og Sønnen forventer av oss, som blir bekreftet av den Ruach haQodesh (Hellige Ånd) eller Trøsteren.

  Da han uttalte sin treenighet kunngjøring satte Yah'shua (Jesus) det i riktig rekkefølge ved å si: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå DERFOR ut og gjør alle folkeslag til disipler..." (Matt. 28:18). Yah'shua (Jesus) gir denne treenighet kunngjøringen Sin AUTORITETs forsegling og dette skulle Forente Pinsevenner merke seg ved. Dette var ikke et betinget bud, som siden kunne forandres, men det var uforanderlig og ubetinget. Han sier med andre ord at: "Jeg har blitt gitt autoritet av JAVE (YAHWEH) til å befale dere å observere denne dåpsformelen."

  Og, som for å ikke gi noe rom for forandring, Tillegger Han, "lærer dem å holde ALT det jeg har befalt dere." (v.20). Og, dersom dere gjør dette "ER jeg med dere alle dager inntil verdens ende!".

  Venner, denne dåpskunngjøringen kan ikke forandes. Den må adlydes som del av det "alt" Yah'shua (Jesus) befaler oss til å adlyde. Den har både Faderens og Sønnens autoritet. Det er kanskje en enkelt uttalelse om saken, men reduserer det dens autoritet? Må noe gjentas et dusin ganger før vi er forventet å adlyde det? Gud forby!

  Omvend deg!

  Den Forente Pinse Kirken har begått en stor synd -- de har opphøyet Sønnen over Faderen, til og med ranet Jave (Yahweh) for Hans Navn. Jeg nøder dem til å angre hurtig! Dette er ikke en lettveiende sak ettersom det er uærbødig mot Yah'shua (Jesus) selv som alltid underkastet seg Faderens vilje og æret Ham, enda inntil døden på korset. De har brutt det første bud. -- og hva kunne være verre!

  Selv om mere kunne være sagt tror jeg dette skulle være nok. Yahweh gir oss ikke rom til å forandre skriftene for å passe våre fordommer -- Vi må ta det hele eller forlate alt. Selv om Nevins også siterte mange leksikon er ikke disse de autoritetene som kristne dømmer etter -- bare bibelen kan være endelig dommer og autoritet.

  Oslo, 25 November 1997
  laget som svar på et ønske fra en pinsevenn.
  Oversatt fra engelsk av Diakonisse Jannicke Larsen.

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling