Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  10. De to Jesuser


  Det er allment kjent at to Yah'shua'er (Jesuser) ble stilt fram for den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus. Den ene hadde etternavnet Bar-Abbas (sønn av Abbas) og den andre Bar-Josef (sønn av Josef). Moffat oversettelsen av bibelen sier:

   "Ved høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville. På denne tid hadde de en beryktet fange som hette Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas eller Jesus som blir kalt Messias?" (Matt.27:15-17, Moff.).

  To Yah'shua'er (Jesuser) -- Den ene en politisk revolusjonær (på den tiden kalt 'selotter') og den andre en omreisende predikant som underviste om et usynlig rike i hjertet. Den ene en morder og den andre en frelser. Begge hadde det samme navnet -- Jesus (eller Yahshua/Yeshua på hebraisk/aramaisk) -- to Yah'shua'er (Jesuser) som underviste to forskjellige evangelier -- den ene et evangelium med krig og hat, og den andre et evangelium med fred og kjærlighet.

  Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas ble til slutt løslatt og levde slik at han kunne fortsette sitt korstog mot Rom: Hans frihet varte likevel ikke lenge: Det blir sagt at han siden døde under et av sine gerilja angrep.

  Yah'shua (Jesus), på den andre siden, ga frivillig opp sin frihet og kjøpte med den frihet for alle menn og kvinner, som er villige til å motta den, de som før var syndens slaver. Han seiret over døden og lever i himmelen og gjør i stand til sin herlige gjenkomst.

  Kirkenes falske Yah'shua'er (Jesuser)

  I dag er det mange religioner som forkynner om 'Jesus', men hvilken forkynner de virkelig om: Den politiske revolusjonæren Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas som prøver å forandre verden på menneskelig vis, eller den åndelige revolusjonæren Yah'shua (Jesus) Bar-Josef som allerede har forandret verden på det åndelige plan og som inviterer de som stoler på ham til å bli en del av hans usynlige hær av åndelige krigere?

  Det uroer meg når jeg ser at de to Yah'shuaene (Jesusene) blir forvekslet, eller til og med blandet sammen innen kristendom. Det finnes mange evangelier, som blir undervist i de kristne kirker, som minner mer om Jesus Bar-Abbas' lære enn om Yah'shua (Jesus) Bar-Josefs. Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas ønsket en politisk stat frigjort fra fremmede okkupanter og at en "dukke-konge" (Yah'shua (Jesus) Bar-Josef) skulle regjere. Men Yahweh har andre planer. Det er ikke rom for Bar-Abbaser i Faderens Rike, fordi dette riket ikke er bygd med tvang av noe slag. Krigsofre finnes det heller ikke. De som kommer til det blir frelst. De eneste som dør er de som holder seg borte fra det.

  De Psykiatriske Ofrene for den Falske Yah'shua (Jesus)

  Jeg ser meg rundt, og oppdager talløse krigsofre i kirkene -- jeg ser mennesker som går inn i kirker med problemer og som går ut igjen med enda større problemer. Psykiatriske institusjoner fylles med ofre fra enkelte karismatiske grupper, som den som upassende heter "nytt liv" bevegelsen, Jehovas vitner, og mange andre. Jeg ser kirker som minner mest om slike museums-skrin som inneholder fossiler og andre levninger. Jeg ser kirker med bissare teologier som forvrir sinnet og leder sine forførte medlemmer til å tro at de er faktiske guder etter en 30 sekunders trosbekjennelse. Jeg ser kirker som lærer medlemmene å bable tull og påstår at dette er bevis på frelse, og forbanner alle som ikke gjør det samme. Jeg ser, kort sagt, DØD -- Jeg ser det åndelige sverdet til Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas. Kavalleriet av "seier-eller-død" fanatikere som angriper Jerusalems murer enda en gang slik korsfarerne gjorde det, og de slakter de "vantro". Jeg ser kirker som påstår at deres medlemmer er frelst av en gud som ikke tillater handlefrihet, og som på forhånd bestemmer hvem som skal bli frelst, og hvem som vil bli fordømt. Jeg ser kirker som sier at babyer som ikke er døpt, vil brenne for evig i et flammende helvete. Jeg ser det blodstenkede sverdet til Jesus Bar-Abbas.

  Selv om tanken kan være uhyggelig, er faktum det at det finnes to Yah'shua'er (Jesuser) i de ortodokse kirker, for ikke å nevne Yah'shuaene (Jesusene) i New Age gruppene, de forkledte Yah'shuaene (Jesusene) til de liberale Kristne, og Yah'shuaene (Jesusene) som ikke er mer enn idealiserte ego-fantasier hos det uomvendte mennesket.

  Hva skjer i dagens Kristendom??

  Hva er da de fantastiske omvendelsene som skjer i Asia, Afrika og rundt omkring ellers? Millioner blir frelst. Ja, de blir frelst. De oppdager frihetens Herre, og så kommer misjonærene for Yah'shua (Jesus) Bar-Abbas med sine læremessige tvangstrøyer og gjør dem til større fanger enn de før var. Yah'shua (Jesus) Bar-Josef blir en Jesus Bar-Abbas!

  Venn, det er bare en Yah'shua (Jesus) som frelser. Å bekjenne "Jesus" er ikke nok -- spørsmålet må alltid være: HVILKEN Yah'shua (Jesus)?

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling