Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner  8. Manila-profetien


  Under Lausanne 11-konferansen i Manila i juli 1989 gav Gud denne profetien til de 3580 kristne ledere fra 170 land som var der, og til hele kristenheten.

  I bladet "Mission Frontiers", for august/september 1989, offentliggjør misjonslederen D.Ralph Winter denne profetien "Mission Frontiers" utgis av det høyt respekterte US Center for World Mission. Profetien ble gitt til Phil Bogosian under Lausanne II.konferansen. Bogosian er en av lederne for U.S. Center for World Mission. "Mission frontiers" at bakgrunn for profetien var at det under Lausanne I i 1974 ble gjort klart for delegatene at det fantes over to milliarder mennesker i 16.000 folkeslag som ennå ikke hadde fått høre evangeliet. Den gangen inngikk de kristne lederne en pakt med Gud om "innvielse i bønn". De lovte at de ville "føre en enkel og uluksuriøs livsstil" og de ville "ofre", slik at de, "med alle mulige midler,på hurtigst måte" kunne nå disse unådde folkeslag med evangeliet.

  Men til vår alles skam nevnes verdens unådde folkeslag sjelden i menighetene i dag, mange år etter. Det viser seriøse studier om menigheters involvering i misjon. Faktum er, at av de midlene som kirkene i USA anvender, går bare 1 US sent av hver 100 UA dollar (0,10/00) til å nå de unådde. I de fleste kirkene i verden er det lite bønn for verdens evangelisering. Blant dagens 2,5 milliard unådde er det 50.000 mennesker som dør hver dag uten å ha hørt evangeliet.

  Slik som Jesus gråt over Jerusalem, slik gråter han idag over sin menighets utrolige likegyldighet overfor de unådde folke- slag, og de kristnes selviske opptatthet med eget velbefinnende.

  Her følger Manilaprofetien:

  Blod!
  Det er blod på hendene deres!
  Det drypper blod fra hendene deres,
  sier Herskarenes Herre. Blod fra
  de unådde millioner blant stammer, folk,
  tungemål og nasjoner som er iferd med å gå fortapt.

  En brutt Pakt

  Jeg ga dere et oppdrag i Galilea for 2000 år siden. Jeg ga dere ordre om å gjøre disipler av alle etniske grupper. Jeg gjorde min befaling helt klar for dere i Lausanne i 1974. Jeg gjorde det klart for dere at det fremdeles fantes over to milliarder dyrebare mennesker fra tusener av etniske grupper, hvor det ikke finnes noen menighet som kan gjøre dem til disipler.

  Den gangen erklærte dere dyp sorg over å ha oversett disse folkeslag, og dere inngikk en høytidelig pakt med meg om å bestrebe dere på å nå ut til disse folkene. Dere inngikk en pakt om å utvikle en enkel livsstil og leve i forsakelse, for å bli istand til å nå dette målet.

  Men til denne dag har dere ikke holdt denne pakten. Dere har ikke ofret alt. Dere har lagt om livsstilen, ja, men dere har gjort den mer luksusbetont.

  Så lett er det å brytepakten med den Allmektige Gud. For dere underviser ikke om å frykte Gud og forstår ikke å frykte Gud, noe som ville ha vært begynnelsen til deres visdom.

  Jeg sier ikke at dere alle har brutt pakten med den almektige, for det er noen som har arbeidet ivrig for å nå nasjonene for meg, og som har offret mye.

  Men mesteparten av min menighet har nesten bare sett bort fra dette å nå de unådde - de folkeslagene som går mot fortapelse.

  Evig skade

  Men dere sier til meg "Herre, vilken skade har egentlig skjedd".

  Hvilken skade har skjedd? Vet dere ikke at blant disse folkene er det tusener som går fortapt hver dag? Dyrbare mennesker blir brutalt massakrert av satans hær, uten at noen befrir dem, mens mine selvtilfredse sønner og døtre kaster bort sin tid på fjernsynets sportssendinger, eller med å fete seg på mine velsignelser i menighetens spleisefester.

  Hvilken skade har skjedd? Millioner blant de unådde folkeslagene blir dratt inn i et evig mørke hvert år, mens min selvgode menighet lytter til rørende korsang i sine elegante, nye, aircondisjonerte byggninger.

  Jeg sier dere at disse bygningene er som graver for meg.Jeg finner ikke noe behag i dem. Og skrikene fra de hjelpeløse, fortapte overdøver lyden fra deres hymner i mine ører.

  Siden Lausianne I i 1974 har nesten en kvart milliard dyre-bare mennesker blitt nådeløst slaktet av deres motstander, men deres blod drypper fra deres hender.

  Stjålne resurser

  Men vi er vel ikke asvarlige for dette, Herre, sier dere til meg.

  Jeg har velsignet dere med over hundre ganger så mye penger som det som trengs for å utføre dette oppdraget og hundre ganger så mange unge mennesker som dere trenger i tjenesten, med helse og krefter. Jeg har vesignet dere med all den fritid dere trenger til bønn, pluss spesiell teknologi.

  Jeg sier dere: Jeg har gitt dere hundre ganger så store resurser som det dere trenger for å fullføre mitt oppdrag før år 2000. Det kan gjøres! Hvor inderlig jeg ønsker at dere skulle lengte like mye som meg etter å se det gjort. Men dere har røvet fra meg og brukt ressursene på dere selv. Siden dere bruker nesten alle de pengene jeg gir dere på store kirkebygg-ninger, Store hjem og fine ting til dere selv, forbereder jeg meg på å kaste dere ut i store finansielle problemmer.

  Fordi dere bruker deres styrke og helse til å utføre deres egen vilje i stedet for min, kommer dere til å oppleve sykdom og svakhet som ingen helbredelsesmøter kan fri dere fra.

  Fordi dere bruker deres fritid på deres egne fornøyelser i stedet for å bè for de folkeslag som er i ferd med å gå fortapt, vil jeg gjøre fritiden til en stor byrde for dere, og snart vil den bli tatt fra dere.

  Men dere kommer til å si til meg: "Herre dette er en hard dom". Jeg sier dere hvis dere hadde en sønn hvis bror var iferd med å drukne, og sønnen hadde mulighet for å redde sin bror, men heller foretrakk å ha det behagelig inne på stranden, ville dere ikke da behandle denne sønnen strengt? Er han ikke skyldig i mord?

  Forstår dere ikke: Millioner av deres fortapte brødre er i ferd med å drukne. Hver enkelt av dem er like dyrebare som dere er. Dere er min eneste mulighet å nå dem. Hvis det fantes andre måter, ville jeg ha brukt dem for lenge siden. Men dere har nektet å adlyde min befaling om å nå ut til dem. Deres hender drypper av blodet fra deres brødre. Dere er også skyldig i mord!

  Derfor, når du løfter dine hender, vil jeg skjule mitt ansikt, ja, selv om dere ber mange ganger så mye, vil jeg ikke lytte. For deres hender er i sannhet dekket med blod. Mitt ord sier: "Den som sier: "Jeg kjenner Gud," og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham".

  Omvendelse fører til tilgivelse

  Jeg kaller dere til omvendelse, mitt folk. Vend dere bort fra å stjele de ressurser som skulle ha vært brukt til å høste inn de unådde. Ved dere bort fra mordet på deres fortapte brødre, som er resultatet av deres skammelige selvtilfredsstillelse. Jeg kaller dere pastorer og kirkeledere, til å slutte med å kaste bort mine penger på store byggninger og program som ikke har noe og gjøre med å nå ut til de unådde. Bygg ingen flere store byggninger for meg. Jeg kaller dere, menigheter i den tredje verden, til ikke å ta mønster av menighetene fra Vesten. Ta mønster av den menighet som dere finner i mitt ord. Ta mønster av min menighet i Kina. den vokser hurtig uten forseg-gjorte bygninger og program.

  Jeg elsker deg, min menighet, min brud, min skjønne, min elskede. Jeg har sagt i mitt ord: "Rens deg, gjør dere ren". Fjern de onde gjerningene fra mitt ansikt. Slutt å gjøre ondt, lær deg å gjøre godt. Søk den rettferd som ble kjøpt på Golgata for alle folkeslag. Forsvar de farløse stammer. Be for alle enkenasjonene.

  Kom nå og la oss gå i rette med hverandre. Skjønt deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Jeg elsker deg, min menighet-

  Hvor inderlig jeg ønsker å rense deg og gi deg kraft med min ånd til å bringe min kjærlighet til hver stamme, hver nasjon, hver tungemål og folk. Mitt hjerte verker etter å øse ut min helbredelse, min velsignelse og min frelse til alle folk gjennom deg, min menighet. Hvis dere virkelig elsker meg, vil dere holde mine bud.

  Så kaller jeg deg, min menighet, til å fjerne all urett som tusener av unådde folkeslag lide under. Min sønn blødde og døde for at dere skulle få liv, men det er forsatt millioner som går fortapt, uten gud og uten håp.

  Jeg kaller deg, min menighet, til å respektere den pakt dere inngikk med meg i 1974 om å nå ut til alle folk med evangeliet om min sønn. Det finnes intet oppdrag som har større hast. Alt dere gjør, skulle ha dette i fokus,- det være seg tilbedelse, bønn, tjeneste eller undervisning for gamle og unge. Mesteparten av hver menighets finnansielle resusser burde ha dette i fokus. Hele himmelen venter på at dette skal skje.

  Jeg kaller dere som virkelig elsker meg, til ikke å unne dere ro i bestrevelsene på å nå de fortapte folkeslag. Vis iver etter å finne ut hvem de er, hvor de er, og søk meg oppriktig når det gjelder måter å nå dem på. Vær uten ro i deres søken, inntil den siste folkegruppe er nådd.

  Jeg kaller dere som virkelig elsker meg, til å tilbringe dager i oppriktig, stridende, innstendig bønn for alle disse folk. Rop til meg for dem med et sønderknust hjerte.

  Jeg kaller deg, min menighet, til å respektere den pakt dere inngikk med meg i 1974 om å nå ut til alle folk med evangeliet om min sønn. Det finnes intet oppdrag som har større hast. Alt dere gjør, skulle ha dette i fokus, - det være seg tilbedelse, bønn, tjeneste eller undervisning for gamle og unge. Meste-parten av hver menighets finansielle ressurser burde ha dette i fokus. Hele himmelen venter på at dette skal skje. Jeg kaller dere som virkelig elsker meg, til ikke å unne dere ro i bestrebelsen på å nå de fortapte folkeslag. Vis iver etter å finne ut hvem de er, hvor de er, og søk meg oppriktig når det gjelder måter å nå dem på. Vær uten ro i deres søken, inntil den siste folkegruppe er nådd.

  Jeg kaller dere som virkelig elsker meg, til å tilbringe dager i oppriktig, stridende, innstendig bønnn for alle disse folk. Rop til meg for dem med et sønderknust hjerte. Jeg kaller alle dere som virkelig elsker meg, til å gi deres finanser i ekte oppofrelse for å nå de unådde folk. Jeg kaller på enhver til å gi regelmessig og betydelig helt til dette oppdraget er fullført. Jeg kaller dere til å føre en enkel livstil slik dere lovte, og bare kjøpe ting som dere virkelig trenger. Dere trenger ikke en mengde klær, dyr mat, fine biler og fotte hjem i dette livet. Alle som lever på denne måten, lever i farlig synd. Ta eksempel i min sønn for deres liv.

  De enkeltmennesker, menigheter, nasjoner og land som vil prioritere mitt bud om å gjøre disipler blant alle folkeslag, vil motta min velsignelse over sine liv, sine familier, sine finanser, sin helse og alt som tilhører dem, men ikke uten intens åndelig kamp. Dere må lære å kjempe. Men dere vil oppleve mer og mer av mitt nærvær, min glede, min kjærlighet, min visdom og ledelse akkurat slik jeg har sagt.

  De enkeltmennesker, menigheter, nasjoner og land som er uenige eller bare gjør halvhjertede anstrengelser for å utføre min befaling om å gjøre disipler av alle folkeslag, vil oppleve vanskeligheter, fustrasjoner og forbannelser over sine liv, sine familier, sine finanser, sin helse og alt som tilhører dem, men ikke uten intens åndelig kamp. Dere må lære å kjempe. Men dere vil oppleve mer og mer av mitt nærvær, min glæde, min kjærlighet, min visdom og ledelse akkurat slik jeg har sagt i mitt ord.

  Fullfør oppdraget - bring kongen tilbake! Mitt ord kaller dere til å se ivrig fram mot og påskynde mitt komme. Min tilbake- komst kan bare fremskyndes hvis dere fullfører mitt oppdrag om å nå alle folkeslag med evangeliet.

  Jeg sa at jeg har gitt dere hundre ganger så mange ressurser som dere trenger, for å nå alle folk med evangeliet.

  Jeg sa at jeg har gitt dere hundre ganger så mange ressurser som dere trenger, for å fullføre oppdraget innen år 2000. Men det er mulig bare hvis dere, min menighet, oppriktig ønsker det.

  Deres motstander djevelen og hans hærer vil kjempe mot dere med hat og raseri når dere søker å nå de folk som ennå er unådde. Han vet at når den oppgaven er løst, vil enden komme for han. For jeg har sagt dere i mitt ord at når dette evangelium om riket er forkynt i hele verden som et vitnes- byrd for alle folk, vil enden komme. Jeg er svært ivrig etter å bli forent med min brud. Dere må vise meg hvor ivrige dere er etter å bli forene med meg...

  ILLUSTRERT BIBELLEKSIKON
  Misjons atlas Studiebibelen a/s 1992

  Laget: 1. august, 1998
  Oppdatert: 31. oktober, 2004


  Copyright © 1992 Misjons atlas Studiebibelen
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling