Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  Introduksjon til Judiths skrifter

  Judiths skrifter er en samling brev og andre skriv fra Judith, patriarken Abrahams (Abrams) første kone, som fysisk sett ikke er en del av Abrahams tredje bok.

  Brevet til Biyqah ble skrevet av Judith til sin førstefødte datter Biyqah før Melkisedeks by ble forflyttet og tatt bort fra denne verden. Det inneholder generell åndelig rådgivning så vel som råd for hustruer i forholdet til deres ektemenn.

  Denne nye oversettelse er utgitt til GNPK med tillatelse og velsignelse fra den Chavurat Bekorot, til oppbyggelse for de hellige i den Ytre Kirken, for å oppmuntre dem mot et edlere liv i hellighet.

  Måtte du, leser, bli velsignet av Yahwehs Ruach, etter hvert som du leser dette dype og rørende brevet.

  LEV-TSIYON, kirkens patriark


  Yahweh = Gud-Faderens Navn = Ehieh Esher Ehieh (Jeg er som Jeg er)
  Elohim = Gudommen (Faderen, Sønnen, Hellige Ånd) på hebraisk
  Él = Gud-Faderens tittel på hebraisk = Den mektige
  Yah'shua haMashiach = Jesus Kristus på hebraisk = Yahwehs/Els Sønn
  Ruach haQodesh = Hellige Ånd på hebraisk = El Shaddai = Shekinah
  Eloah/Elah = Gud-Moderens (Hellige Ånds) tittel på hebraisk
  Yahweh-Elohim = Gudommen med Yahweh som hode på hebraisk

  JUDITHS SKRIFTER

  Et brev til Biyqah

  Et epistel av Judith, Abrahams første kone, til sin førstefødte datter Biyqah, før den hellige by ble tatt bort fra jorden. Motatt av Lev-Tsiyon, fredag 4. oktober, 1991, Moss, Østfold, Norge.

  Biyqah 1

  1. Min høyt elskede Biyqah, førstefødt av mitt kjød, datter av Abram fra den hellige by Salem, lytt til disse ord fra din mor før du blir tatt inn til Fader-Yahwehs barm, hvis oppholdssted er i stjernene:

  2. Måtte vår Fader-Yahwehs navn bli lovprist, og hans Messias som han skal sende, og min herre Abram, din far. For deres godhet, barmhjertighet og kjærlige vennlighet har alltid vært i mitt hjerte og daglig frembragt glede.

  3. Jeg er den mest velsignede av hustruer og mødre, og lovprisningen i mitt hjerte flyter over for våre fedres Elohim, som har gitt meg døtre som er antakelige og sannferdige.

  4. Men fordi vi må være atskilt, fordi det er vår Fader-Yahwehs vilje, påhviler det meg å etterlate dette skrevne vitnesbyrd til deg;

  5. Og selv om vi alltid skal ha forbindelse med hverandre gjennom Fader-Yahwehs Ruach, så etterlater jeg dog denne opptegnelse til deg og dine etterkommere, som er råd fra en mor i Sion.

  Biyqah 2

  1. Jeg har ofte tenkt på denne dag da jeg ville bli atskilt fra mine døtre, ja, du og dine søstre, og mitt hjerte har måttet lide og min sjel har grått.

  2. For dere er ben av mine ben, og kjød av mitt kjød, og deres pust har alltid vært meg nær fra den dag Elohim sendte dere til meg.

  3. Men hver gang tårene har kommet til mine øyne, har Fader-Yahwehs nåde tørket dem bort og lært meg om sant åndelig fellesskap.

  4. For min datter, du er en følgesvenn for meg, og jeg for deg, i Messias' rene kjærlighetsbånd.

  5. Ikke desto mindre er vårt kameratskap, vår nærhet, og vår varme, som alltid har vært mellom oss, ikke bygget på tid og rom, men på Messias' hellige kjærlighet, som kjenner verken tid eller rom, men som er alle steder til enhver tid og i ethvert rom, unntatt der de onde blir kastet.

  6. Og jeg har også forstått at en mor og en datters kjærlighet i Messias er en skygge av det himmelske førstefødte, og at Elohim gir oss barn, så vi kan lære å ta imot og å gi av oss selv;

  7. Og ved å gi av oss selv, vil vi få tilbake med en evig tilførsel.

  8. Derfor takker jeg vår Fader-Yahweh at han gav deg til meg for en kort periode, ja, og dine søstre også; at jeg, ved å være så nært knyttet til deg, kunne lære å slippe deg fri og således få deg tilbake igjen.

  9. Hva kan jeg si om min kjærlighet for deg, men høyt elskede Biyqah? For du vet i taushet og stillhet av Messias' lys at jeg elsker deg.

  10. Og det er mitt hjertes bønn at enhver gjerning jeg har gjort er et vitne om den kjærlighet jeg føler for deg, og skal føle for deg, i all evighet.

  11. Du, min Biyqah, er også en mor, og våre fedres Elohim har velsignet deg med mange sønner og døtre, for hvilket jeg lovpriser hans navn!

  12. Likevel har du ennå igjen å lære leksen om atskillelse og hva det vil si å ofre ved sløret inn til det førstefødte;

  12 Derfor skriver jeg noen få ord til deg så du kan kjenne til valgene du må stå overfor, ja, endog i den verden du skal sendes til.

  14. Nå skal dager komme, og er ikke langt borte, da dine eldste barn skal gå til sin far og si: "Far, vi ønsker å bli ektet, og har valgt våre evige følgesvenner. Derfor ber vi deg; velsign oss, så vi kan gå inn i mysteriet om hellig ektestand og frambringe vårt eget avkom, til den allmektige Elohims ære!"

  15. Og de skal ta seg selv ektemenn og hustruer, og forlate sitt ungdoms hjem og bygge sine egne hjem i den hellige by.

  16. Ja, og du vil med smerte lengte etter deres kameratskap for en kort tid, etter hvert som de hengir seg til sine ektefeller og til sine små barn.

  17. Men litt etter litt, vil du komme i hu den pakt du gjorde i den høyeste Elohims tempel, og de nøkler du mottok fra patriarkene og matriarkene vedrørende offer som du er i stand til å gi.

  18. Derfor skal din sorg smelte bort og du vil juble i det større syn om kjærlighet, og om det større formål ved all skapelse, som er å mangfoldiggjøre og oppfylle Fader-Yahwehs verdener.

  19. Og du vil se at din kjærlighet for dine barn som er ektet, har blitt omformet til noe som er enda mer hellig og skjønt;

  20. Og du vil ikke ha noe ønske om å eie dem, men vil med glede slippe dem fri, inn i den høyeste Elohims trygge armer, som tar vare på sine egne, endog dem som vil elske og adlyde ham alle sine levedager.

  21. Derfor vil du være fri; ja, og du vil forstå mange ting som penn og papir ikke kan fortelle, men som du skal bli lært ved kjærlighetens Ruach haQodesh.

  22. Nå, når en kvinne forlater hjemmet og overgir seg i sin ektemanns armer, forandres hennes horisont og hun ser med nye øyne.

  23. Hun modnes, og det hun savnet til å begynne med da hun forlot hjemmet, glemmer hun snart i kjærlighetens vandring med sin nye ektemann.

  24. For Yahweh-Elohim gir henne et nytt syn, og hun ser som en åndelig mor og hustru; derfor forstår hun sin jordiske mor som aldri før, og blir gradvis hennes like, i Messias.

  25. For husker du hva jeg lærte deg, min datter; at alle dem som er sannferdige og trofaste mot den store og høye Elohim blir sønner og døtre, og fedre og mødre, av alle de førstefødte?

  26. Og husker du martyrenes barn som vi tok inn i vårt hjem, og som bodde sammen med oss?

  27. Var ikke de også være sønner og døtre? Ja, og selv om de ikke var av din fars og din mors kjød, ble de deres sønner og døtre ved lydighet og ved den høyeste Elohims pakter.

  28. Derfor er de dine brødre og søstre på samme måte som dine søstre i kjødet.

  29. Derfor minner jeg deg på, at hvor enn himmelens og jordens Elohim skal sende deg, det være seg til denne klode eller til en annen klode; at du husker denne lekse.

  30. For som en tjener fra den hellige by vil du og din ektemann og de som er sammen med ham i pakten, bli sendt til andre verdener for å utbre frelsens ord;

  31. Ja, og du vil adoptere barn fra andre verdener inn i din familie, de som ble berøvet fra sine foreldre av den onde.

  32. Jeg ber deg inntrengende om å ta dem til ditt bryst, og behandle dem som ditt eget kjød, for alle er de vår Fader-Yahwehs avkom og høyt elsket av ham.

  33. Og nå gir jeg deg et bud, endog slik min herre og din far Abram befalte hele sin familie, at du elsker alle barna til din ektemann Benjamin uten å favorisere noen, ved ikke å vise parti for noen.

  34. Og du skal elske alle patriarkers barn, store og små, med den samme hengivenhet og upartiskhet som om de var dine egne.

  35. Og dette har du blitt befalt å gjøre med alle mennesker i den hellige by, til og med dem du vil blande deg med i andre verdener i samsvar med lysenes Faders gode vilje.

  36. Les ofte budene på tempelveggene og brenn dem inn i ditt hjerte, Biyqah, og du vil aldri falle; men lysenes Fader skal skinne som et fyr i din sjel.

  Biyqah 3

  1. Nå vil jeg tale noen få ord til deg vedrørende Elohims tempel, som du har kjent siden den gang du var et barn.

  2. Rengjør dine lepper med kjærlighetens ild før du går inn; og hvis du gjør dette, da vil du være ordløs, for du vil kjenne ærefrykt for den høyeste Elohim.

  3. La din pust være din tilbedelse av ham, og la de himmelske toner i ditt bryst være din sang.

  4. Lær av kjærlighet, for dens lære har ingen ende.

  5. Kjærlighet er uendelig dyp; bøy deg ned og øs det opp som vann fra Salems dype brønner.

  6. Kjemp for ydmykhet og selv-fornedrelse og du vil aldri være tom for Elohims kjærlighet.

  7. Overgi deg til hans kjærlighet uten å tvile, endog slik du overgir deg til din ektemann Benaiah, og din far Abram, og ikke drar dem i tvil.

  8. For de er i Elohim; og hun som overgir seg til en mann som er fullstendig i pakten, enten det er hennes ektemann eller far, erverver seg Elohims kjærlighet.

  9. Adlyd dine herrer Noa og Sem alle dine levedager, for de er satt over deg som dine åndelige voktere, og er templets portvakter og vokter over ditt livs nøkler.

  10. Adlyd ethvert sant og rettferdig prinsipp, for den som adlyder sannheten, adlyder Messias, som er sannheten. Og den som adlyder Messias adlyder Faderen, og er rettferdiggjort, og har fred.

  11. Lengt etter din ektemann, endog slik jeg, din mor, har lengtet etter din far Abram, så du kan være fullstendig forenet med ham i det førstefødtes mysterium.

  12. Ikke la noe kvele din kjærlighet; alt som er av Elohim skal heller forøke din kjærlighet, og ikke strides med den.

  13. Ved denne nøkkel skal du kjenne sann kjærlighet, min datter, for sann kjærlighet berøver ingen.

  14. La dine hender være lette, varsomme, og innbydende; innhyll enhver sjel i hellighetens lys.

  15. Mediter ofte når du er alene, så dine tanker og følelser alltid kan være i lovprisning for Elohim og hans Messias.

  16. Mediter over det som er lite, og du vil forstå det store.

  17. Men hvis du mediterer over det som er stort, vil du bli forvirret.

  18. For det er i duggdråpene du vil forstå innsjøen, og i innsjøen vil du forstå havet.

  19. Drøm kun etter det Elohim har lovet, ellers vil du bli skuffet.

  20. For hva som enn ikke er av Elohims vilje, kan ikke bringe glede.

  21. Etter hvert som dine gaver tiltar, så skal også dine hjertevenner i pakten tilta, for enhver ny gave er en dør inn til den sjel som mottar gaven.

  22. Husk, at enhver gave som kommer fra Elohim, er hele samfunnets eiendom, og ble ikke gitt for en, men for mange.

  23. Derfor, hamstre ikke for deg selv det den høyeste Elohim har gitt deg, men gi det til alle.

  24. Hvis du ikke har noen drømmer eller ønsker, da vokt deg, for du har avskjært Messias' lys.

  25. Drøm og ønsk deg ting, men ikke for å bli doven, og se til at du drømmer i Yahweh.

  26. For skjønnhet er i hjertet, men sannhet er hendene til dem som arbeider i Sion.

  27. Men hva er skjønnhet uten sannhet? Eller sannhet uten skjønnhet? Se til, min datter, at det som er i ditt hjerte kommer til uttrykk i dine gjerninger; ellers er dine lengsler og ønsker forgjeves.

  28. Alt annet er slaveri.

  Biyqah 4

  1. Og nå skriver jeg noen få ord til deg om ekteskap, for ekteskap er enten liv eller død.

  2. Og jeg skriver disse ting til deg både for den tid du oppholder deg i den hellige by, og for den dag du er uten den, endog slik jeg, din mor, har vært uten den, og har vært nødt til å lære dødelighetens lekse i en ond verden.

  3. For anta ikke, mitt barn, at du alltid vil oppholde deg i den hellige bys kjød etter at du har blitt tatt opp fra denne verden; for som jeg har fortalt deg, og din far har fortalt deg, så vil Elohim sende deg ut for å tjene, endog slik han har sendt Abram, min herre og din far.

  4. På denne måte vil du lære mer vedrørende det å oppleve motstand, og før du har opplevd motstand som atskiller seg fra den hellige bys' fred og helhet, vil du aldri vokse i Elohims styrke.

  5. For når du oppholder deg i lyset, slik du gjør i den hellige by, hvordan kan du da se forskjell på deg og den hellige by?

  6. For i lyset er du lys, endog slik det er når Messias er i deg; da har du samme sinn, hjerte og hender som Messias.

  7. Vokt deg derfor, ellers skal forfengelighet overvinne deg den dag du blir sendt ut av den hellige by for å tjene i verden.

  8. For en slik kan bli fristet til å si: "Jeg er lys for menneskene på livets vei!"

  9. Men søk heller å gjøre ditt beste gjennom det lys som mennesker og syndere selv har, for på denne måten blir den høyeste Elohim brakt nærmere dem, og deg.

  10. For hva du enn hjelper andre med, hjelper du deg selv med, gjennom Messias som er i deg.

  11. Hva du enn lærer andre, blir også lært deg.

  12. Derfor er blir man mer velsignet ved å gi enn å motta, for ved å gi, mottar du den større del av lyset.

  13. Og disse leksjoner, min elskede datter, vil du lære i din manns og hans husstands skjød, for det er i den patriarkalske ekteskapsorden at virkelig tjenerskap blir lært og anvendt.

  14. Og dette har jeg også lært, hvilken leksjon jeg meddeler deg i ord så du kan komme dem i hu når trenger dem.

  15. Tilgi andre de feil de har gjort, og du vil bli tilgitt de feil du sev har gjort, av Fader-Yahweh i himmelen.

  16. Tilgi andre de feil de ikke har gjort, og du vil således tilgi deg selv for de feil du selv har gjort.

  17. Stort er mysteriet i disse ord, min høyt elskede Biyqah, men større er allikevel de velsignelser som kommer når de blir adlydt.

  18. Anklag aldri din ektemann, løft heller ikke et hardt ord mot ham, for på denne måten vanærer du ham og bryter din pakt.

  19. Verken anklag eller angrip, men undervis i mildhet og ydmykhet.

  20. Og hvis du vil gjøre dette, lærer du gudfryktig tålmodighet.

  21. La alt du sier være som tempelkorets melodier, slik at dine ord, enten du velsigner eller korrigerer, er en celestial melodi.

  22. Hellig strenghet er skjønt, og selv om det i første omgang ikke ser slik ut, blir det omsider forstått når andre ser at din kjærlighet ikke svekkes, men vokser seg større dag for dag.

  23. Derfor vil dine barn elske deg og kalle deg velsignet, og din ektemann vil velsigne deg i eldsterådet og blant byens patriarker.

  24. Slutter sangen fra Salems klukkende bekker på steinene der vannet treffer, eller i ditt hjerte?

  25. Gi derfor akt på ethvert ord og enhver handling, for hvis de ikke blir båret videre til dine barns hjerter og dem du korrigerer, hvilken gagn har de da?

  26. Gjør ikke slik som verdens kvinner som sløser bort sin tid med skravl og all slags tåpelighet, hvis ord forsvinner straks de har blitt uttalt, og etterlater bare tomme og kalde hjerter.

  27. Men la hvert ord være en frelsende sang et styrkens tårn som velsigner Messias og bringer herlighet til hans navn.

  28. Da vil du være elsket av alle, og ved å være elsket, vil du aldri være ensom i ditt hjerte, enten dine kjære er i din nærhet eller langt borte.

  29. La dette alltid være i ditt sinn og ditt hjerte hver gang du går til din ektemann.

  30. Nå se, ditt sinn vil ofte gjøre opprør mot din sjel etter hvert som du vandrer veien mot fullkommengjørelse i Messias, og det vil lage vanskeligheter for deg, slik østavinden lager vanskeligheter for avlingen på markene.

  31. Nå er de førstefødte slik at de adlyder den høyere lov, selv om deres sinn gjør opprør.

  32. Og de som ikke er av det førstefødte, og som ikke kan komme inn i den hellige by, gjør opprør mot det som den høyere sjel i mennesket adlyder.

  33. Nå er opprør av det gode, min datter, under forutsetning av at du ikke gjør opprør mot det som er av Elohim.

  34. Velsignet er det menneske som gjør opprør mot jordiske ting, men adlyder de himmelske.

  35. Men den uforstandige adlyder det som er jordisk og forakter de himmelske ting.

  36. Adlyd derfor den høyestes lover i svake øyeblikk når sinnet gjør opprør, og lydighetens ånd vil vekke opp kjærlighetens ånd, og vil fullstendig vaske bort ditt opprør.

  37. Disse ting vet jeg er sanne, for jeg har kjempet med alle lidenskaper og har oppdaget deres tilholdssteder.

  38. Jeg har lyttet til alle sinnets tanker, og kjenner deres veier.

  39. Og jeg har lyttet til Elohims lover, og jeg har funnet dem å være sanne.

  40. Vær derfor klok, Biyqah, og adlyd Messias' Ruach, når ditt sinn og ditt hjerte gjør opprør.

  Biyqah 5

  1. En verdslig manns hjerte har mange dører, og han vil åpne enhver dør som en kvinne banker på.

  2. Men en Elohims manns hjerte har kun en dør, og han vil bare åpne den hvis Messias' kjærlighet banker på.

  3. Kom derfor til din ektemann Benaiah med Messias' kjærlighet, ellers vil du ikke komme inn.

  4. Og hvis han ikke åpner når du kommer med falsk kjærlighet, spott ham ikke i ditt hjerte når andre kommer med ren kjærlighet og han åpner, men omvend deg framfor den høyeste Elohim, og be ham om å gi deg et rett hjerte.

  5. Finn ikke på unnskyldninger når du ikke har vært lydig, men gjør i stillhet det du burde har gjort.

  6. Når andre uriktig anklager deg for å gjøre noen feil, la ditt forsvar være en hellig samvittighets stillhet, og en utstråling av himmelens varme.

  7. Forklar med sinnsro og i kjærlighet for dem som vil lytte, men for dem hvis ører, og hjerte, og øyne, og sinn er lukket; si ingenting, men forlat dem i fred, og overlat dem til Satans støt.

  8. Du kan ikke ta melk fra sauer eller ull fra kyr; se da til, at du ikke krever noe av din søster som hun ikke kan gjøre siden du er satt over dem.

  9. Forvent ikke noe av din mann som han ikke kan gi eller ikke har blitt befalt å gi, men motta i glede det han gir, enten det er mye eller lite.

  10. Kom til ham uten å forvente noe, men vær beredt til å gi alt.

  11. Da, når han gir til deg, vil du skjelve som en liten fugl og være begeistret som et lite barn som får en gave av sin far.

  12. På denne måte vil du være lykkelig sammen med ham, enten han gir deg lite eller mye;

  13. For der vil være tider når han er trett og ikke kan gi deg av sin kropp, men vil gi deg av sin ånd eller sitt hjerte eller sitt sinn.

  14. Din ektemann har mange ting som han ønsker å gi deg.

  15. Derfor, når du kommer inn til ham, kom ikke å forvent hverken det ene eller det andre, men motta hva han enn gir deg i Yahweh.

  16. For jeg vet at Benaiah er som din far Abram, at han aldri kommer uten en gave, enten det er av hans ånd, hans sinn, hans hjerte, eller av hans kropp, eller hvilken som helst kombinasjon derav. Ikke desto mindre, så er de forskjellige; la derfor Benaiah være Benaiah, og Abram være Abram.

  17. Gled deg derfor over hva han enn gir deg, idet du kommer, forberedt til å gi alt hva Yahweh din Elohim har gitt deg for å kunne elske ham og være hans følgesvenn.

  18. Og dette vil han forstå, hvis han er av vår orden, for han forventer ingenting.

  19. Se til at du kun elsker ham i Yahwehs navn, og ikke i ditt eget navn, som er begynnelsen til et fall.

  20. Lovpris lysenes Fader for alt dere deler, enten det er i deres ånder, eller i deres sinn, eller i deres hjerter, eller i deres kjød, eller i deres barn, eller i arbeidet i den hellige by.

  21. Og i alt du gjør; husk å være varsom og vennlig.

  22. Gå ikke til din ektemanns seng med et bittert hjerte, for du vil besmitte hans soveværelse og bringe forbannelse over din familie.

  23. Men hengi deg heller til bønn et sted i det skjulte, og uttøm din sjel framfor den allmektige Elohim, så du først kan motta en gave fra ham, selv om det bare skulle være en eneste gave.

  24. Og selv om ditt sinn og ditt hjerte er forvirret og fremdeles trenger hans ernæring og styrke, frykt ikke, for så lenge som du bringer ydmykhetens og mildhetens gave til ham, vil han gjøre alle ting mulig for deg.

  25. Og husk, det du gjør mot ham, gjør du mot alle. Derfor er alle enten velsignet eller forbannet.

  26. Gå naken til din ektemanns seng, idet du har vasket og parfymert hele din kropp, og stå framfor ham før du legger deg ned med ham.

  27. Og når han byr deg å komme ned i hans seng, gå rett bort til ham, enten det er i bønn, eller i meditasjon over Elohims ord, eller i elskov, eller hva det enn måtte være.

  28. Og før du sover; kyss hans føtter som et tegn på din velsignelse over ham, så han kan vandre alle rettferdighetens veier, og bli beskyttet mot å snuble.

  29. Gjør dette, og du skal bli velsignet, og din tid alene med ham vil bli innviet til mye fruktbarhet som vil nære din sjel inntil du ligger med ham igjen.

  Biyqah 6

  1. Og nå byr jeg deg farvel, min høyt elskede datter Biyqah, for der finnes ingen ende på ord, og jeg har sagt alle de ting som har hvilt på min sjel.

  2. Del disse ord med dine søstre og brødre, så de kan bli velsignet av rådene fra deres mor.

  3. Jeg overgir deg i hendene til himmelens klokeste og helligste Elohim, i hans Sønn, Messias, idet jeg vet at han vil støtte deg alle dine levedager når du er sannferdig og trofast mot ham.

  4. La din munn alltid være fylt med velsignelser og lovprisning, og la mildheten til en sann mor i Sion alltid være din sjels styrke.

  5. Selv om vi ikke skal se hverandre med dødelige øyne på mange år, skal vi allikevel være ett i Messias' hellige kjærlighet, som binder oss alle sammen ifølge Faderens vilje.

  6. Måtte min hellighet, kjærlighet, og dydighet være dine evinnelige følgesvenner, min søte datter, og måtte du være lydig mot loven med en fullkommen tro og ydmykhet, for dette er veien til frelse.

  7. Måtte våre fedres Elohim bevare deg og din ektemann og dine søstre og dine barn, og dine tjenere, og alle sjeler i den hellige by, inntil vi nok en gang kan møtes igjen i den høyeste Elohims tempel og omfavne hverandre med evighetens sanger på våre lepper! Farvel, min høyt elskede, inntil vi møtes igjen. Din mor og din søster i Messias.

  Judith, Abrams hustru.

  Laget 21. november, 2004
  Senest oppdatert 21. november, 2004

  Tilbake til GNPKs hovedside


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling