Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  #13. Har du vært i enrom med Yahweh?

  "Og da Han var blitt alene, spurte de tolv ..." (Mark.4:10).

  HAN I ENROM MED OSS. Når Yahweh får oss i enrom ved lidelse, sorg eller fristelse, ved sykdom, ved en plan som blir forspurret, et vennskap som blir brutt eller ved et nytt vennskap. Når Han får oss helt alene og vi er rådville og ikke kan gjøre et spørsmål, så begynner Han å forklare. Legg merke til hvordan Yah'shua lærer opp de tolv. Det var disiplene og ikke folket utenfor som ble forvirret. De stillet stadig spørsmål til Ham, og Han forklarte stadig tingene for dem, men de forstod ikke før de hadde tatt imot den Ruach haQodesh (se Joh.14:26).

  Hvis du vandrer med Yahweh er der bare en ting som er klar for deg - og det er også den eneste ting som Yahweh har hensikt å gjøre klar - nemlig hvordan Han behandler din egen sjel. Din brors sorger og vannskeligheter er uklare for deg. Vi innbiller oss at vi forstår hvor en annen person står, inntil Yahweh gir oss et glimt inn i vårt eget pestbefengte hjerte. I hver en av oss kan den Ruach haQodesh avsløre hele ødemarker av stahet og uvitenhet, og det kan ikke skje før Yah'shua får oss i enrom. Er vi i enrom med Ham nå, eller er vi stundesløst opptatt med et jag av forestillinger, med kameratsforhold i tjenesten for Yahweh, med tanker på vårt eget legeme? Yah'shua kan ikke begynne å forklare noe for oss før vi er ferdige med alle våre støyende spørsmål og kommer i enrom med Ham.

  Tilbake

  Laget: 7. januar, 2004
  Oppdatert: 7. januar, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling