Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  #11. Hva min lydighet mot Yahweh
  koster andre mennesker

  "Tok de fatt på en mann ved navn Simon ... Og de la korset på ham" (Luk.23:26).

  Hvis vi adlyder Yahweh, kommer det til å koste andre mennesker mere enn det koster oss, det er det verste ved det. Hvis vi elsker Vår Mester, koster ikke lydigheten oss noe personlig, det er en fryd, men dem som ikke elsker Ham, koster det en hel del. Hvis du adlyder Yahweh, fører det med seg at andre menneskers planer blir veltet, og de vil håne oss: Og dette kaller du kristendom? Du kan hindre denne lidelsen; men hvis vi skal adlyder Yahweh må vi ikke hindre den, vi må la prisen bli betalt.

  Vår menneskelige stolthet forskanser seg på dette punkt, og vi sier: Jeg vil ikke ta imot noe fra noen. Vi må, hvis vi vil være lydige mot Yahweh. Vi har ikke rett til å vente at vi i dette henseende skal stilles annerledes enn Vår Mester blev stillet (se Luk.8:2-3).

  Det kommer stillstand i vårt åndelige liv, når vi sier at vi vil bære hele byrden selv. Det kan vi ikke. Vi er så infiltrert i Yahwehs altomfattende planer, at andre kommer inn i spillet så snart vi adyder Yahweh. Skal vi holde oss lojale i vår lydighet mot Yahweh og gå igjennom den ydmykelse at vi gir avkall på å være uavhengige, eller skal vi følge den annen linje og si: Jeg vil ikke vær skyld i at andre mennesker lider? Vi kan være ulydige mot Yahweh, hvis vi velger det, og det vil skaffe en øyeblikkelig lettelse i situasjonen, men vi gjør vår Mester sorg. Hvis vi på den annen side adlyder Yahweh, vil Han ta seg av dem som har lidt under følgene av vår lydighet. Vi må ganske enkelt lystre og overlate konsekvensene til Ham.

  Vokt deg for din tilbøylighet til å diktere Yahweh angående hvilke følger av din lydighet du vil tillate.

  Tilbake

  Laget: 4. januar, 2004
  Oppdatert: 4. januar, 2004


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling