Logo Copyright © 2007 NCCG - All Rights Reserved
Return to Main Page

RESURSER

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon til GNPK

Sannhetens symfoni

Nøtteskal

Frelsesplan


Generelt

Artikler

Bibelkurs

Høytider

Intervjuer

Kulter

Norge

Olivengrenen

Profeti

Sabbatstaler

Diverse

Akutt hjelp!

Barnehjem

CD-ROM

Copyright

Donasjoner

Kalender

Kontakt

Menigheter

Publikasjoner


  #3. Skyer og mørke

  "Skyer og mørke er rundt omkring Ham" (Salm.97:2).

  Et menneske som ikke er blitt født av den Ruach Elohim (Guds Ånd) vil si deg at Yah'shuas lære er enkel. Men når du er døpt med den Ruach haQodesh (Hellige Ånd), finner du "skyer og mørke rundt omkring Ham". Når vi kommer i nær berøring med hva Yah'shua lærte, får vi vår første innsikt i den side av saken. Den eneste mulighet for å forstå Yah'shuas lære får vi ved den Ruach Elohims lys fra det indre. Hvis vi aldri har opplevd å ta våre hverdagsreligiøse sko av våre hverdagsreligiøse føtter, og rive oss løs fra all den utilbørlig familiære holdning som vi viser når vi nærmer oss Yahweh, så er det tvilsomt om vi noengang har stått i Hans nærhet. De mennesker som er flåset og familiære kan aldri ha vært stillet likeoverfor Yah'shua haMashiach (Jesus Kristus). Etter den overveldende fryd og frihet ved synet av hva Yah'shua haMashiach gjør, kommer det ugjennomtrengelige mørke overfor erkjennelsen av Hvem Han er.

  Yah'shua sa: "De ord som Jeg har talt til dere, er ånd og liv" (Joh.6:63). Bibelen har vært så mange ord for oss - skyer og mørke - så blir plutselig ordene ånd og liv, fordi Yah'shua sier dem til oss på nytt ved en spesiell anledning. Det er på den måten Yahweh taler til oss, ikke ved syner eller drømmer, men ved ord. Når et menneske når frem til Yahweh, skjer det på enkleste måte ved ord.

  Tilbake

  Laget: 26. desember, 2003
  Oppdatert: 26. desember, 2003


  Copyright © 1987-2008
  Guds Nye Pakts Kirke
  Yahwehs B'rit Chadashah Forsamling