1. HOMOFILI KAN HELBREDES
av Christopher C. Warren


Dagen, tirsdag 21. juli, 1997, Bergen, Norway

En undersøkelse gjort av NARTH-institutet i USA viser at det er mulig å endre folks homofile legning. Pastor Jan-Aage Torp kaller resultatene oppsiktsvekkende.

I løpet av to års behandling sank andelen av dem som regnet som utelukkende eller nesten utelukkende homoseksuelle fra 68 til 13 prosent. Torp tror mange homofile vil reagere positivt på resultatene som nå er offentliggort.

"Med tanke på den ensidige informasjonen vi hele tiden blir møtt med på dette området, kan det nok bli følelsesmessig tøft for mange homofilke å akseptere disse resultatene. Men jeg tror det er gode muligheter for at mange vil åpne seg positivt. Vi vil uansett gjerne ha en dialog med homo-aktivister om disse spørsmålene, og de vil bli mmøtt med respekt," sier pastor Jan-Aage Torp.


Copyright © 1998
Guds Nya Pakts Kyrka

Laget: 21. juli 1997
Oppdatert: 1. april 1998