ILMOITUKSIA...

Uusia kirjoituksia kahdenelle-kymmenennelle vuosisadalle


Kun Jeesus Kristus eliäällä kuolevaisuudees, Hän perusti kirkon (Matt.16:18; 18:17; Apt.2:47; 5:11; 8:1; 11:26; 14:23). Ei se ollut Johannes Kastajan kirkko, Hänen, joka oli valmistanut tietä Hänen edellään, eikä se ollut Pietarin eikä Paavalin eikä Apolloksen eikä kenenkään muunkaan Hänen seuraajansa kirkko. Se oli Hänen oma kirkkonsa oli sen pää (Ef.5:23). Se oli Hänen järjestettävänsä ja johdettavansa.

Kirkko olj järjestö, jossa Hänen seuraajansa voivat ahkeroida, että pelastuisivat (Fil.2:12), sekä saada apua ja lohtu, sillä heitä ei ollut määrä jättää epäjärjestyksen tilaan. Kirkko oli välttämätön apu ja opas jokaiselle, joka pyrki vaeltamaan elämään johtavaa kaitaa tietä.

Hänen kirkkoonsa pääsi vesikasteessa (Matt.3:1-17; 28:19-20; Mark.16:14-16; Joh.2:5) ja Hän itse antoi esimerkin ottamalla kasteen Johannekselta. Hänen kirkkoonsa liityneistä tuli pelastuksen perillisiä, sillä heille annettiin tilaisuus omaksua Hänen elämäntapansa ja tulla Hänen kaltaiskeen (Matt.6:33; 5:48).

Pelastus tulee yksinomaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänessä ja yksin Hänessä ja yksin Hänessä on lunastus. Mutta Hän toimii omalla tavallaan. Jumalan tie ei ole ihmisen tie. Hän on herättänyt proteettoja ja apostoleita johtamaan työtä. Taivaan ohjauksella he järjestivät Hänen kirkkonsa muinaisten aikojen mallin mukaisesti.

Tämä palautettu kirkko tunnestaan nimeliä The New Covenant Church of God, ja sen keskus on Oslossä, Norja. Sen järjestys täyttää kaikki kirjoitusten mainitsemat vaatimukset. Sitä johtavat apostolit ja profeetat, niin kuin Pietarin ja Paavalin ajan kirkkoa.

Se kehottaa kaikkia kuulemaan sanomaansa, sillä se on pelastuksen sanoma jokaiselle.

Tuomaan ja Filippuksen Evankeliumit

Inspiroituneet uudelleenkäännökset näitsä Uuden Testamentin Evankeliumeista, jotka tähän saakka ovat olleet saatavana vain korruptoituneisssa gnostilaisissa muodoissa, sisältäen innoittuneita kommentteja Pelastajalta itseltään, Sisältää Jeesuksen sanomia, joita ei löydy synoptisesta ja johanneslaisesta Evankeliumista Uudessa Testamentissa. Saatavana englanniksi ja norjaksi ja tanskaksi.

Aabrahamin Toinen Kirja

Toinen Aabrahamin kirja kaannettiin 1979 ja uudelleenkäännettiin 1989 ja sisältää paljon yksityiskohtaisemman Aabrahamin elämän kuvauksen kuin mitä tähän saakka on ollut saatavilla. Saatavana englanniksi ja tanskaksi.

Liitot ja käskyt

Kokoelma lähes kolmestasadasta nykyajan ilmestyksestä jokta ovat tulleet 1988 ja 1989 välilla ja yha jatkuvat. Aiheet käsittelevät tosirakkauden luonetta, homoseksuallisuden syitä ja alkuperää (ja sen parannusta), Elijan henkeä, luomisen mekaniikkaa (mikrokosmisesta makrokosmiseen), lupinajan profetioita ja antikristusta, etnistä ja moraalista ohjausta, pyhää järjestystä (siten kuin se saavutettiin Aatamin aikana), avioliittoa yms. Saatavana englanniksi ja joitakin osia norjaksi ja tanskaksi.

Jos haluat ostaa kopioita näistä uusista kirjoituksista ja/tai haluat tietää enemmän ihmisistä joiden kautta jumala tuo niitä, ota yhteyttä.Created on 10 August 1997
Updated on 28 February 2001

Copyright © 1998, 2001
Guds Nya Förbunds Kyrka